122 «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Освітня програма «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук

Мета освітньої програми

Підготовка  професіоналів у галузі комп’ютерних наук та інтелектуальних систем, здатних до самостійної науково-дослідної, виробничо-технологічної та організаційно-управлінської діяльності.

Характеристика освітньої програми

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми підготовки фахівців у сфері комп’ютерних наук та інтелектуальних систем.

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки», яка передбачає поглиблене вивчення методів штучного інтелекту, бізнес-аналізу, інформаційних технологій для розробки інтелектуальних систем, а також поглиблене вивчення іноземної мови у професійній та науковій діяльності.

Ключові слова: комп’ютерні науки, інтелектуальна система управління, бізнес-аналітика, інформаційні технології.

Орієнтація на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах.

Практично-орієнтована форма навчання, що передбачає практику в ІТ-компаніях та участь студентів у реальних проектах.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях та у інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств та організацій різних галузей національної економіки на посадах:

  • дослідник/науковець з даних (Data Scientist);
  • розробник інтелектуальних систем (Artificial Intelligence / Machine Learning Engineer);
  • науковий співробітник в галузі інтелектуальних систем (Artificial Intelligence / Machine Learning Research Scientist);
  • бізнес-аналітик (Business Analyst);
  • архітектор програмних систем (Software Architect);
  • фахівець з управління проєктами (Project Manager);
  • та на інших посадах, які пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Компанії-партнери
Університети-партнери
Міжнародні програми мобільності
Програми подвійних дипломів
Практично-орієнтована освіта

Освітньо-професійна програма (1 рік 4 місяці)

Навчальний план (1 рік 4 місяці)

Структурно-логічна схема (1 рік 4 місяці)

Освітньо-наукова програма (1 рік 9 місяців)

Навчальний план (1 рік 9 місяців)

Структурно-логічна схема (1 рік 9 місяців)

Громадське обговорення:

Обговорення змісту освітніх програм у 2023 році

Рецензії на освітню програму:

Academy SMART
EPAM
NIX

Зворотний зв’язок:

Анкета для опитування здобувачів
Анкета для опитування викладачів
Анкета для опитування випускників
Анкета для опитування роботодавців
Анкета для обговорення освітніх програм (здобувачі, випускники, науково-педагогічні працівники, представники ІТ-індустрії)
Гарант освітньо-професійної програми: Світлана Миколаївна Коваленко, svitlana.kovalenko@khpi.edu.ua
Гарант освітньо-наукової програми: Валентина Володимирівна Москаленко, valentyna.moskalenko@khpi.edu.ua