Студентський науковий гурток «Сучасні алгоритми дискретної математики»

Студентський науковий гурток «Сучасні алгоритми дискретної математики»

Науковий керівник

к.т.н., доцент Марченко Наталя Андріївна

Мета гуртка

Розвивати та поглиблювати знання студентів у галузі дискретної математики шляхом вивчення та вдосконалення алгоритмів, які мають практичне значення в інформаційних технологіях, оптимізації процесів та розв’язанні реальних завдань.

Тематика наукових досліджень

  1. Аналіз та оптимізація алгоритмів сортування для великих об’ємів даних.
  2. Розробка ефективних алгоритмів для задачі комівояжера в умовах обмежених ресурсів.
  3. Дослідження можливостей застосування графових алгоритмів у соціальних мережах.
  4. Створення алгоритмів для оптимізації шляхів у мережах транспортної логістики.
  5. Аналіз та порівняння алгоритмів шифрування в контексті кібербезпеки.
  6. Розвиток алгоритмів машинного навчання для прогнозування тенденцій у графових структурах.
  7. Оптимізація алгоритмів для розв’язання задачі найменшого спільного предка в деревовидних структурах.
  8. Створення алгоритмів для автоматичного визначення ключових областей у зображеннях.
  9. Дослідження алгоритмів розпізнавання патернів у біоінформатиці.
  10. Розробка ефективних алгоритмів для задачі маршрутизації у бездротових мережах.

Вказані теми охоплюють різноманітні аспекти дискретної математики та надають студентам можливість зануритися в сучасні виклики та рішення у цій області.