121«Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність121 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: магістр з інженерії програмного забезпечення

Освітньо-професійна програма (1 рік 4 місяці, 90 ECTS

Мета освітньої програми

Поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній сфері та в галузі інженерії програмного забезпечення. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Характеристика освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців у сфері інженерної та наукової діяльності в галузі інженерії програмного забезпечення.

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає поглиблене вивчення методології інженерії програмного забезпечення, проєктування, розробки та дослідження програмних систем, управління проєктами, вимогами та якістю програмного забезпечення, а також поглиблене вивчення іноземної мови у професійній та науковій діяльності.

Ключові слова: програмне забезпечення, інформаційні технології, інженерія програмного забезпечення.

Орієнтація на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах.

Практично-орієнтоване навчання, що передбачає практику в ІТ-компаніях та участь студентів у реальних проєктах.

Можливість навчання англійською мовою.

Освітньо-професійна програма (1 рік 4 місяці)

Навчальний план (1 рік 4 місяці)

Силабуси дисциплін

Рецензії на освітню програму

TBA

Попередні редакції освітньої програми та навчального плану

ОПП 2023
Навчальний план 2023

Освітньо-наукова програма (1 рік 9 місяців, 120 ECTS

Мета освітньої програми

Поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній сфері та в галузі інженерії програмного забезпечення. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Характеристика освітньої програми

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців у сфері інженерної та наукової діяльності в галузі інженерії програмного забезпечення.

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає поглиблене вивчення методології інженерії програмного забезпечення, проєктування, розробки та дослідження програмних систем, управління проєктами, вимогами та якістю програмного забезпечення, а також поглиблене вивчення іноземної мови у професійній та науковій діяльності.

Ключові слова: програмне забезпечення, інформаційні технології, інженерія програмного забезпечення.

Орієнтація на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах.

Практично-орієнтоване навчання, що передбачає практику в ІТ-компаніях та участь студентів у реальних проєктах.

Можливість навчання англійською мовою.

Освітньо-наукова програма (1 рік 9 місяців)

Навчальний план (1 рік 9 місяців)

Силабуси дисциплін

Рецензії на освітню програму

TBA

Попередні редакції освітньої програми та навчального плану

ОНП 2023
Навчальний план 2023

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях та у інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств та організацій різних галузей національної економіки на посадах:

  • бізнес-аналітиків (Business Analyst);
  • архітекторів програмних систем (Software/System Architect, System Analyst);
  • розробників програмного забезпечення (Software Engineer);
  • фахівців із забезпечення якості програмних продуктів (QA Engineer);
  • фахівців в галузі управління проєктами з розробки програмного забезпечення (Project Manager);
  • та на інших посадах, які пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Компанії-партнери
Університети-партнери
Міжнародні програми мобільності
Програми подвійних дипломів
Практично-орієнтована освіта

Громадське обговорення

Обговорення змісту освітніх програм у 2024 році
Обговорення змісту освітніх програм у 2023 році
Обговорення змісту освітніх програм у 2021 році

Зворотний зв’язок