Викладацький склад

КОПП Андрій Михайлович, завідуючий кафедрою програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління

Доктор філософії (Ph.D) зі спеціальності “Комп`ютерні науки”, доцент.
Стаж викладацької роботи з 2016 року.
Гарант освітньо-професійної програми бакалаврського рівня вищої освіти “Комп`ютерні науки та інтелектуальні системи” за спеціальністю 122 – “Комп`ютерні науки”.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради при НТУ “ХПІ” Д 64.050.20 з захисту докторських дисертацій зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.
Кількість наукових і навчальних публікацій – більше 100.
Наукометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: управління бізнес-процесами (Business Process Management), архітектура підприємства (Enterprise Architecture), бізнес-аналітика (Business Intelligence), бази даних та сховища даних (Databases and Data Warehouses), інтелектуальні системи (Intelligent Systems).
Дисципліни: “Моделі та структури даних”, “Бази даних”, “Проектування та розробка баз даних”.

Curriculum Vitae


ГАМАЮН Ігор Петрович, професор

Доктор технічних наук, професор.
Стаж викладацької роботи з 1975 року.
Гарант освітньо-наукової програми магістерського рівня вищої освіти “Інженерія програмного забезпечення” за спеціальністю 121 – “Інженерія програмного забезпечення”.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 100, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 2.
Наукометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 1 кандидатської дисертації.
Наукові напрямки: моделі та методи структурної оптимізації системних технічних та технологічних об’єктів.
Науковий керівник теми: “Моделі та методи дослідження і проектування складних систем” 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: “Моделювання складних систем”, “Імітаційне моделювання”.

Curriculum Vitae


ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, директор інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Доктор технічних наук, професор.
Стаж викладацької діяльності з 1977 року.
Член НМК України з комп’ютерних наук, відповідальний редактор збірника наукових праць “Вісник НТУ “ХПІ”, член спецради з інформаційних технологій.
Гарант освітньо-наукової програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти “Комп`ютерні науки” за спеціальністю 122 – “Комп`ютерні науки”.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 170, з них: монографії – 4, навчальні посібники – 4.
Наукометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Науковий консультант 2 докторських дисертацій, науковий керівник 15 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: підтримка прийняття рішень в задачах управління розвитком розподілених систем; системна оптимізація; якість процесу розробки програмного забезпечення.
Науковий керівник тем: 0117U004806 “Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю і якістю в складних системах при євроінтеграції України” 2016 – 2018 рр.; “Розробка моделей та інформаційно-аналітичних технологій планування поліпшення якості процесу розробки програмного забезпечення” 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: “Теорія прийняття рішень”, “Моделі і методи підтримки прийняття рішень”.

Curriculum Vitae


КУДІЙ Дмитро Анатолійович, професор

Кандидат технічних наук зі спеціальності “Фізика твердого тіла”, доцент.
Стаж викладацької роботи з 2010 року.
Заступник директора Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;
Кількість наукових і навчальних публікацій – більше 45, у тому числі – навчальних посібників – 2.
Наукометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: пакети комп’ютерного моделювання фізичних та технологічних процесів), архітектура підприємства (Enterprise Architecture), бази даних та сховища даних (Databases and Data Warehouses)
Дисципліни: “Проектування та розробка баз даних”

Curriculum Vitae


МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирiвна, професор

Доктор технічних наук, професор.
Стаж викладацької роботи з 1994 року.
Гарант освітньо-наукової програми магістерського рівня вищої освіти “Комп`ютерні науки та інтелектуальні системи” за спеціальністю 122 – “Комп`ютерні науки”.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 110, з них: монографій – 3, навчальних посібників – 1 (3 в співавторстві, 1 в закордонному видавництві).
Наукометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 2 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: інформаційні технології, Enterprise Performance Management Systems, прийнятя рішень і області стратегічного управління, економіко-математичне моделювання.
Відповідальний виконавець теми: 0117U004806 “Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю і якістю в складних системах при євроінтеграції України”, 2016 – 2018 рр.
Дисципліни: “Вступ до бізнес-аналітики”, “Стандарти та методології управління IT-проектами”, “Економіка та бізнес”, “Управління якістю IT-проектів”, “Управління ризиками IT-проектів”, “Основи комп’ютерних наук і штучного інтелекту”, “Сучасна теорія управління”, “Основи управління розвитком організацій”.

