Про кафедру

Кафедру ділової іноземної мови і перекладу в НТУ «ХПІ» було засновано в грудні 1998 року для розробки інтенсивних програм вивчення іноземної мови, які б дозволяли випускникам вільно володіти професійною термінологією и іноземною мовою.
У 2000 р. кафедра отримала ліцензію на підготовку перекладачів рівня «бакалавр» (спеціалізації «Науково-технічний переклад» та «Ефективна комунікація у сфері економіки»), потім було відкрито спеціальність «Переклад» як другу освіту на заочному відділенні (для студентів, маючих диплом не нижче бакалавра по технічним спеціальностям). В 2003 р. кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців рівня «спеціаліст», а в 2015 р. було ліцензовано рівень «магістр»

Зараз кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціалізації 035.041 “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська” за спеціальністю 035 «Філологія».
Випускники отримують кваліфікації:
035.041 — Бакалавр  філології (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
035.041 — Магістр  філології (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)