MASTIS (Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems)

No. 561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP)
Основні результати проекту (НТУ ХПІ):
1. Спільно з університетами-партнерами розроблено профіль магістра з Інформаційних систем.
https://mastis.pro/wp-content/uploads/2018/06/MASTIS-WP3.-MASTER-in-IS-Degree-Profile_Ukraine.pdf
2. Розроблено навчальний план підготовки магістрів за спеціальність Інформаційні системи та технології.
http://web.kpi.kharkov.ua/asu/wp-content/uploads/sites/109/2018/02/NAVCHALNIJ-PLAN.pdf
3. Розроблено навчальний план для курсу «Бази даних та сховища даних».
https://mastis.pro/wp-content/uploads/2018/06/MASTIS-WP2.-Data-Bases-and-Data-Warehouses.pdf
4. Лицензирование новой учебной программы для подготовки магистров,разработанной в рамках проекта.
http://web.kpi.kharkov.ua/asu/specializacii-ua/
5. У рамках роботи по проекту MASTIS 2 лютого 2017 року проведено педагогічний семінар “Прогресивні освітні технології – розповсюдження уроків, отриманих у MASTIS” (доповідач Ольга Чередніченко, доцент кафедри SEMIT).
https://mastis.pro/pedagogic-workshop-progressive-educational-technologies-disseminating-lessons-learned-on-mastis-at-ntu-khpi-1-3-february-2017/
6. 28 липня 2017 року відбулась робоча зустріч учасників проекту MASTIS в НТУ “ХПІ”. Зустріч була присвячена реалізації рішень, які обговорювалися на засіданні в Києві 26-27 червня. Особливу увагу було приділено розробці навчальних програм, завдань для курсів та магістерських проектів.
https://mastis.pro/working-meeting-of-the-participants-of-the-mastis-project-from-khnue-and-ntu-khpi/
7. 13 листопада 2017 року в НТУ “ХПІ”відбувся п’ятий міжвузівський семінар. На семінарі обговорювали тему “Проблеми підготовки фахівців у галузі інформаційних систем та технологій”.

8. 15 січня 2018 року відбулася міжвузівська зустріч з учасниками ХНЕУ і НТУ “ХПІ”. Основна мета зустрічі – обговорити принципи, зміст, порядок ведення магістерської програми та оцінювання базових курсів представниками IT-бізнесу.
https://mastis.pro/mastis-inter-university-meeting-on-january-15-2018-between-simon-kuznets-kharkiv-national-university-of-economics-and-national-technical-university-kharkiv-polytechnic-institute/