Curriculum Vitae


НІКУЛІНА Олена Миколаївна, професор

Доктор технічних наук, професор.
Стаж викладацької роботи з 2009 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 80, з них: монографій – 0, навчальних посібників – 2.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 2 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: моделювання динамічних систем; ідентифікація динамічних систем; оптимізація управління динамічними системами; програмне забезпечення методів моделювання та оптимізації.
Дисципліни: “Об’єктне-орієнтоване програмування”, “Чисельні методи”, “Розподілені обчислення”.

Curriculum Vitae


ОРЛОВСЬКИЙ Дмитро Леонідович, професор

Кандидат технічних наук, доцент. Заступник директора інституту з методичної роботи.
Стаж викладацької роботи з 1993 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 100, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 4.
Наукометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: бази даних і сховища даних, аналітична обробка даних, проектування і розробка програмного забезпечення, інжиніринг та реінжиніринг бізнес-систем і бізнес-процесів.
Дисципліни: “Організація баз даних”, “Проектування баз даних”, “Проектування інформаційних систем”, “Архітектура і проектування програмного забезпечення”, “Інжиніринг та реінжиніринг бізнес-систем”, “Аналіз даних та ВІ-технології”.

Curriculum Vitae


ПОГОРЄЛОВ Станіслав Вікторович, професор

Доктор фізико-математичних наук, професор.
Стаж викладацької роботи з 2009 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 160.
Наукометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Наукові напрями: дослідження та розробка методів та засобів вимірювання параметрів потужного лазерного випромінювання: потужності, енергії імпульсу, стану поляризації, тощо.; аналіз даних.
Дисципліни: “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Ймовірнісні та статистичні моделі”.

Curriculum Vitae


ЧЕРЕДНІЧЕНКО Ольга Юріївна, професор

Доктор технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 1998 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 140, у тому числі, навчальних посібників – 2.
Наукометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.
Напрямок наукової діяльності: моделі пошуку та збору бізнес-інформації на основі мультиагентних технологій.
Керівник наукової теми: “Створення моделей та методів збору та автоматизованої переробки бізнес-інформації у веб-просторі” 0119U002556, 2019-2020 рр.
Відповідальний виконавець наукової теми: “Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю та якістю в складних системах за умови євроінтеграції України” 0117U004806, 2016-2018 рр.
Дисципліни: “Програмне забезпечення інтелектуальних систем”.
Куратор програм академічної мобільності між НТУ “ХПІ” та Альпійсько-Адріатичним Університетом Клагенфурта (Австрія).

Curriculum Vitae


ШЕВЧЕНКО Сергій Васильович, професор

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 1983 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 110, з них: навчальних посібників – 1.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: задачі динамічного управління виробництвом і постачаннями електроенергії, системне управління розвитком розподілених систем обробки даних; системна оптимізація; підвищення ефективності управління паралельними обчислювальними процесами.
Науковий керівник теми: К8007 №ДР – 0119U002557 “Розробка програмних рішень для підвищення ефективності управління виконання паралельних процесів” 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: “Основи архітектури комп’ютерних систем”, “Мережеві технології”, “Основи веб-технологій”, “Програмування інтернет”, “Перспективні концепції і технології розподілених програмних систем”, “IT-інфраструктура”.

Curriculum Vitae


ЯГУП Катерина Валеріївна, професор

Доктор технічних наук, професор.
Стаж викладацької роботи з 2005 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 81, з них: монографій – 2.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: математичне моделювання, оптимізація технологічних процесів.
Дисципліни: “Бази даних”, “Введення в нейронні мережі”, “Моделі і методи м’яких обчислень”, “Методи і системи штучного інтелекту”, “Основи архітектури програмних систем”.

Curriculum Vitae


АРКАТОВ Денис Борисович, доцент

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької роботи – з 2010 р.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 10.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: автоматизація управління технологічними процесами.
Дисципліни: “Вступ до DevOps”, “Архітектура інформаційних систем”, “Моделювання складних систем”.

Curriculum Vitae


БІЛОВА Марія Олексіївна, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 2014 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 40, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 2.
Наукометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: оцінка якості складних об’єктів, якісна підготовка персоналу ІТ-компанії.
Відповідальний виконавець теми “Методи і засоби розробки програмного забезпечення з використанням корпоративних знань і якісної підготовки ІТ-компанії” 2019 – 2021 рр.
Дисципліни: “Основи формаційних систем і технологій”, “Decision making theory”, “Основи Java”, “Організація баз даних”, “Проектування баз даних”, “Дослідження операцій”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Основи веб-технологій”.

