Міжнародний проект MASTIS

Проект ЕС MASTIS “Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем”
561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-J

Сайт проекту: https://mastis.pro/

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 31 вересня 2019
Цільова група: студенти, PhD, LLL
Отримувач гранту: Університет Ліон2 ім. Люм’єра, Франція
Координатор: Проф. Жан-Юг ШОША
Контакти: тел.: +33 6 78 98 12 06, факс: +33 4 72 71 98 44,
е-адреса: Jean-Hugues.Chauchat@univ-lyon2.fr
Координатор проекту від України: Проф. Ірина ЗОЛОТАРЬОВА,
Контакти: тел: +380677596158; +380997218145,
e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net

Мета та завдання проекту
Мета проекту полягає в покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.

Напрями діяльності за проектом:

  • аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю компетенцій та навчальних програм в області інформаційних систем;
  • розроблення нової компетенційно-орієнтованої навчальної програми на основі використання ECTS та Tuning методології;
  • створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL;
  • поширення і використання результатів проекту;
  • забезпечення якості реалізації проекту і досягнення запланованих результатів.

Результати діяльності партнерів проекту відображено та поширено на сайті проекту Mastis.
Результати діяльності кафедри ППІТУ НТУ «ХПІ» в рамках даного проекту становлять:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACTxiROyEhHqhq8&cid=FE2D07750274F369&id=FE2D07750274F369%211651&parId=FE2D07750274F369%211553&o=OneUp

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1644&parId=FE2D07750274F369!1553&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=PowerPoint

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1801&parId=FE2D07750274F369!1546&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=Word