Паржин Юрій Володимирович

Паржин Юрій Володимирович


Посада: Професор

Cтупінь: д.т.н.

Звання: Професор

Контакти: yurii.parzhyn@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 511

verified-international-academic-qualifications

Гарант освітньо-професійної програми “Комп’ютерні науки

Керівник студентського наукового гуртка “Штучний інтелект та машинне навчання

Засновник та керівник наукового напрямку “Розробка неконекційних моделей штучних нейронних мереж, методів їх побудови та навчання

Професійний та академічний досвід

 • 2023 – теперішній час – професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2020–2023 р.р. – завідувач кафедри інформатики та інтелектуальної власності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2015–2020 р.р. – директор Міжгалузевого інституту післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2006–2015 р.р. – заступник директора з науково-педагогічної роботи Міжгалузевого інституту післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 1982–2005 р.р. – Служба у Збройних Силах СРСР та України

Навчання

 • Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти” – 2018 р.  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Проходження міжнародного стажування в університеті “Вища школа менеджменту інформаційних систем” (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA )за програмою: “Computer systems and networks in the learning process” – 2020 р. м. Рига, Латвія
 • Підвищив кваліфікацію за курсом «INTRODUCTION TO PYTHON PROGRAMMING FOR BIG DATA AND DATA SCIENCE» – 2023 р. компанія Grid Dynamics
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 20.02.12 – “Військова кібернетика, системи управління та зв’язок” – 1997 р. Харківський Військовий університет
 • Інженер електронної техніки за спеціальністю електронно-обчислювальна техніка – 1982 р. Харківське вище військове командно-інженерне училище

Наукові інтереси

 • Штучний інтелект
 • Нейрокомп’ютинг
 • Штучні нейронні мережі
 • Машинне навчання
 • Моделювання міркувань
 • Обробка природної мови

Викладання навчальних дисциплін

Професійні досягнення та членство

 • Науковий керівних трьох кандидатів технічних наук
 • Член двох спеціалізованих вчених рад у НТУ “ХПІ”: Д 64.050.14 та Д 64.050.20 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2023 р. – підтвердження своєї міжнародної академічної кваліфікації від організації World Education Services (WES).
 • 2023 р. – отримав сертифікат від Харківського ІТ-кластеру за навчальною дисципліною “Штучні нейронні мережі”
 • 2009–2020 р.р. – участь у програмі НАТО-Україна з перепідготовки та соціальної адаптації колишніх військовослужбовців
 • Участь у Проекті Еразмус+ “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (“dComFra(598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP)”. Наказ НТУ “ХПІ” №2346 С від 13.11.2018 (п.3)

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Соболь М.О., Любченко Н.Ю, Паржин Ю.В., Пугачов Р.В. Основи програмування на С/С++ в прикладах. Частина 2. Навч.-метод. посібник. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2022. – 200 с.
 • Соболь М.О., Любченко Н.Ю, Паржин Ю.В., Пугачов Р.В. Основи програмування на С/С++ в прикладах. Частина 1. Навч.-метод. посібник.– Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. – 120 с.
 • Malyeyeva O., Kosenko V., Parzhyn Y., Nevliudova V. Statistical Analysis and Optimization of Telecommunications Company Operating Business Processes. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 69. Springer, Cham. 2021, P. 407-431.
 • Parzhin Y., Rohovyi A., Nevliudova V. Detector artificial neural network. Neurobiological rationale. Information systems and innovative technologies in project and program management. Collective monograph edited by L.Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. ISMA University of Applied Science. Riga (Latvia). 2019. – 349 p. (PP. 331-339).

Статті

 • Паржин Ю.В., Малохвій Е.Е., Молчанов Г.І. Дослідження протоколів передачі даних в умовах Інтернету речей. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка», 2022. Вип. 1(67). С. 79-82.
 • Yuri Parzhin, Viktor Kosenko, Andrii Podorozhniak, Olga Malyeyeva, Volodymyr Timofeyev. Detector neural network vs connectionist ANNs. Elsevier, Neurocomputing Vol. 414 (2020), 13 November 2020, p. 191–203.
 • Паржин Ю.В., Солощук М.М., Любченко Н.Ю. Аналіз інформації в нейроморфних інформаційних моделях нейронів. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія Системний аналіз, управління та інформаційні технології. № 2. 2019. – Харків. НТУ “ХПІ”. С. 55-62.
 • Паржин Ю.В., Кравченко В.І., Князєв В.В., Сєрков О.А. Автоматизація процесу моніторингу та аналізу зовнішньої електромагнітної обстановки на основі використання детекторної штучної нейронної мережі. Системи управління. навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтавський національний університет ім. Юрія Кондратюка. Випуск 5(45), 2017. С 95-99.
 • Паржин Ю.В. Детекторний принцип побудови штучних нейронних мереж як альтернатива конекційній парадигмі. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтавський національний університет ім. Юрія Кондратюка. Випуск 4(44) 2017. С 80-101