Шабанова-Кушнаренко Любов Володимирівна

Посада: Доцент

Ступінь: кандидат технічних наук

 Контакти: liubov.shabanova@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

  • 2019 р. – теперішній час – доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
  • 2018-2019 р.р. – старший викладач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
  • 2017-2018 р.р. – асистент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Навчання

  • 2016 р. – кандидат технічних наук, зі спеціальності 05.13.06 «інформаційні технології»  ДК № 037882.
  • 2010 р. – Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація інженер-програміст.

Викладання навчальних дисциплін

  • Математичні основи лінгвістики (Бакалаврат)

Наукові інтереси

  • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
  • Штучний інтелект та машинне навчання

Професійні досягнення та членство

  • Опублікувала понад 27 наукових та навчально-методичних праць.
  • Член громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство»  (сертифікат № 23-00085 FS).

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

  • Н. В. Борисова, З. А. Кочуєва, Л. В. Шабанова-Кушнаренко, Н. В. Бабкова, Д. О. Гулієва, К. В. Мельник  «Автоматизований переклад» Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Автоматизований переклад» для студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика», Харків : НТУ «ХПІ», 2021.

Статті

  • Shyshatskyi, A., Ishchenko, A., Salnyk, S., Trotsko, O., Shabanova-Kushnarenko, L., Velychko, V., & Kornienko, R. (2023). The development of the solution search method based on the improved bee colony algorithm. EUREKA: Physics and Engineering, (3), 187-194.
  • Romanenko, І. Development of estimation and forecasting method in intelligent decision support systems./ Romanenko, І., Golovanov, A., Khoma, V., Shyshatskyi, A., Demchenko, Y., Shabanova-Kushnarenko, L., Ivakhnenko, T., Prokopenko, O., Havaliukh, O., Stupak, D. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (4 (110)), 2021. – P. 38–47.
  • Kalantaievska S. Development of a complex mathematical model of the state of a channel of multi-antenna radiocommunication systems / S. Kalantaievska, O. Kuvshynov, A. Shyshatskyi, O. Salnikova, Yu. Punda, Р. Zhuk, O. Zhuk, H. Drobakha, L. Shabanova-Kushnarenko, S. Petruk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3/9 (99), 2019. – P. 21–30
  • Suhak S. Data processing center as the basis of information security of the defense ministry of Ukraine / Suhak S., Shabanova-Kushnarenko L., Siruk M., Bihun N., Mishchenko A. // Системи управління, навігації та зв’язку, 2019, випуск 5(57). – C. 84–87.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти

  • Бібліографічні дані до патенту на корисну модель № 140483. Опубліковано 25.02.2020, бюл. № 4.

Наукометричні дані