Навчання англійською

Ви хочете отримати вищу освіту європейського рівня, підтверджену дипломом міжнародного зразка? Завдяки поглибеному вивченню англійської або повністю англомовному навчанню на кафедрі програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління, ви можете отримати вищу освіту англійською мовою в Україні!

Кафедра ПІІТУ дає таку освіту за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» починаючи з 2003 року, а за спеціальністю «Комп’ютерні науки» – з 2020 року.

Переваги навчання англійською на базі кафедри ПІІТУ:
– вашими викладачами будуть кваліфіковані професіонали, які мають досвід роботи в європейських ІТ-компаніях;
– підвищення мовного рівня здійснюється викладачами англійської мови, які працюють в ІТ-компаніях, протягом усього часу навчання на бакалавраті 2 рази в тиждень по 2 години;
– в процесі навчання Ви вийдете на новий академічний рівень володіння іноземною мовою;
– програма навчання буде базуватися на міжнародних досягненнях і інноваціях;
– навчальні посібники і матеріали, які Ви будете використовувати на заняттях грунтуються на роботах провідних фахівців у сфері інформаційних технологій (крім того, Ви будете знайомитися з ними мовою оригіналу);
– професійне володіння англійською мовою, включаючи термінологію ІТ-галузі дозволить Вам на рівних конкурувати із закордонними ІТ-фахівцями.

Міжвузівська науково-практична конференція для студентів-іноземців «Роль науки у розвитку суспільства».

Як проходить процес навчання:
Для того, щоб стати студентом англомовної програми необхідно підтвердити знання англійської мови шляхом здачі тесту (іспиту) безпосередньо у ВНЗ.

  • За результатами тестування ви будете зараховані в спеціалізовану групу.
  • Весь процес навчання проходить англійською мовою, в тому числі – дисципліни гуманітарного циклу і фундаментальної професійної підготовки.
  • Підготовка та захист курсових і дипломних проектів також проходить англійською мовою, в присутності компетентних фахівців, в тому числі з ІТ-галузі.

Щоб краще зрозуміти процес навчання англійською мовою зсередини – пропонуємо вашій увазі коментар одного з викладачів кафедри – доцента Т.В. Захарової, яка вела кілька курсів в англомовних групах, а в даний час працює бізнес-аналітиком в одній з європейських ІТ-компаній, яка знаходиться в Берліні:
«Всі дисципліни навчального плану викладаються англійською мовою. Групи змішані – як українські студенти, так і іноземні, що в свою чергу, є плюсом для українських студентів, так як доводиться вести комунікацію всередині групи англійською мовою.
На початку лекції я даю визначення деяких термінів, якийсь глосарій з роз’ясненнями, щоб при сприйнятті матеріалу студенти були з ними вже знайомі. Деякий матеріал (схеми, наприклад) можуть бути видані як роздатковий матеріал. На початку лекції роблю вступ, яке дозволяє студентам згадати попередній матеріал і зрозуміти взаємозв’язок попередньої теми з новою.
У процесі проведення лекцій іноді доводиться деякі слова або записувати на дошці, або вимовляти по буквах. Якщо лекція підкріплена презентацією, то обов’язково використання кольорових шрифтів, картинок, прикладів для поліпшення сприйняття матеріалу.
Протягом лекції або практичного заняття постійно підтримується контакт з аудиторією, залучаю студентів в активний процес за допомогою питань. Відповіді на питання є свого роду “лакмусовим папірцем”, що дозволяє зрозуміти, наскільки студенти сприймають і розуміють, що викладається.
В кінці лекції завжди наводжу резюме – тезисно повторюю основні моменти, які були розглянуті.
Залишаю час для дискусії.
Використання медіа і постійний контакт з аудиторією є аксіомою, особливо при навчанні англійською мовою.
У серпні 2015 пройшла курс Academic Teaching Excellence, розроблений на основі курсу CiVELT Британської Ради, в рамках проекту «Англійська для університетів» і отримала сертифікат про успішне закінчення курсу.
Даний курс був присвячений як новим методологіям в викладанні, так і лінгвістичним питань в разі використання англійської мови як інструменту».

Таким чином, навчання англійською мовою проходить з урахуванням сучасних педагогічних технологій і дає хороші можливості для становлення фахівців і їх кар’єрного зростання в ІТ-компаніях.