ОП Комп’ютерні науки (Магістр)

Силабуси дисциплін

Освітня програма: “Комп’ютерні науки”

Нормативні освітні компоненти

ЗП1 – Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
СП1 – Основи наукових досліджень
СП2 – Інтелектуальний аналіз даних
СП3 – Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання

Вибіркові освітні компоненти

ВП1.1 – Проектування та підтримка системної та мережевої інфраструктури
ВП1.2 – Експертні системи та бази знань
ВП1.3 – Штучні нейронні мережі
ВП1.4 – Обробка великих обсягів даних у корпоративних системах