Навчально-наукова лабораторія

Лабораторія бізнес-аналітики, штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень

Лабораторія є структурним підрозділом навчально-наукового інституту (далі – Інститут) комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі – Університет, НТУ «ХПІ»), який створюється для організації та проведення освітньої і науково-дослідницької діяльності у галузі бізнес-аналітики, штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень у співробітництві з інститутом інформатики Стамбульського технічного університету (Туреччина) за підтримки Українсько-Турецького Координаційного Центру науково-технічних досліджень НТУ «ХПІ».

BILab_presentation

 

Лабораторія здійснює дослідницьку, науково-технічну та навчальну діяльність за такими напрямками:

 • збирання, зберігання та обробка даних (Data Warehousing);
 • багатовимірний аналіз даних (On-Line Analytical Processing);
 • аналіз даних в умовах невизначеності (Uncertainty Analysis);
 • підтримка прийняття управлінських рішень (Business Intelligence);
 • штучний інтелект, машинне навчання та комп’ютерне бачення (Artificial Intelligence, Machine Learning, Computer Vision);
 • моделювання, аналіз та управління бізнес-процесами (Business Process Modeling, Analysis, and Management);
 • обробка слабко-структурованих даних та природної мови (Weak-structured Data Processing, Natural Language Processing);
 • багатоагентні системи (Multi-Agent Systems);
 • інтелектуальний пошук та інтелектуальний аналіз даних (Intelligent data Analysis, Data Mining);
 • пошукова оптимізація в Інтернет та віртуальне просування (Search Engine Optimization, Virtual Promotion).

Науково-дослідні роботи в лабораторії виконуються:

 • штатними науковими та інженерно-технічними працівниками;
 • професорсько-викладацьким складом;
 • докторантами, аспірантами, студентами;
 • працівниками інших установ на підставах контрактів або договорів підряду.
Дослідницькі проєкти кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління в межах навчально-наукової лабораторії бізнес-аналітики, штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень
piitu_lab_proposals
Відгук Eugene Turkestanov, Managing Partner у Silver Phoneix Consulting (Calgary, Alberta, Canada) про навчально-наукову лабораторію бізнес-аналітики, штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень
Наукові публікації співробітників кафедри ПІІТУ за напрямом роботи лабораторії
 1. Towards Classifying HTML-embedded Product Data Based On Machine Learning Approach
 2. Multi-Agent Modeling of Project Management Processes in Distributed Teams
 3. Improving Item Searching On Trading Platform Based On Reinforcement Learning Approach
 4. Advanced Method of Synthesis of Semantic Kernel of E-content
 5. Towards Understandability Evaluation of Business Process Models using Activity Textual Analysis
 6. A New Method of Search Engine Optimization Based on Semantic Kernel Idea
 7. A New Approach to Search Engine Optimization Based on the Synthesis of a Virtual Promotion Map
 8. A Method for Evaluating the Efficiency of the Semantic Kernel in the Internet Promotion Channel
 9. Map of Virtual Promotion of a Product
 10. Analysis of virtual promotion of a product
 11. Towards an Approach to Organization of Decentralized Business Process Model Repository
 12. Mathematical Model of Semantic Kernel of WEB site
 13. An Approach and Software Prototype for Translation of Natural Language Business Rules into Database Structure
 14. Software Development for Semantic Kernel Forming
 15. Using Internet News Flows as Marketing Data Component
 16. An Approach to Development of Interactive Adaptive Software Tool to Support Data Analysis Activity
 17. Towards the Method and Information Technology for Evaluation of Business Process Model Quality
 18. An Approach to Business Process Model Structuredness Analysis: Errors Detection and Cost-Saving Estimation
 19. Towards the Tokenization of Business Process Models using the Blockchain Technology and Smart Contracts
 20. An Information Technology for Detection and Fixing Effort Estimation of Business Process Model Structuredness Errors
 21. Towards the Enterprise Architecture Web Mining Approach and Software Tool
 22. Towards Intelligent Technology for Error Detection and Quality Evaluation of Business Process Models
 23. Computational Technology and Software Tool for Translation of Business Rules into Database Creation Scripts
 24. Towards the Software Solution for Complexity Minimization of Business Process Models to Improve Understandability
 25. Towards Software Development for Maintainability Evaluation of Business Process Models Using Fuzzy Logic
 26. Fuzzy Logic-based Software Tool for Business Process Model Complexity Assessment
 27. Researching a machine learning algorithm for a face recognition system
 28. Smart Grid and wind generators: an overview of cyber threats and vulnerabilities of power supply networks
 29. DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED DECISIONMAKING SYSTEM SYNTHESIS METHOD IN THE MANAGEMENT OF INFORMATION SECURITY CHANNELS
 30. Designing and evaluating dl-model for vulnerability detection in smart contracts
 31. Integrating analytical statistical models, sequential pattern mining, and fuzzy set theory for advanced mobile app reliability assessment
 32. Comparison of machine learning methods for a diabetes prediction information system
 33. Analysis of statistical indicators of variance, asymmetry and excess in determining information security violations of cyberphysical systems of wind turbines

Завідувач навчально-науковою лабораторією

д.ф-м.н., професор ВЕЛІЄВ Ельдар Ісмаіл огли

eldar.veliev@khpi.edu.ua