Monthly Archives: Листопад 2022

Результати конференції

Кафедрою ділової іноземної мови та перекладу у НТУ «ХПІ» 28 жовтня 2022 р. було організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих науковців