Міжнародні проекти

Erasmus+ це програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку проектів партнерства, мобільності і заходів в галузі вищої освіти, професійного навчання, підтримки молоді та спорту. У сфері вищої освіти програма включає в себе наступні напрямки:

 • Key Action 1: Learning Mobility of Individuals – мобільність для студентів і викладачів;
 • Key Action 2: Cooperation for innovation and good practice – співпраця для розвитку потенціалу університетів Jean Monnet Activities – розвиток європейських досліджень.

Проект ЕС MASTIS “Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем”
561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-J

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 31 вересня 2019
Цільова група: студенти, PhD, LLL
Отримувач гранту: Університет Ліон2 ім. Люм’єра, Франція
Координатор: Проф. Жан-Юг ШОША
Контакти: тел.: +33 6 78 98 12 06, факс: +33 4 72 71 98 44,
е-адреса: Jean-Hugues.Chauchat@univ-lyon2.fr
Координатор проекту від України: Проф. Ірина ЗОЛОТАРЬОВА,
Контакти: тел: +380677596158; +380997218145,
e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net

Мета та завдання проекту

 • покращення магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства;
 • надання можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців;
 • надання студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.

Напрями діяльності за проектом:

 • аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю компетенцій та навчальних програм в області інформаційних систем;
 • розроблення нової компетенційно-орієнтованої навчальної програми на основі використання ECTS та Tuning методології;
 • створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL;
 • поширення і використання результатів проекту;
 • забезпечення якості реалізації проекту і досягнення запланованих результатів.

Результати діяльності кафедри ПIІТУ НТУ «ХПІ» в рамках даного проекту становлять:

1. Розроблено магістерську програму в області інформаційних систем відповідно до потреб світового ринку праці.

2. Разом з партнерами доопрацьовано поточний профіль кваліфікації та навчальну програму в області інформаційних систем відповідно до рекомендацій Болонського процесу та Національної рамки кваліфікацій.

 • профіль магістерської програми в галузі ІС;
 • розроблено навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 126 – “Інформаційні системи та технології”;
 • розроблено навчальний план для курсу «Бази даних та сховища даних».

3. Розроблено та впроваджено нову компетентнісно-орієнтовану навчальну програму на основі використання ECTS та Tuning методології.

 • проведено ліцензування нової навчальної програми для підготовки магістрів;
 • виконані заходи щодо забезпечення якості виконання проекту (анкети для оцінювання студентів та експертів).

4. Створено інноваційне академічне середовище для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки/перепідготовки, PhD, LLL – MASTIS MOODLE online platform.

5. Поширення досвіду, отриманого за результатами проекту MASTIS

 • проведено педагогічний семінар “Прогресивні освітні технології – розповсюдження уроків, отриманих у MASTIS”;
 • організовано міжвузівський семінар (13 листопада 2017 року), на якому обговорювали тему “Проблеми підготовки фахівців у галузі інформаційних систем та технологій”;
 • побудовано мережу стейкхолдеров-партнерів проекту, які приймали участь в обговоренні вимог ІТ ринку, компетенцій випускників вишів та оцінювали навчальні програми;
 • підписано договори про співпрацю з новими ІТ компаніями, розширюється мережа партнерів.

6. Синергія з іншими міжнародними проектами НТУ “ХПІ”

7. Забезпечення візуалізації результатів впровадження проекту.

Всі результати НТУ»ХПІ» за проектом MASTIS можна переглянути за посиланням.

В рамках Key Action 1 кафедра ПІІТУ активно співпрацює з Альпійсько-адріатичним університетом Клагенфурта: студенти кафедри мають можливість проходити стажування в цьому провідному європейському ВНЗ. Серед дисциплін, які вони вивчають на технічному факультеті цього університету наступні: «Технології семантичного Web-простору», «Інтероперабельність інформаційних систем», «Актуальні розділи інженерії програмних систем», а також інтенсивний курс німецької мови до відповідності рівню А1.

Діє програма подвійних дипломів з даним ЗВО, а також університетом Ліннеус м. Векше (Швеція) і з Вищою школою менеджменту і публічного адміністрування, м. Братислава (Словаччина).

На кафедрі також реалізований проект академічної мобільності Erasmus+ KA 107 між НТУ «ХПІ» (кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління) і Познанським університетом економіки і бізнесу, який передбачає мобільність студентів і викладачів.

Крім того, діє програма кредитної мобільності з Маріборським університетом (Словенія), що дає можливість студентам і викладачам кафедри проходити стажування на факультеті організаційних наук, розташованим в місті Крань.

В рамках проекту кафедру ПІІТУ регулярно відвідують викладачі європейських вишів-партнерів, проводять лекції та семінари для студентів кафедри.