Навчально-методичне забезпечення

Бакалаврат

Освітня програма

Бакалавр:

ОПП_035_ДІМП_бакалавр_2023

Навчальний план

Силабуси

Силабус ПК англ. мови 1 курс 3. Силабус_Лекс проблеми НТП 3. Силабус_Зiставна_граматика 03 Силабус_ППНТЛ нім.мова_2022 03 Силабус_ПДМ_англ_Сухова_2022 03 Силабус ПКАМ 4 курс 03 Силабус Практичний курс англійської мови 2 курс 03 Силабус Протокол перекладача та діловий етикет 03 Силабус Вступ до перекладознавства та історія перекладу Акопянц Силабус_ТП_Недайнова силабус_нім мова_4 курс Силабус_Історія англійської мови Силабус_Вводно-фрнетичний курс нім мови Силабус ТПП. Ч. 1, 2. 4-5 семестри Силабус ПКОІМ 3 Силабус Порівняльна лексикологія Силабус ПК другої іноземної мови 2 курс Силабус ПК другої іноземної мови 3 курс Силабус Лінгвокраїнознавство (Бадан) ред Силабус Анотування та реферування

 

НМКД

Рекомендована література

літра ПКОІМ 3 Історія англ. мови Література Лінгвокраїнознавство – література окремий аркуш Анотування та реферування – література 5_Список рекомендованої літератури Вводно-фрнетичний курс нім мови 5. лiтература Лекс проблеми НТП 05 список рекомендованої літератури Проблеми перекладу НТЛ 5. лiтература Зiставна граматика 05 Література Протокол перекладача та діловий етикет 05 Література Практичний курс англійської мови 2 курс 05 Література ПКАМ 4 курс 05 Література ПДМ 05 Література Вступ до перекладознавства Список рекомендованої літератури Список-рек_літри Список рекомендованої літератури ПКДІМ 2 курс список рекомендованої літератури нім мова_4 курс ПК англ. мови 1 курс – література Рекоменд_літ_ТПП Література Порівняльна лексикологія

Списки екзаменаційних питань

11 перелік питань Проблеми перекладу НТЛ 11 Екзаменаційні питання Протокол перекладача та діловий етикет 11 Екзаменаційні питання ПКАМ 4 курс 10. залікові завдання Лекс проблеми НТП 10. екзаменацiйнi питання Зiставна граматика ПК англ. мови 1 курс – питання Питання_іспит-залік Питання на іспит Вводно-фрнетичний курс нім мови Питання нім мова_4 курс Питання на екзамен Порівняльна лексикологія Перелік екзаменаційних питань Перелік питання на іспит ПКДІМ 2 курс Історія англ. мови_Питання на екзамен Лінгвокраїнознавство (Q) питання на залік Анотування та реферування – питання Екзаменаційні питання ПКОІМ 3 11 Питання_до_заліку ПДМ 11 Питання_екзамен_Практичний курс англійської мови 2 курс 11 Питання до заліку

 

 

 

Магістратура

Освітня програма

ОПП_035_ДІМП_магістр_2023

 

Навчальний план

Предмети на вибір (магістратура)

Предмети на вибiр (магiстратура)

 

