Угольнікова Наталія Сергіївна

Посада: Доцент

Ступінь: кандидат філологічних наук

 Контакти: nataliia.ugolnikova@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

 • 2015 – теперішній час – доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 2007–2015 р.р. – старший викладач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 2004–2006 р.р. – старший викладач кафедри ділової іноземної мови Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 2001–2004 р.р. – викладач кафедри ділової іноземної мови Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Навчання

 • 2014 р. – кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.
 • 2001 р. – філолог, викладач англійської мови та літератури, німецької мови, перекладач, спеціальність: Мова та література (англійська), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Викладання навчальних дисциплін

 • Історія світової літератури (Бакалаврат)
 • Практичний курс англійської мови (Бакалаврат)
 • Теорія та практика перекладу (Бакалаврат)
 • Теорія літератури (Магістратура)

Наукові інтереси

 • Дослідження комічного у сучасній літературі
 • Гумористичні аспекти творів у жанрі фентезі
 • Методи лінгвістичних досліджень художніх творів

Професійні досягнення та членство

 • Опублікувала понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін “Комп’ютерні системи перекладу” та “Автоматизований переклад” [Електронний ресурс] : для студентів ден. та заоч. форми навчання спец. 035 “Філологія” / уклад.: Н. В. Борисова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 54 с.

Статті

 • Угольнікова Н. С., & Юрченко О. М. (2022). Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних систем психіатричної допомоги // ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я.
 • Ugolnikova N., Yurchenko O. Linguistic methods in social media marketing // CEUR Workshop Proceedings. Код 169205. 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Volume I: Main Conference, COLINS 2021; Lviv; Ukraine; April 22-23, 2021. – CEUR Workshop Proceedings, 2021, Vol. 2870, p. 743-754, ISSN 16.13-00.73 (SCOPUS).
 • Угольнікова Н.С., Юрченко О.М. Лінгвістичні методи маркетингового просування у соціальних мережах /Н. С. Угольнікова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Серія: Філологія. Журналістика. – Т. 32 (71) № 5, 2021. – С. 42-48. DOI: 10.32838/2710-4656/2021.5-2/07. ISSN: 2710-4656

Наукометричні дані