Методичний кабінет

Методичний кабінет кафедри вищої математики знаходиться в 308 ауд. ГАК. На стелажах кабінету розташовується навчальна література для студентів 1-го і 2-го курсів, представлена ​​методичними вказівками до вирішення прикладів, методичними, навчально-методичними і навчальними посібниками, написаними співробітниками кафедри більш ніж за 25 років. Студенти можуть підібрати для роботи над їх цікавить темою майже з усіх країн курсу «Вища математика» необхідну літературу. Крім того, в методичному кабінеті є різний роздатковий матеріал для розрахунково-графічних завдань. Студенти можуть працювати з обраної методичною літературою як в кабінеті, так і взяти з собою під заставу читацького квитка бібліотеки НТУ «ХПІ»

 


Подвійний та потрійний інтеграли обкладинка

Ю. І. Першина, О. П. Пріщенко, Н. В Черемська, Т. Т. Черногор

ПОДВІЙНИЙ ТА ПОТРІЙНИЙ ІНТЕГРАЛИ

Навчальний посібник присвячений одній з найважливіших тем математичного аналізу – подвійним та потрійним інтегралам. Складається з чотирьох частин. У перших двох частинах докладно висвітлюється теоретичний матеріал з кратних інтегралів. У третій та четвертій частині посібника розглянуто завдання, пов’язані з обчисленням подвійних та потрійних інтегралів. Посібник також містить завдання для самостійної роботи.

 

 


Невизначений та визначений інтеграли

Ю. І. Першина, О. П. Пріщенко, Н. В Черемська, Т. Т. Черногор

НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТА ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛИ

Навчально-методичний посібник складається з двох частин «Невизначений інтеграл» та «Визначений інтеграл», до складу яких входять необхідний теоретичний матеріал, детальний розбір типових задач, а також приклади для аудиторної та самостійної роботи, до яких додаються відповіді, крім того, містить завдання для контрольної роботи.

 

 


Диференціальні рівняння та їх застосування

О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Навчально-методичний посібник з курсу вищої математики для студентів хімічних спеціальностей

Навчально-методичний посібник містить детально роз’яснені методи розв’язання типових диференціальних рівнянь, методику розв’язання задач з хімічним змістом та 25 варіантів розрахункових завдань до них.

 


Методичні вказівки "Похідна та її застосування"ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Укладачі: О. П. Пріщенко, О. С. Чорна

Методичні вказівки до проведення практичних занять

Методичні вказівки до проведення практичних занять за темою «Похідна та її застосування» для студентів усіх спеціальностей. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 36 с.

 


Невизначений інтегралНЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Укладачі: Н.В Черемська, Т. Т. Черногор

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з теми «Невизначений інтеграл» складаються з 6 практичних занять та охоплюють навчальну програму з курсу вищої математики для студентів усіх спеціальностей.

 

 


Визначений інтегралВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Укладачі: І. І. Цехмістро, Н.В Черемська, Т.Т. Черногор

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

У методичних рекомендаціях наведено задачі за темою «Визначений інтеграл та його застосування» для п’яти практичних занять, передбачених діючою робочою навчальною програмою з вищої математики для студентів усіх спеціальностей.

 


Тестові завдвння з курсу вищої матетматики Потаніна Т. В.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

з курсу вищої математики

Укладач: Т. В. Потаніна

   Тести з курсу вищої математики розроблено для їх застосування при проведенні оперативного контролю поточної і проміжної атестації студентів з метою оцінки рівня їх приготування за даною дисципліною.

 

 


ТЕОРІЯ ПОЛЯ

Т. С. Полянська, О. С. Чорна

ТЕОРІЯ ПОЛЯ

Навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання вищих навчальних закладів

Навчально-методичний посібник містить детально роз’яснені методи розв’язання типових задач за темою «Теорія поля» і завдання для контрольної роботи.

 

 

 


ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРАЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

Составитель Т.С.Полянская

Методические указания для проведения практических занятий

Методические указания для проведения практических занятий и контрольных работ по высшей математике по теме «Линейная алгебра» для студентов технических специальностей НТУ «ХПИ»