Методичний кабінет

Методичний кабінет кафедри вищої математики знаходиться в 308 ауд. ГАК. На стелажах кабінету розташовується навчальна література для студентів 1-го і 2-го курсів, представлена ​​методичними вказівками до вирішення прикладів, методичними, навчально-методичними і навчальними посібниками, написаними співробітниками кафедри більш ніж за 25 років. Студенти можуть підібрати для роботи над їх цікавить темою майже з усіх країн курсу «Вища математика» необхідну літературу. Крім того, в методичному кабінеті є різний роздатковий матеріал для розрахунково-графічних завдань. Студенти можуть працювати з обраної методичною літературою як в кабінеті, так і взяти з собою під заставу читацького квитка бібліотеки НТУ «ХПІ»

 


Диференціальні рівняння та їх застосування

О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Навчально-методичний посібник з курсу вищої математики для студентів хімічних спеціальностей

Навчально-методичний посібник містить детально роз’яснені методи розв’язання типових диференціальних рівнянь, методику розв’язання задач з хімічним змістом та 25 варіантів розрахункових завдань до них.

 

 


Невизначений інтегралНЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Укладачі: Н.В Черемська, Т. Т. Черногор

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з теми «Невизначений інтеграл» складаються з 6 практичних занять та охоплюють навчальну програму з курсу вищої математики для студентів усіх спеціальностей.

 

 

 


Визначений інтегралВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Укладачі: І. І. Цехмістро, Н.В Черемська, Т.Т. Черногор

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

У методичних рекомендаціях наведено задачі за темою «Визначений інтеграл та його застосування» для п’яти практичних занять, передбачених діючою робочою навчальною програмою з вищої математики для студентів усіх спеціальностей.

 

 

 


Тестові завдвння з курсу вищої матетматики Потаніна Т. В.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

з курсу вищої математики

Укладач: Т. В. Потаніна

   Тести з курсу вищої математики розроблено для їх застосування при проведенні оперативного контролю поточної і проміжної атестації студентів з метою оцінки рівня їх приготування за даною дисципліною.

 

 


ТЕОРІЯ ПОЛЯ

Т. С. Полянська, О. С. Чорна

ТЕОРІЯ ПОЛЯ

Навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання вищих навчальних закладів

Навчально-методичний посібник містить детально роз’яснені методи розв’язання типових задач за темою «Теорія поля» і завдання для контрольної роботи.

 

 


ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРАЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

Составитель Т.С.Полянская

Методические указания для проведения практических занятий

Методические указания для проведения практических занятий и контрольных работ по высшей математике по теме «Линейная алгебра» для студентов технических специальностей НТУ «ХПИ»