Силабуси

Силабус_Переклад_в_гал_електротехніки_нім_Гаврилова_2022 Силабус_Переклад_в_гал_електроніки_електротехніки_Мирошниченко_2023 Силабус_Переклад_в_гал_банк_технол_Голікова_2022 Силабус_Основи_наук_досл_Недайнова_2022 Силабус_Основи_проф_психології_Підбуцька_2022 Силабус_Методика_викл_іноз_мов_Сухова_2022 Силабус_Інтел_власність_Шуба_2022 Силабус_Дидакт_системи_та_освітні_технології_Солодовник_2022 Силабус_ТПП_нім_Шевченко_2022 Силабус_Авторське_право_Перевалова_2022 Силабус_Теорія_літератури_Козлов_2022 Силабус_Сем-стил_проблеми_перекладу_нім_Оніщенко_2022 Силабус_Редагування_НТП_нім_Самаріна_2022 Силабус_Псих-пед_основи_мовн_ком_Грень_2022 Силабус_Редагування_НТП_англ_Сухова_2022 Силабус_Практикум_з_мовн_ком_англ_Царьова_2022 Силабус_Практикум_з_мовн_ком_нім_Шевченко_2022 Силабус_Переклад_в_гал_хімії_Буйвол_2022 Силабус_Переклад_як_засіб_міжкульт_ком_Карачова_2023 Силабус_Фізика_хімія_Пустовіт_2023 Силабус_Переклад_в_гал_прикл_математики_Пільгуй_2022 Силабус_Переклад_в_гал_фізики_Буйвол_2022 Силабус_Переклад_в_гал_прикл_математики_нім_Самаріна_2022 Силабус_Переклад_в_гал_машинобудування_нім_Таєм_2022 Силабус_Переклад_в_гал_машинобудування_Мирошниченко_2023

 

НМКД

 

Підручники

Переклад патентної документації США (Царьова С.О., 2006)

Англійська мова для спеціальностей “Економіка” та “Інформаційні технології” (Бадан А.А.; Царьова С.О., 2008)

Практичний курс з перекладу термінології комп’ютерних систем з англійської на українську мову (Бадан А.А.; Царьова С.О., 2010)

Переклад термінології у галузі електроніки, електротехніки та енергетики з англійської на українську мову (Голікова О.М.; Мирошниченко В.М.; Царьова С.О., 2011)

Практика перекладу математичної термінології (Буйвол О.В., 2012)

Переклад англомовних текстів у галузі інформаційних банківських технологій (Бадан А.А., 2013)

Антична література (Буйвол О.В., 2015)

Ділова англійська мова (Сухова А. В., 2016)

Лексичний мінімум англійської мови. Modern Life (Зенякін  О.С., 2022)

Офіційно-діловий переклад: термінологічний словник-мінімум (Зенякін  О.С., 2022)

Науково-технічний переклад: термінологічний словник-мінімум (Зенякін  О.С., 2022)

  • Голікова О.М., Коновалова В.Б., Мирошниченко В.М.  Переклад термінології в галузі штучного інтелекту  / Навчальний посібник для студентів спеціальності «Переклад»  —  Х.: Пром-Арт . -2017 . — 121 с. —  (Гриф  вченої ради НТУ « ХПІ»).
  • Акоп’янц Н. М.,  Ковальова  Є. І. Основи перекладу у видавничо-поліграфічній галузі : навч.-метод. посіб. / Н. М. Акоп’янц, Є. І. Ковальова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. –  112 с.-  (Гриф  вченої ради НТУ « ХПІ»).
  • Бадан А.А., Макгвайер М., Тимченко І.І. Як підготуватись до першої робочої співбесіди: навч.-метод. посіб. / А.А.Бадан, М.Макгвайер, І.І. Тимченко. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. –256с. (Гриф  вченої ради НТУ

 

Описи лекційних курсів

Opis-lektsijnogo-kursu_mag_09 Opis-lektsijnogo-kursu_mag_07 Opis-lektsijnogo-kursu_mag_08 Opis-lektsijnogo-kursu_mag_06 Opis-lektsijnogo-kursu_mag_05 Opis-lektsijnogo-kursu_mag_04 Opis-lektsijnogo-kursu_mag_03 Opis-lektsijnogo-kursu_mag_02 Opis-lektsijnogo-kursu_mag_01 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_20 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_21 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_18 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_19 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_17 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_16 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_15 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_14 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_12 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_13 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_11 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_09 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_10 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_08 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_07 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_06 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_05 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_04 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_03 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_02 Opis-lektsijnogo-kursu_bak_01