Студентський науковий гурток «Практичні аспекти використання технологій розпізнавання образів»

Студентський науковий гурток «Практичні аспекти використання технологій розпізнавання образів»

Науковий керівник

к.т.н., доцент Колбасін В’ячеслав Олександрович

Члени гуртка

Мета гуртка

Вивчення та поглиблення знань студентів у алгоритмах та засобах розпізнавання образів; отримання практичних навичок з використання сучасного програмного забезпечення для аналізу та розпізнавання образів; залучення студентів до наукової роботи; написання та публікація наукових робіт; підготовка до виконання дипломних робіт, пов’язаних з розпізнавання образів.

Тематика наукових досліджень

  1. Застосування розпізнавання образів у медицині.
  2. Розпізнавання образів для автоматизації виробничих процесів.
  3. Застосування розпізнавання образів в інтернет-комерції.
  4. Оптимізація систем розпізнавання образів, в тому числі за рахунок хмарних технологій та використання систем апаратного прискорення.
  5. Розробка програмного забезпечення для систем розпізнавання образів.