Хазієв Арсеній Вадимович

Посада: Асистент

 Контакти: arseniy.khaziev@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

  • 2023 – теперішній час – асистент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Навчання

  • 2023 – теперішній час – аспірант кафедри Педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, спеціальність 011 Педагогічні, освітні науки.
  • 2023 р. – магістр з соціального забезпечення зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
  • 2022 р. – магістр з філології (германські мови та література (переклад включно)) зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 – германські мови та література (переклад включно)), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Викладання навчальних дисциплін

  • Практичний курс англійської мови (Бакалаврат)
  • Теорія та практика перекладу (Бакалаврат)

Наукові інтереси

  • Методики формування лідерських якостей
  • Новітні теорії та практики перекладу
  • Педагогічні основи мовної комунікації

Професійні досягнення та членство

  • Опублікував 10 наукових та навчально-методичних праць.
  • Член Української асоціації дослідників освіти.

Наукометричні дані