Curriculum Vitae


БУРДАЄВ Володимир Петрович, доцент

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.
Стаж викладацької роботи з 1996 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 190, з них: монографій – 6, колективних монографій – 9, навчальних посібників – 12.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: відкриті системи, експертні, експертні навчальні системи, мультиагентні системи, інтелектуальний аналіз, хмарні технології, чат-боти, мобільні технології.
Дисципліни: “Основи розподілених обчислень”, “Хмарні обчислення CI / CD”, “Системи штучного інтелекту”, “Сховище даних”.

Curriculum Vitae


ВОВК Марина Анатоліївна, доцент

Кандидат економiчних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 2008 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 30.
Наукометричні дані: Scopus / ResearcherID / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: управління проектами; бізнес-аналіз, методи прийняття рішень, комплексна оцінка складних об’єктів.
Відповідальний виконавець теми: “Створення моделей і методів збору і автоматизованої обробки інформації та в веб-просторі”, термін виконання 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: “Основи управління розвитком організацій”, “Управління проектами в програмній інженерії”.

Curriculum Vitae


ВОЛОВЩИКОВ Валерій Юрійович, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 1999 р.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 30, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 1.
Нукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: інформаційні технології управління системами в умовах невизначеності.
Дисципліни: “Основи програмування”, “Технології розробки веб-орієнтованих систем”, “Теорія прийняття рішень”, “Моделі і методи підтримки прийняття рішень”.

Curriculum Vitae


ГОЛОВАШИЧ Сергій Олександрович, доцент

Кандидат технічних наук. Директор у компанії MICROCRYPT TECHNOLOGIES LLC.
Стаж викладацької роботи з 2012 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 50, серед них: монографії – 1.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрями: кібербезпека, криптографія, криптоаналіз, штучний інтелект, дизайн та розробка програмного забезпечення.
Дисципліни: “Вступ до нейронних мереж”, “Вступ до м’яких обчислень”, “Штучний інтелект”, “Формальні методи верифікації програмного забезпечення”.


ГУЦА Олег Миколайович, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 2009 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 70.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрями: системи підтримки прийняття рішень (методи вербального аналізу); інтелектуальні системи управління (ситуаційне управління); впровадження процесного підходу в управлінні підприємством (документування, моделювання, оптимізація та імплементація бізнес-процесів); логікоаналітична експертиза текстів з описанням систем та процедур (юридичні тексти, регламенті, статути).
Дисципліни: “ВІ-технології”, “Бізнес-моделі стартапу”, “Інструменти візуалізації даних”, “Моделі представлення знань”, “Управління проектами в програмній інженерії”.

Curriculum Vitae


ДВУХГЛАВОВ Дмитро Eдуардович, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 1996 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 30, з них: навчальних посібників – 4.
Наукометричні дані: Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: програмне забезпечення інформаційних систем; обробка зображень, інформаційна підтримка навчального процесу.
Дисципліни: “Архітектура та проектування програмного забезпечення”, “Стек технологій Java EE”, “Програмування веб застосувань Java EE”, “Розробка та впровадження інформаційних систем”.

Curriculum Vitae


КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 2003 року.
Гарант освітньо-професійної програми магістерського рівня вищої освіти “Комп`ютерні науки та інтелектуальні системи” за спеціальністю 122 – “Комп`ютерні науки”.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 75, з них: навчальних посібників – 6.
Науковометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: Інформаційні технології, економіко-математичне моделювання, програмне забезпечення методів моделювання та оптимізації, аналіз даних.
Дисципліни: “Фреймворки Python”,”Обробка даних Python”, “Основи інженерії програмного забезпечення”.

Curriculum Vitae


КОВТУН Владислав Юрійович, доцент

Кандидат технічних наук. Директор, керівник проєктів у компанії CIPHER IT LLC.
Стаж викладацької роботи з 2005 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 25.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрями: криптографія, алгебраїчні криві, ефективна реалізація криптографічних перетворень, прикладна математика, аналіз та алгебра.
Дисципліни: “Основи програмування Java”, “Обробка даних Python”, “Теорія алгоритмів”, “Основи веб-розробки”, “Бази даних”, “Архітектура та проектування програмного забезпечення”.


КОЗУЛЯ Марія Михайлівна, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 2014 р.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 50, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 1.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: системний аналіз, екологічний моніторинг, інформаційні технології.
Дисципліни: “Дискретна математика”, “Моделі і методи підтримки прийняття рішень”, “Технології розробки веб-орієнтованих систем”, “Проектування баз даних”.

