Методичне забезпечення

Методичні видання для навчального процесу, який забезпечується кафедрою «Електричні машини»

Навчальні посібники

Конспекти лекцій

Курсове та дипломне проектування

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання

Методичні вказівки до індивідуальних завдань

Програми практик

Comments are closed.