Методичні вказівки

2023
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін “Комп’ютерні системи перекладу” та “Автоматизований переклад” [Електронний ресурс]: для студентів ден. та заоч. форми навчання спец. 035 “Філологія” / уклад.: Н. В. Борисова [та ін.]; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 54 с.
2021
Методичні вказівки до виконання самостійних та модульних контрольних робіт з дисципліни “Загальне мовознавство”: для студентів спец. 035 “Філологія” / уклад.: Є. В. Купріянов, О. М. Юрченко; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків: Напольська А. В., 2021. – 32 с.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Автоматизований переклад”: для студентів спец. 035 “Філологія” спеціалізації 035.10 “Прикладна лінгвістика” / уклад.: Н. В. Борисова [та ін.]; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків: Планета-Прінт, 2021. – 52 с.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Корпусна лінгвістика”: для студентів спец. “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”. Ч. 1 / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова, О. О. Оробінська. – Харків: Панов А. М., 2021. – 46 с.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Корпусна лінгвістика”: для студентів спец. “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”. Ч. 2 / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова, О. О. Оробінська. – Харків: Панов А. М., 2021. – 51 с.
2020
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Вивчення основ роботи з СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 38 с.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Створення та використання екранних форм засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 40 с. 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Ознайомлення з основними командами мови SQL, що забезпечують маніпулювання даними на прикладі СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 58 с. 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Вивчення засобів для розробки звітів засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 20 с. 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 за темою “Створення складних звітів за допомогою майстра звітів та їх модифікація засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 24 с.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Додавання графиків і діаграм в звіти засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 20 c.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Об’єднання розроблених раніше прикладних компонентів і створення застосування. Вивчення основ інформаційної безпеки при роботі з СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 16 с. 
2019
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Сучасні технології розробки Інтернет-застосунків”: для студ. спец. “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика” / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – 53 с.
Methodical recommendation to “Basics of software engineering. Laboratory practice”. P. 1: for students of spec. 121 “Software Engineering”, 122 “Computer Science and Intellectual Systems” / K. V. Melnyk, Borysova N.V., Lutenko I.V., Ershova S.I., Smolin P.A., Grinchenko M.A.; NTU “KhPI”. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2019. – 22 p. 
Methodical recommendation to “Basics of software engineering. Laboratory practice”. P. 2: for students of spec. 121 “Software Engineering”, 122 “Computer Science and Intellectual Systems” / K. V. Melnyk, Borysova N.V., Lutenko I.V., Ershova S.I., Smolin P.A., Grinchenko M.A. ; NTU “KhPI”. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2019. – 20 p.
Methodical recommendation to “Basics of software engineering. Laboratory practice”. P. 3: for students of spec. 121 “Software Engineering”, 122 “Computer Science and Intellectual Systems” / K. V. Melnyk, Borysova N.V., Lutenko I.V., Ershova S.I., Smolin P.A., Grinchenko M.A. ; NTU “KhPI”. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2019. – 17 p. 
Методичні вказівки з виконання і захисту наукових рефератів з дисципліни “Структурна лінгвістика”: для студентів спеціальності 035 “Філологія” / уклад.: Є. В. Купріянов, О. М. Юрченко, Д. О. Гулієва; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків: Напольська А. В., 2019. – 27 с.
Закріплення навичок мовної компетентності німецької та англійської мов: методичні вказівки до практичних занять з курсiв “Практичний курс німецької мови” та “Практичний курс англійської мови” для студ. спец. “Прикладна лiнгвiстика” = Die Festigung des Wissens und Könnens der Linguistischen Kompetenz der Deutschen und Englischen Sprachen: methodische anweisungen = Linguistic Competence of German and English Language Skills Consolidation : methodical instruction / уклад.: Ю. В. Бунтурі, Т. В. Полянська, А. І. Трофімова-Герман. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – 55 c. – На нім., англ., укр. мовах.
2018
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра та магістра: для студентів спеціальності “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика” / уклад.: Н.Ф. Хайрова, С.В. Петрасова, Н.С. Угольнікова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2018. – 33 с.