Студентський науковий гурток «Прикладні аспекти інноваційного підприємництва та розробки стартап-проектів»

Студентський науковий гурток «Прикладні аспекти інноваційного підприємництва та розробки стартап-проектів»

Науковий керівник

д.т.н., професор Александрова Тетяна Євгенівна

Члени гуртка

Мета гуртка

Метою наукових досліджень студентського наукового гуртка “Прикладні аспекти інноваційного підприємництва та розробки стартап-проектів” є дослідження та вивчення ключових аспектів інноваційного підприємництва, а також процесів та стратегій розробки стартап-проектів з метою їх успішного впровадження на ринок.

Тематика наукових досліджень

  1. Аналіз інноваційного середовища: Вивчення сучасних тенденцій у галузі інноваційного підприємництва та виявлення потенційних можливостей для розвитку стартапів.
  2. Процес розробки стартап-проектів: Дослідження етапів створення стартапу, включаючи ідею генерації, концептуалізацію, розробку продукту/послуги, тестування, маркетинг та впровадження.
  3. Фінансування стартапів: Вивчення різних джерел фінансування для стартапів, таких як венчурний капітал, краудфандинг, ангельські інвестиції, а також аспекти бюджетування та управління фінансами.
  4. Інноваційний маркетинг: Дослідження стратегій маркетингу для стартапів, включаючи побудову бренду, цільову аудиторію, ціноутворення та просування на ринок.
  5. Управління стартапом: Аспекти ефективного управління розвитком, ресурсами та персоналом стартап-проектів, включаючи планування стратегій, ризик-менеджмент та вирішення конфліктів.
  6. Правові аспекти: Розгляд юридичних питань, пов’язаних з реєстрацією бізнесу, інтелектуальною власністю, угодами з партнерами та клієнтами, а також законодавством про стартапи.
  7. Створення та презентація власної ідеї, стартапу, інновації.

Ця тематика дозволяє студентам поглиблено вивчати основні аспекти інноваційного підприємництва та розробки стартап-проектів з акцентом на практичну застосовність і наукові дослідження.