Історія кафедри

Від розробки ПЗ бортових обчислювальних машин для балістичних ракет до ПЗ для великих ІТ-компаній

Кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління (раніше – кафедра автоматизованих систем управління) успішно здійснює освітню діяльність вже 60 років – у 2014 році кафедра відзначила свій півстолітній ювілей. Свою історію вона веде з 1964 р, коли професор Харківського політехнічного інституту Арег Вагаршакович Дабагян спільно з генеральним конструктором КБ «Електроприладобудування» Володимиром Григоровичем Сергєєвим заснував кафедру, призначену для підготовки інженерів-дослідників у галузі автоматичного управління рухом. У 1977 році кафедру АУД було реорганізовано у кафедру АСУ, а у 2015 перейменовано на кафедру програмної інженерії та інформаційних технологій управління (ПIIТУ).
У зв’язку з реорганізацією НТУ “ХПІ” у січні 2022 року в окремий підрозділ виділилася кафедра інформаційних систем та технологій (веде підготовку студентів за однойменною 126-ою спеціальністю), а кафедра ПІІТУ змінила свою назву, перетворившись на кафедру програмної інженерії та інтелектуальних технологій. яку очолив д.т.н., проф. Ігор Петрович Гамаюн. З 1 січня 2024 року кафедру ПІІТУ очолив д.філ., доц. Андрій Михайлович Копп.

DabagyanПідготовка фахівців на кафедрі завжди здійснювалася за оригінальними навчальними планами. Такому підходу поклав початок А.В. Дабагян. Вперше в країні вивчення програмування на ЕОМ починалося з першого семестру навчання студентів.
У перші роки діяльності кафедри основним замовником НДР було КБ «Електроприладобудування», керівництво якого і виступило ініціатором створення кафедри АСУ. Колектив кафедри АСУ зумів показати себе висококваліфікованим і надійним партнером у вирішенні складних науково-технічних завдань, пов’язаних зі створенням систем управління технічними об’єктами, що експлуатувалися на землі і в космосі.

У 70-90 рр. кафедра плідно співпрацювала з НДІ Центром підготовки космонавтів ім. Ю.А. Гагаріна (м. Москва), КБ «Електроприладобудування» (м. Харків), Державним НДІ Цивільної авіації (м. Москва), НДІ ГА «Аеропроект» (м. Москва), НДІ «Агат» (м. Москва) та іншими провідними підприємствами галузі. З кінця 90-х рр. кафедра починає працювати з Державним департаментом страхового фонду документації України (м. Харків), укладаються господарські договори з підприємствами м. Харкова: КБ «Промавтоматика», ТОВ «АСУгазсервіс», регіональним газодобувним управлінням «Харківгазвидобування».

У 1964 р на кафедрі була відкрита аспірантура. До теперішнього часу на кафедрі підготовлено понад 120 кандидатів наук. Крім проф. А.В. Дабагяна, до 2010 р. дванадцять випускників і співробітників кафедри стали докторами наук. Це І.П. Гамаюн – завідувач кафедри ПІІТУ, М.Д. Годлєвський – директор навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Б.І. Кузнєцов – завідувач відділу проблем магнітного поля Науково-технічного центру магнетизму технічних об’єктів Академії наук України, В.П. Аврамов – засновник кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин імені О.О. Морозова, Ю.Т. Костенко – ректор Харківського політехнічного університету, О.С. Куценко – завідувач кафедри системного аналізу та управління (1996-2021 рр.), В.Я. Заруба – завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, І.В. Кононенко – завідувач кафедри стратегічного управління (2000-2021 рр.), М.В. Ткачук – завідувач кафедри моделювання систем і технологій ХНУ імені В.Н. Каразіна, В.П. Суботович – професор кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ», Л.А. Гамбаров – професор кафедри ПІІТУ НТУ «ХПІ» та інші науковці.

Одним з найважливіших аспектів діяльності кафедри, спрямованих на підвищення якості освіти та розширення спектру наукових досліджень, є співпраця з закордонними партнерами: з університетом з університетом м. Клагенфурта (Австрія), університетом Ліннеус (Швеція), Гамбургським технічним університетом (Німеччина), університет Париж-північ XIII (Франція), університетом Марібор (Словенія), університетом VSEMvs (Словаччина) і Познанським університетом економіки і бізнесу (Польща). З 2015 р кафедра є партнером міжнародного освітнього проекту MASTIS.


Сьогодні кафедра здійснює підготовку за 2-ма спеціальностями: «121 – Інженерія програмного забезпечення» і «122 – Комп’ютерні науки». У навчальному процесі кафедра реалізує інноваційні педагогічні технології.
Більше 15 років ведеться підготовка фахівців англійською мовою. Впроваджено систему проектного навчання на базі Innovation Campus, де після відповідної підготовки студенти працюють над реальними проектами.
На базі магістратури кафедри реалізується унікальний проект – система практично-орієнтованого навчання (синтез теоретичної підготовки та оплачуваної практичної роботи), що дозволяє скоротити період адаптації випускника на ринку праці на 2-3 роки, придбати офіційний стаж роботи, необхідний для подальшого професійного зростання.
Високий рівень навчально-методичної роботи дозволяє забезпечувати працевлаштування випускників не тільки в провідні ІТ-компанії Харкова і України (понад 30 компаній різного масштабу: EPAM, Telesens, NIX Solutions, Sigma та інші), але і в ІТ-концерни міжнародного рівня (Google, Siemens, Facebook та інші). Викладачі кафедри ПІІТУ також поєднують педагогічну діяльність з роботою в ІТ-компаніях.
Основною метою кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління НТУ «ХПІ» завжди була фундаментальна підготовка фахівців в області інформаційних систем і технологій. Такий підхід був закладений в 60-70-их роках минулого століття і повністю виправдав себе в наступні роки. Багато випускників кафедри стали відомими вченими, викладачами вишів, керівниками великих підприємств і організацій, досягли значних успіхів в бізнесі.
Запорукою успіху кафедри в науці та освіті є: високий рівень підготовки студентів у галузі математики, інформатики та іноземних мов на основі ретельного відбору абітурієнтів; професіоналізм викладацького складу кафедри, який повністю сформований з кращих випускників; високий рівень оснащеності обчислювальною технікою.
Завдання кафедри ПІІТУ – підготовка кваліфікованих фахівців, що відповідають найвищим стандартам, і ось вже впродовж 55 років це завдання вирішується педагогічним колективом на найвищому рівні.