Curriculum Vitae


ЛІТВІНОВА Юлія Сергіївна, доцент

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької роботи з 2006 року.
Гарант освітньо-професійної програми бакалаврського рівня вищої освіти “Інженерія програмного забезпечення” за спеціальністю 121 – “Інженерія програмного забезпечення”.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 35, з них: монографій – 4 (в співавторстві), навчальних посібників – 1.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: математичне моделювання, 3D-друк, створення математичних моделей для реалізації 3D-друку.
Дисципліни: “Стек технологій .NET”, “Організація виробництва та маркетинг”, “Управління ІТ-стартапами”.

Curriculum Vitae


ЛЮТЕНКО Ірина Вікторівна, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 1997 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 50.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: підтримка прийняття рішень в завданнях управління розвитком складних систем, оцінювання багатоознакових об’єктів, оцінка якості тестів програмного забезпечення.
Дисципліни: “Основи інженері програмного забезпечення”, “Формальні методи дослідження програмних систем”.

Curriculum Vitae


МЕЛЬНИК Каріна Володимирівна, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 2004 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 30, з них: монографій – 1.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: інформаційні технології, системи підтримки прийняття медичних рішень, інтелектуальний аналіз даних.
Дисципліни: “Software engineering”, “Modelling of system”.

Curriculum Vitae


Орєхов Сергій Валерійович, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 1997 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 30.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 2 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: Інтернет речей, пошукова Інтернет оптимізація, штучний інтелект, бізнес аналітика, Data Mining, якість процесу розробки програмного забезпечення, тестування програмного забезпечення, сховища даних, розробка ВЕБ орієнтованого програмного забезпечення.
Дисципліни: “Якість та тестування програмного забезпечення”, “Інтелектуальний аналіз даних”, “Конструювання програмного забезпечення”, “Розробка ВЕБ орієнтованих систем”.

Curriculum Vitae


ПЕРЕПЕЛИЦЯ Іван Дмитрович, доцент

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької роботи з 2009 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 5.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрями: Adaptive e-learning, Life-long Learning.
Дисципліни: “Архітектура корпоративних інформаційних систем”.

Curriculum Vitae


СОКОЛ Володимир Євгенович, доцент

Кандидат технічних наук, доцент. Завідувач лабораторії “Інноваційний кампус”.
Стаж викладацької діяльності з 2003 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 20, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 1.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: системи управління знаннями, підготовка і перепідготовка персоналу ІТ-компаній, безперервна освіта (life-long learning), якість процесу розробки програмного забезпечення.
Науковий керівник теми: “Методи за засоби розробки програмного забезпечення з використанням корпоративних знань та якісної підготовки персоналу IT-компаній” 0119U002558, 2019-2020 рр.
Дисципліни: “Проектування баз даних”, “Проектування та розробка розподілених баз даних та сховищ даних”.
Куратор програм академічної мобільності між НТУ “ХПІ” та Рейнсько-Вестфальським технічним Університетом Аахена (Німеччина).

Curriculum Vitae


ФОНТА Наталія Григорівна, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 2006 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 45, з них: монографій – 3 (в співавторстві), навчальних посібників – 1.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: системний аналіз, розробка інформаційних систем автоматизації управління в ієрархічних розподілених соціально-економічних системах.
Відповідальний виконавець розділу “Аналіз ефективності проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт” за угодою про співпрацю між НТУ “ХПІ” та Науково-дослідним центром Збройних сил України “Державний океанаріум”.
Дисципліни: “Теорія ймовірності”, “Чисельні методи”, “Математична статистика”.

Curriculum Vitae


ХАЦЬКО Наталія Євгенівна, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 2010 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 20.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, інформаційні технології, математичне моделювання, алгоритми формування траєкторії рухомого об’єкта в реальному часі.
Дисципліни: “Комп’ютерна математика”, “Дискретна математика”.

Curriculum Vitae


ЧЕРНОВА Наталя Леонідівна, доцент

Кандидат економiчних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 2003 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 100.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: комплексні моделі підтримки та прийняття рішень з управління складними системами
Дисципліни: “Компьютерна математика”, “Дослідження операцій”, “Економетрика”.

