2020

1. Kharchenko, V., Kostenko, I., Liubarskyi, B., Shaida, V., Kuravskyi, M., & Petrenko, О. (2020). Simulating the traction electric drive operation of a trolleybus equipped with mixed excitation motors and a DC-DC converter. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 3(9 (105)), 46-54. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2020.205288.
2. Милых В.И. Характеристики цилиндрического индуктора вращающегося магнитного поля технологического назначения при его питании от сети с заданным напряжением / В.И. Милых, Л.В. Шилкова // Електротехніка і електромеханіка, 2020, № 2, С. 43-49. DOI : 10.20998/2074-272X.2020.2.07.
3. Милых В.И. Токовый метод контроля концентрации ферромагнитных элементов в ра-бочей камере технологического индуктора магнитного поля в процессе эксплуатации / В.И. Милых, Л.В. Шилкова // Електротехніка і електромеханіка. – 2020. – № 5. – С. 12–17. DOI : 10.20998/2074-272X.2020.5.02
4. Bolyukh, V. Возбуждение серией импульсов линейного импульсного преобразователя электродинамического типа, работающего в силовом и скоростном режимах / V. Bolyukh, I. Schukin // Електротехніка і Електромеханіка. – 2020. – № 4. – С. 3–11. DOI : 10.20998/2074-272X.2020.4.01.
5. Milykh V. I. Shilkova L. V. Theory and practice of analysis of electromagnetic quantities and their phase relationships in a three-phase magnetic field inductor. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), Vol 1, No 48 (2020), pp. 55-66. ISSN 3162-2364, Web: www.european-science.org.
6. Мілих В. І. Експериментальне дослідження фізичної моделі трифазного індуктора маг-нітного поля в робочому режимі при обробці сипучого матеріалу / В. І. Мілих, Л. В. Шилкова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – 2020. – № 3 (1357). – С. 3–7. doi:10.20998/2409-9295.2020.3.01. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44979
7. Мілих В. І. Порівняльний аналіз електромагнітних параметрів та силових взаємодій в крупному турбогенераторі в режимі несиметричного навантаження / В. І. Мілих, С. А. Ревуженко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Електрич-ні машини та електромеханічне перетворення енергії». – 2020. – № 3 (1357). – С. 91–96. doi:10.20998/2409-9295.2020.3.15.
8. Мглинець Є. В. Метод діагностування дефектів у розвитку в міжполюсних перемичках при експлуатації синхронних двигунів / Є. В. Мглинець, М. Ю. Мандровський, М. Ф. Чека-раміт, О. Ю. Юр’єва // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Елект-ричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – 2020. – № 3 (1357). – С. 56-61. – doi:10.20998/2409-9295.2020.3.10.
9. Єгоров А. В. Аналіз магнітного кола в генераторі з поперечним магнітним потоком в режимі неробочого ходу / А. В. Єгоров, А. М. Маслєнніков, О. О. Дунєв, Р. В. Бредун // Віс-ник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Електричні машини та електро-механічне перетворення енергії». – 2020. – № 3 (1357). – С. 101-105. – doi:10.20998/2409-9295.2020.3.17.
10. Шайда В. П. Експериментальне порівняння методів ідентифікації моменту інерції якоря двигуна постійного струму / В. П. Шайда, О. Ю. Юр’єва // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – 2020. – № 3 (1357). – С. 106–111. – doi:10.20998/2409- 9295.2020.3.18.
11. Шевченко В.В., Петренко М.Я., Шевченко О.С. «Зелений тариф» в електроенергетиці Україні. Соціальна справедливість, економіка та міжнародне право. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Новітні технології в освіті, науці та виробництві» (16 Кві 2020). Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020 (ISBN 978-966-377-236-3). С. 71–74. https://doi.org/10.5281/zenodo.3950337].
12. Andrii Masliennikov, Oleksii Duniev, Andrii Yehorov, Mario Stamann, Oleksandr Dobzhanskyi. Сomparative analysis of transverse flux generators design // VI Международной научно-практической конференции, «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE», 19-21 лютого 2020 р., Ванкувер, Канада.

Comments are closed.