Концепція кафедри

Кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління НТУ «ХПІ» є провідним освітнім центром в сфері підготовки ІТ-фахівців!

Серед наших конкурентних переваг:

 • фундаментальна підготовка в найбільш перспективній галузі (комфортні умови роботи, висока зарплата, постійне зростання ринку праці) – інформаційні технології;
 • 60-річний досвід успішної підготовки фахівців високого рівня в сфері програмної інженерії та інформаційних технологій;
 • 100% -ве працевлаштування випускників відповідно до спеціальності;
 • висококваліфікований викладацький склад, сформований з викладачів, що мають реальний досвід роботи в ІТ-компаніях (Telesens, NIX Solutions, Sigma, INSART, Interpak та інших);
 • оснащеність сучасною комп’ютерною технікою (а також наявність навчально-виробничих комплексів, де студенти опановують не тільки теоретичні, але й практичні навички роботи, виконуючи реальні проекти);
 • взаємозв’язок з провідними університетами Австрії, Швеції, Німеччини, Франції, Словаччини, що гарантує обмін студентами в рамках освітніх програм, отримання подвійних дипломів, а також проходження закордонних практик і стажувань;
 • участь кафедри в міжнародних освітніх проектах і грантах (MASTIS, Erasmus) спільно з провідними європейськими університетами Німеччини, Франції, Італії, країн Балтії, Швеції, Норвегії;
 • працевлаштування випускників не тільки в провідні ІТ-компанії Харкова і України (понад 30 компаній різного масштабу: EPAM, Telesens, NIX Solutions, Sigma і інші), але і в ІТ-концерни міжнародного рівня (Google, Siemens, Facebook та інші);
 • на кафедрі функціонують групи з навчанням англійською мовою, що відкриває перед її випускниками додаткові перспективи працевлаштування в міжнародні компанії з більш високою оплатою праці;
 • вперше в Україні на базі магістратурі кафедри ПІІТУ реалізується система практично-орієнтованого навчання (синтез теоретичної підготовки та оплачуваної практичної роботи), що дозволяє скоротити період адаптації випускника на ринку праці на 2-3 роки, отримати офіційний стаж роботи, необхідний для подальшого професійного зростання;
 • запроваджена система проектного навчання в Іnnovation Campus, що дає студентам можливість розвинути практичні навички в обраному треку навчання.

Дивіться презентацію конкурентних переваг кафедри ПІІТУ НТУ “ХПІ”:

03ua SWE+CSIS Programs-Training-Opportunities (in Ukrainian)_compressed

 

Дивіться відео про кожну з конкурентних переваг наших освітніх програм на YouTube!

Дивіться вдігуки наших студентів про навчання за освітніми програмами кафедри ПІІТУ! ⬇️

Обирай майбутнє – обирай ІТ на кафедрі ПІІТУ!