Curriculum Vitae


ШМАТКО Олександр Віталійович, доцент

Кандидат технічних наук, доцент. Заступник завідувача кафедри.
Стаж викладацької діяльності з 2002 року.
Гарант освітньо-професійної програми магістерського рівня вищої освіти “Інженерія програмного забезпечення” за спеціальністю 121 – “Інженерія програмного забезпечення”.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 70, з них: монографій – 4 (3 в співавторстві, 1 в закордонному виданні), навчальних посібників – 4.
Наукометричні дані: Scopus / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 2 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: блокчейн технології, кібербезпека, методи і моделі стратегічного управління, оцінка ризиків інформаційної безпеки
Відповідальний виконавець теми К8004 №ДР – 0119U002554 “Моделі і методи дослідження та проектування складних систем”, керівник Гамаюн І. П., 2019-2020 рр.
Дисципліни: “Моделі і методи розподілених обчислень”, “Сучасні технології веб-розробки”, “Програмування Інтернет”, “Інтелектуальний аналіз даних”.

Curriculum Vitae


ЯНГОЛЕНКО Ольга Василівна, доцент

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 2012 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 30, з них: колективні монографії – 1.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: інформаційні технології веб-моніторинга та оцінювання, моделювання розподілених систем, Web Mining, Data Mining.
Дисципліни: “Моделі та методи колективного експертного оцінювання”, “Програмне забезпечення інтелектуальних систем”.

Curriculum Vitae


ДВУХГЛАВОВА Альона Сергіївна, старший викладач

Стаж викладацької роботи з 2009 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 5.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрями: автоматизація повсякденної діяльності кафедри у сфері організації навчального процесу; організація проектування та розвитку інформаційних систем.
Дисципліни: “Архітектура та проектування програмного забезпечення”, “Поглиблений курс програмування Java”, “Web-додатки на основі Java”.

Curriculum Vitae


ЄРШОВА Світлана Іванівна, старший викладач

Стаж викладацької роботи з 1997 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 16, з них: статей – 7, методичних рекомендацій – 9.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові інтереси: моделювання.
Дисципліни: “Статистика”, “Економіко-математичне моделювання”, “Комп’ютерне моделювання”, “Імітаційне моделювання”, “Основи побудови інтелектуальних систем”, “Формальні методи дослідження програмних систем”, “Економіка ПЗ”.

Curriculum Vitae


ІВАНОВ Лев Вадимович, старший викладач

Стаж викладацької роботи з 1981 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 25.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові інтереси: автоматизовані системи наукових досліджень, об’єктно-орієнтоване проектування.
Дисципліни: “Основи програмування та алгоритмічні мови”, “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Системи технологій”, “Технологія програмування”.

Curriculum Vitae


ІВАЩЕНКО Оксана Віталіївна, старший викладач

Стаж викладацької роботи з 2018 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 10, з них: монографій – 1.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: Data mining, web mining.
Дисципліни: “Інтелектуальний аналіз даних та вилучення знань”, “Інтелектуальний аналіз даних”, “Основи проектування інтелектуальних систем”.
Куратор програм академічної мобільності між НТУ “ХПІ” та Братиславським Університетом економіки та менеджменту (Словаччина).


КОСМАЧОВ Олексій Сергійович, старший викладач

Стаж викладацької роботи з 1997 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – понад 5.
Наукометричні дані: Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: методи побудови адаптивних систем електронного навчання; управління ІТ проектами; системна оптимізація.
Дисципліни: “Технології розробки мобільних систем”, “Моделювання та аналіз програмного забезпечення”, “Мережеві технології”, “Аналіз і моделювання проблемно орієнтованих програмних систем”.

Curriculum Vitae


СМОЛІН Павло Олександрович, старший викладач

Стаж викладацької діяльності з 1991 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 10, серед них: навчальних посібників – 1.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: оптимізація вмісту проектів.
Дисципліни: “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Операційні системи”, “Технології розробки програмного забезпечення мобільних систем”.

Curriculum Vitae


ЯКОВЕНКО Карина Валерiївна, старший викладач

Стаж викладацької роботи з 2011 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 15.
Наукометричні дані: Google Scholar
Наукові напрями: фактори успішного працевлаштування в ІТ-сфері, феномен лідерства.
Дисципліни: “Групова динаміка та комунікація”, “Основи професійної та соціальної відповідальності ІТ-фахівця”.
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії КН-факультету НТУ “ХПІ”.


ЗВЄРЦЕВ Герман Олександрович, асистент-викладач

Стаж викладацької роботи з 2011 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 6.
Наукометричні дані: Scopus / ORCID / ResearchGate
Наукові напрями: Кібербезпека.
Дисципліни: “Бази Даних”, “Основи Веб Розробки”, “Основи Теорiї М’яких Обчислень”, “Обробка Даних Python”.
Контент-менеджер вебсайту кафедри ПIIТУ.