Шведова Марія Олексіївна

Посада: Cтарший викладач

Ступінь: кандидат філологічних наук

 Контакти: mariia.shvedova@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

 • 2023 – теперішній час – старший викладач Національного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 2022 – теперішній час – науковий співробітник Єнського університету Фрідріха Шиллера (Єна, Німеччина), лектор і розробник курсів у проектах за підтримки DAAD: курси з цифрової філології для українських студентів і програма підвищення кваліфікації з корпусної лінгвістики для викладачів.
 • 2021-2023 р.р. – доцент Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2020-2022 р.р. – доцент Київського національного лінгвістичного університету.
 • 2018-2019 р.р. – науковий співробітник і викладач Єнського університету Фрідріха Шиллера (Єна, Німеччина).
 • 2017 – теперішній час – керівник проєкту «Генеральний регіонально анотований корпус української мови», за технічної підтримки Єнського університету і в співпраці з науковим гуртом r2u (Україна-США).
 • 2013-2017 р.р. – старший викладач, доцент Київського національного лінгвістичного університету.

Навчання

 • 2022-2024 р.р. – стипендіат Фонду Олександра фон Гумбольдта за програмою “Ініціатива Філіпа Шварца” в Єнському університеті (Єна, Німеччина).
 • 2022 р. – стипендіат Польської академії наук в Інституті комп’ютерних наук ПАН (Варшава).
 • 2017-2020 рр. – докторант Київського національного лінгвістичного університету.
 • 2008 р. – ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка.

Викладання навчальних дисциплін

 • Корпусна лінгвістика (Магістратура)
 • Соціолінгвістика (Магістратура)

Наукові інтереси

 • Лексико-граматична варіантність української мови і слов’янських мов
 • Корпусна лінгвістика і комп’ютерна лексикографія

Професійні досягнення та членство

Опубліковані праці

Статті

 • Olha Kanishcheva, Tetiana Kovalova, Maria Shvedova, and Ruprecht von Waldenfels. 2023. The Parliamentary Code-Switching Corpus: Bilingualism in the Ukrainian Parliament in the 1990s-2020s. In Proceedings of the Second Ukrainian Natural Language Processing Workshop (UNLP), pages 79–90, Dubrovnik, Croatia. Association for Computational Linguistics.
 • Yurii Chemerys, Olesia Nakhlik, Andriy Rysin, Maria Shvedova. Normalization of a Historic Western Ukrainian orthographic system Zhelekhivka in the Ukrainian Language Reference Corpus (GRAC). In Proceedings of the IEEE 18th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). 20 Oct. 2023. LVIV, Ukraine. DOI: 10.1109/CSIT61576.2023.10324255.
 • Дика Л., Шведова М.  Синонімія в українській мові і проблеми суржику (на прикладі синонімного ряду зі значенням ‘мабуть’)Мова: класичне – модерне – постмодерне. 2023. №9. С. 50-71.
 • Benko, M. Shvedova. Araneum Ucrainicum: A New Ukrainian Web-Crawled Corpus. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023. С. 540-557.
 • Шведова М. О. Застосування корпусу у викладанні української мови як іноземної. 斯拉夫语言、文化、翻译与教学:现状与前景 [Слов’янські мови, культури, переклад і викладання: сучасний стан і перспективи]. 长春 [Чанчунь], 2022. 227-232.
 • Maria Shvedova, Nataliia Prydvorova, and Ilona Skibina. Normalization of Early Modern Ukrainian in GRAC: the Case of Lesia Ukrainka’s Works. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022). Volume I: Main Conference. Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. P. 71-80.
 • Людмила Дика, Марія Шведова. Історія і нормативний статус прийменника / префікса од‑ в українській мові нового часу. Slavia Orientalis, 2022, vol. LXXI, No 4, 797-818.
 • Шведова М. О. Лексична варіантність в українській пресі 1920–1940-х років і формування нової лексичної норми.  Мовознавство, 2021, № 1. – С. 16-35.
 • Rabus A., Shvedova M. Morphological Variation in Ukrainian Regional Varieties: a Corpus Study. SLAVIA: časopis pro slovanskou filologii, ročník 90, 2021, sešit 1. S. 1-24.
 • Shvedova M., von Waldenfels R. Regional Annotation within GRAC, a Large Reference Corpus of Ukrainian: Issues and Challenges. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021. p. 32-45.
 • Vasyl Starko, Andriy Rysin, Maria Shvedova (2021). Ukrainian Text Preprocessing in GRAC. 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). 22-25 Sept. 2021. LVIV, Ukraine. Vol. 2. P. 101-104. DOI: 10.1109/CSIT52700.2021.9648705.
 • Maria Shvedova, Andriy Rysin, Vasyl Starko (2021). Handling of Nonstandard Spelling in GRAC. 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). 22-25 Sept. 2021. LVIV, Ukraine. Vol. 2. P. 105-108. DOI: 10.1109/CSIT52700.2021.9648834.
 • Шведова М. О. Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження.  Українська мова, 2020, №2. – С. 13–30.
 • Shvedova M. The General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian (GRAC, uacorpus.org): Architecture and Functionality. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. P. 489-506.
 • Шведова М. О. Активні дієприкметники в українській мові: корпусний аналіз.  Галактика Слова (збірник на пошану Галини Макарівни Гнатюк). – К., 2020. – С. 339–352.
 • Шведова М. О. Мова прози Миколи Зерова на тлі корпусу текстів 1910-1935 років.  Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика [Текст] / МОН України, Київський націон. лінгвістичний ун-т., Черкаський націон. ун-т. ім. Б. Хмельницького. – Київ-Черкаси : вид-во ФОП Гордієнко Є.І., 2020. – С. 240-244.

Корпус української мови, доступний онлайн

Наукометричні дані