Науково-методична лабораторія

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ КАФЕДРИ ДІМП

НМЛ – є формою організації наукової діяльності певного структурного органу навчальної та/або наукової установи, ще бере собі за мету об’єднати науковців-однодумців навколо певної мети, проєкту, аби провести експеримент та потім втілити отримані результати на практиці.

Створення НМЛ кафедри ДІМП було ініційоване влітку 2022 року, а 28 липня 2022 року на засіданні кафедри (Протокол № 20) було одноголосно затверджено Положення про науково-методичну лабораторію. Так, кафедра ДІМП увела в свій склад ще одну важливу структуру, метою якої є дослідження застосування інноваційних мультимедіа-технологій у процесі викладання іноземної мови задля поліпшення якості навчального процесу.

Проєкт Положення було внесено на розгляд кафедри викладачем Олексієм ЗЕНЯКІНИМ, якого затвердили керівником лабораторії.

Основними векторами діяльності НМЛ є теоретико-практичні наукові розвідки в галузі методики викладання іноземних мов, опублікування їх результатів в фахових національних та міжнародних наукових часописах, створення сучасних навчально-методичних матеріалів, спільний професійний розвиток викладачів-членів.

01.07.2022 р.  за результатами відкритого голосування Вчена рада НТУ «ХПІ» затвердила (протокол № 5) Положення про науково-методичну лабораторію кафедри ділової іноземної мови та перекладу. Документ підписано секретарем Ученої ради Леонідом ТОВАЖНЯНСЬКИМ.

 

Структура лабораторії:

AkopjantsКерівник НМЛ – доцент

Акоп’янц Нуну Михайлівна

НПП кафедри ДІМП – викладачі-члени НМЛ

Згідно з Положенням про НМЛ:

 1. Науково-методична лабораторія – є невід’ємною частиною кафедри ділової іноземної мови та перекладу НТУ «ХПІ», що засновується, змінюється та ліквідується ухвалою Вченої ради;
 2. Керівником лабораторії обирається провідний викладач кафедри терміном на 2 роки із внесенням його/її кандидатури завідувачем кафедри та ухваленням рішення про його затвердження відкритим голосуванням кафедри під час засідання кафедри із занесенням про це відповідної інформації до протоколу засідання кафедри;
 3. Склад лабораторії вноситься керівником лабораторії та затверджується відкритим голосуванням кафедри під час засідання кафедри із занесенням про це відповідної інформації до протоколу засідання кафедри;
 4. До складу лабораторії входять її керівник та викладачі, що виявили бажання працювати над проєктами наукових розвідок лабораторії, що затверджуються на засіданні кафедри; їхні кандидатури та проекти/теми наукових розвідок затверджуються відкритим голосуванням кафедри під час засідання кафедри із занесенням про це відповідної інформації до протоколу засідання кафедри;
 5. Науково-методична лабораторія теоретично виходить із наукових розвідок, які були попередньо проведені провідними викладачами кафедри, а саме:
 • Badan A., Onishchenko N., Zeniakin O. Digital Technologies for Communication Simulation in Foreign Language Learning under Pandemic. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022). 2022. V. 1. P. 1160–1180. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper86.pdf (Last accessed 35.07.2022). (Scopus)

 

 • Badan A., Onishchenko N. Multimedia technologies in foreign language learning under pandemic. CEUR Workshop Proceedings. 2021. № 2870. P. 642–656. (Scopus)
 1. Метою науково-методичної лабораторії є покращення якості викладання іноземних мов та виведення процесу викладання на новий рівень, як цього потребують модерні виклики ХХІ сторіччя, а також спільний професійний розвиток викладачів-членів.
 2. Завданнями науково-методичної лабораторії постає наступне:
 • створення інтенсивних методик навчання іноземній мові І та ІІ на основі існуючих, моделювання та корегування методик; створення навчально-методичної літератури для забезпечення викладання за вищезазначеними методиками;
 • проведення експериментів із імплементації інтенсивних методик до учбового процесу; апробація спеціальних навчально-методичних розробок;
 • професійний опис результатів у фахових виданнях та виданнях категорії «А».

 

Ознайомитися із Положенням про НМЛ можна тут