Дисципліни

БАКАЛАВРИ 

І курс групи Е-222а
осінній семестр 
Історія та культура України
Іноземна мова
Хімія
Вища математика
Фізика
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Фізичне виховання
Вступ до спеціальності. Ознайомча практика

весняний семестр
Українська мова (професійного спрямування)
Іноземна мова
Екологія
Вища математика
Фізика
Фізичне виховання
Основи електроенергетики
Дисципліна вільного вибору:

Інформаційні технології в електричних машинах
Основи інформаційних технологій
Інформаційні технології на транспорті
І курс група Е-222са
осінній семестр 
Іноземна мова
Хімія
Вища математика
Фізика
Фізичне виховання
Основи метрології та електричних вимірювань
Інформаційні технології в електричних машинах

весняний семестр
Іноземна мова
Екологія
Вища математика
Фізика
Фізичне виховання
Теоретичні основи електротехніки
Технічна механіка
Дисципліна вільного вибору:

Основи комп’ютерних розрахунків та графіки електричних машин
Системи автоматизованого проєктування
Основи автоматизованого проєктування елементів залізничного транспорту
ІІ курс групи Е-221а, Е-221за
осінній семестр 
Іноземна мова
Правознавство
Вища математика
Фізика
Фізичне виховання
Основи метрології та електричних вимірювань
Теоретичні основи електротехніки
Дисципліна вільного вибору:
Теоретична механіка
Загальний курс залізниць

весняний семестр
Іноземна мова
Філософія
Вища математика
Фізичне виховання
Теоретичні основи електротехніки
Основи електроніки
Технічна механіка
Дисципліна вільного вибору:

Основи комп’ютерних розрахунків та графіки електричних машин
Системи автоматизованого проєктування
Основи автоматизованого проєктування елементів залізничного транспорту
ІІІ курс групи Е-220а, Е-220за, ІІ курс група Е-221са
осінній семестр 
Історія науки і техніки
Електричні машини
Теорія електромагнітних полів та процесів в електротехніці
Комп’ютерна графіка електричних машин
Технологія електромашинобудування
Електричні апарати
Організація технологічної підготовки виробництва (за вільним вибором)
Фізичне виховання

весняний семестр
Основи професійної безпеки та здоров’я людини
Основи електропривода
Загальна теорія електричних машин
Електромагнітні комп’ютерні розрахунки електричних машин
Конструювання електричних машин
Електричні машини для електромобільної техніки (за вільним вибором)
Фізичне виховання

ІV курс групи Е-219а, Е-219за, ІІІ курс група Е-220са
осінній семестр 
Іноземна мова
Економіка підприємства
Проектування асинхронних машин
Електричні машини автоматики та побутової техніки
Надійність електричних машин
Теплові, гідравлічні та аеродинамічні процеси в електричних машинах
Моделювання електромеханічних систем
Електричні генератори для ВЕС і мініГЕС (за вільним вибором)

весняний семестр
Іноземна мова
Експлуатація та ремонт електричних машин
Виробництво електричних машин
Випробування та діагностика електричних машин
Електропостачання промислових підприємств
Проєктування електричних машин в САПP
Переддипломна практика
Дипломне проєктування
Атестація

МАГІСТРИ 

І курс групи Е-М222а, Е-Н222а, Е-М222за
осінній семестр 
Інтелектуальна власність
Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Основи наукових досліджень
Проєктування та технологія виготовлення синхронних машин великої потужності
Шуми і вібрації електричних машин
Спеціальні конструкції та режими електричних машин
Технологія виробництва електричних машин

весняний семестр
Безпека праці та професійної діяльності
Проблеми та перспективи розвитку електроенергетики та електромеханіки
Надійність та діагностика
Проєктування та технологія виробництва машин постійного струму
Електричні машини з постійними магнітами
Проєктування і технологія виробництва електричних мікромашин
Дослідження теплових і вентиляційних процесів в електричних машинах

ІІ курс група Е-М221а
осінній семестр 
Переддипломна практика
Дипломне проєктування
Атестація
ІІ курс група Е-Н221а
осінній семестр 
Філософські проблеми сучасного наукового пізнання
Історія розвитку наукових шкіл кафедри
Науково-дослідна робота
Дисципліна психологічнго спрямування (за вільним вибором)
Дисципліна правового спрямування (за вільним вибором)
Чисельні методи розрахунку електромагнітних параметрів і характеристик електричних машин (за вільним вибором)
Енергозберігаючі технології при виробництві електричних машин (за вільним вибором)
Мехатронні електромеханічні перетворювачі енергії (за вільним вибором)
Чисельні розрахунки теплових процесів електричних машин (за вільним вибором)
Сертифікація електричних машин (за вільним вибором)

весняний семестр 
Науково-дослідницька практика
Дипломне проєктування
Атестація

Comments are closed.