Дисципліни вільного вибору

Вибір студентом навчальних дисциплін в обсязі, що складає не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, створює умови для досягнення ним таких цілей:

 • поглибити професійні знання в межах обраної освітньої програми та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності, у тому числі із здобуттям професійної кваліфікації (у разі наявності професійного стандарту);
 • поглибити знання та здобути додаткові загальні та професійні компетентності в межах спеціальності або споріднених спеціальностей у тієї ж самої галузі знань;
 • ознайомитись із сучасним рівнем наукових досліджень у інших галузях знань та розширити або поглибити результати навчання за загальними компентностями.

Вибір студентами навчальних дисциплін регулюється відповідними нормативними документами.

Перелік та силабуси вибрікових компонентів (профільованих пакетів та дисциплін вільного вибору) доступні на сторінках відповідних освітніх програм:

БАКАЛАВРІВ

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи

Профільовані пакети дисциплін

 1. Research and Development: збирання та підготовка даних, ймовірнісні та статистичні моделі, планування експерименту, методи моделювання складних систем, нечітка логіка та нечіткі системи, основи Maсhine Learning та іноземна мова для наукових досліджень. 
 2. Software Development and Startup: основи підприємництва, бізнес-моделювання, основи прототипування, бізнес-планування стартапу, бізнес-аналітика стартапу, інтернет-маркетинг та іноземна мова для бізнес-комунікацій. 
 3. Innovation Сampus: розробка корпоративних інформаційних систем, бази даних для корпоративних інформаційних систем, архітектура корпоративних інформаційних систем, проектний практикум, формування та розвиток команд ІТ-проекту та іноземна мова для розробки корпоративних інформаційних систем. 

Дисципліни вільного вибору профільної підготовки

 • базовий курс програмування Python; 
 • поглиблений курс програмування Python; 
 • Python Frameworks; 
 • базовий курс програмування Java; 
 • поглиблений курс програмування Java; 
 • Web-додатки на основі Java; 
 • сховища даних; 
 • технології BigData; 
 • технології Business Intelligence; 
 • поглиблений курс веб-розробки; 
 • фреймворки JavaScript; 
 • Web-додатки на основі NodeJS. 

Дисципліни вільного вибору із загальноуніверситетського каталогу

 • обробка даних Python;
 • рішення Java Data Science;
 • вступ до нейронних мереж;
 • інші дисципліни.

МАГІСТРІВ

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи

Профільовані пакети дисциплін 

 1. Project Management in Software Engineering: аналіз і управління вимогами, управління проектами, інновації та підприємництво.
 2. Business Intelligence: ВІ-технології, інструменти Data Mining, інструменти візуалізації даних.
 3. Artificial intelligence and Machine Learning: інтелектуальний аналіз даних та видобування знань, мультиагентні системи та технології, нейромережі та методи обчислювального інтелекту.

Дисципліни вільного вибору 

 • CI/CD and deployment in clouds; 
 • Cloud Computing: хмарні технології та застосування; 
 • бізнес-аналітика та методології розробки програмного забезпечення; 
 • веб-розробка; 
 • децентралізовані застосунки та технологія блокчейн; 
 • розподілені та паралельні обчислення.