Марченко Наталя Андріївна

Марченко Наталя Андріївна


Посада: Доцент

Cтупінь: к.т.н.

Звання: Доцент

Контакти: natalia.marchenko@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 515

Перший заступник директора навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Керівник студентського наукового гуртка “Сучасні алгоритми дискретної математики

Професійний та академічний досвід

 • 2022 р. – Заступник директора навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2017–2022 р.р. – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2004–2017 р.р. – доцент кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2004 р. – старший викладач кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2001–2004 р.р. – асистент кафедри системного аналізу та управління Національного технічного інституту “Харківський політехнічний інститут”

Навчання

 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.05.16 – Турбомашини та турбоустановки – 2001 р. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
 • Інженер системний аналітик за спеціальністю “Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління” – 1996р. Харківський державний політехнічний університет

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання складних систем
 • Чисельні методи
 • Бази даних та інформаційні системи

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць
 • Член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство», Україна

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Марченко Н.А., Малько М.М., Сидоренко Г.Ю. Технологія CSS: навч.-метод. посіб. – Ужгород; Харків: ТОВ «РІК-У», НТУ «ХПІ», 2023 – 108 с.

Статті

 • Ганжа А.М., Марченко Н.А., Заєць О.М., Колларов О.Ю., Нємцев Е.М. Методика розрахунку складних теплообмінних апаратів з перехресним та змішаним плином теплоносіїв / Actual problems of power engineering, construction and environmental engineering: II international scientific-technical conference, 23-25 November 2017, Poland, Kielce, Kielce University of Technology: Collection of scientific works. – P.41–47.
 • Methodology of calculation of multiplex heat exchang apparatus with cross flow and mixing in heat carriers /A. M. Ganzha, O. M. Zaiets, N. A. Marchenko, O. Yu. Kollarov, E. M. Njemcev // Journal of new technologies in environmental science. – Kielce: Kielce University of Technology, 2018.– No. 1, Vol. 2 – P. 26–35. – ISSN 2544-7017. (www.jntes.tu.kielce.pl).
 • Марченко Н.А., Руденко Р.О. Поліпшений метод дослідження стійкості розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – №1. – С. 38 – 42. – ISSN 2079-0023.
 • Визначення ефективності теплопостачання багатоповерхового житлового будинку з урахуванням нерівномірності підведення теплоти до приміщень та несистемних утеплень / А. М. Ганжа, Н. А. Марченко, Л. В. Семененко // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2019. – Т.9, № 1. http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik6/article/view/130/176. – DOI: 10.31388/2220-8674-2019-1-11.
 • Natalia Marchenko, Ganna Sydorenko, Roman Rudenko. Using Neural Networks To Solve The Differential Equation // Інформаційні системи та технології: праці 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Харків-Одеса, 13-19 вересня 2021 року / наук. ред. А.Д. Тевяшев, Л.Б. Петришин, В.В. Безкоровайний, В.Г. Кобзєв. – Харків.: ХНУРЕ, 2021, pp. 125-129.