Громадське обговорення освітніх програм

Згідно Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», перегляд та оновлення освітніх програм проводиться один раз на рік.
Не пізніше січня на сайті кафедри викладеться проект оновлених освітніх програм на обговорення та отримання рекомендацій та зауважень.

Проєкти оновлених освітніх програм на 2024 рік

Запрошуємо студентів, випускників, викладачів, роботодавців та усіх охочих взяти участь у громадському обговоренні оновлення змісту освітніх програм кафедри “Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління” НТУ “ХПІ”.