Громадське обговорення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, РОБОТОДАВЦІ, ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ В ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035.041 «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА»!  ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ КАФЕДРИ ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДУ!

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”:

 

На обговорення:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА РІВНЯ “БАКАЛАВР”

ОПП “БАКАЛАВР”

Навчальний план

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА РІВНЯ “МАГІСТР”

ОПП “МАГІСТР”

Навчальний план

Предмети на вибір 

Предмети на вибiр (магiстратура)

 

Зауваження та пропозиції до змісту проєктів просимо внести у відповідну форму або надіслати на електронну адресу dimp@khpi.edu.ua чи повідомити за телефоном: +38(066) 873-47-18 до 1 березня 2024 року.