Про спеціальність

Кафедра «Електричні машини» входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»).

У нас проводитися підготовка студентів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електромеханіка» з профілюванням  спеціалізації «Електричні машини» на трьох рівнях: бакалавр, магістр та доктор філософії.

Підготовка бакалавра триває 4 роки. Підготовка магістра триває 1 рік та 4 місяці за освітньо-професійною програмою і 1 рік та 9 місяців за освітньо-науковою програмою. Підготовка доктора філософії триває 4 роки.

Вступ після закінчення коледжу або технікуму можливий на 1 курс за скороченою формою навчання. Навчання триватиме 3 роки.

Здійснюється набір груп студентів на класичну і скорочену форму навчання орієнтовно 8– 10 осіб. Набирається також група студентів заочної форми навчання. Навчання проводиться як на бюджетній (безкоштовною), так і на контрактній (платній) основах.

Випускники кафедри отримують глибокі професійні знання та практичні навички з електричних машин та апаратів, трансформаторів, електроніці та мікросхемотехніки, електроприводу, електровимірювання, обчислювальної техніки, сучасних інформаційних технологій, систем автоматизованого проектування, електропостачання та ін. Кафедра «Електричні машини» оснащена сучасною комп’ютерною технікою, тому студенти добре розбираються в програмуванні і працюють на комп’ютерах.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації (доктор філософії) на кафедрі здійснюється через аспірантуру за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

В НТУ «ХПІ» на базі кафедри «Електричні машини» і споріднених кафедр діє Спеціалізована рада по  захисту дисертацій рівнів доктор філософії та доктор наук.

Завідує кафедрою д-р техн. наук, професор Мілих Володимир Іванович. З ним працює колектив досвідчених викладачів: професорів і доцентів, докторів і кандидатів технічних наук, доктор філософії, а також інженерно-технічних співробітників навчально-допоміжного персоналу. Кафедра забезпечує викладання понад 40 дисциплін у своєму Навчально-науковому інституті енергетики, електроніки та електромеханіки, а також у інших інститутах і факультетах.

Крім навчальної роботи кафедра проводить науково-дослідні роботи як  бюджетним коштом, так і госпрозрахунковим фінансуванням, а також ініціативні перспективні розробки.

Предметом і турботою фахівців, які готуються на кафедрі “Електричні машини” в рамках однойменної спеціалізації, є електричні машини і трансформатори.

Електричні машини (генератори і двигуни) і трансформатори мають надзвичайно широке поширення. Практично вся електроенергія виробляється на електростанціях синхронними електричними машинами – потужними турбо- і гідрогенераторами. Перші встановлюються на теплових і атомних електростанціях, другі – на гідроелектростанціях. Електроенергія передається по лініях електропередачі різноманітним споживачам і на цьому шляху 4-6 разів перетвориться трансформаторами. Малопотужні генератори стоять в автономних установках – це вітрогенератори, автомобільні та тракторні генератори тощо.

Передача електроенергії

Передача електроенергії

Шляхи передачі електроенергії від електростанції (синхронні генератори) через підвищувальний і знижувальні трансформатори (Тр-р) по лініях електропередачі (ЛЕП) до споживачів (електродвигуни, освітлення, різні технологічні процеси і т. д.)

Електричні двигуни різних типів є основним електромеханічним приводом різноманітних пристроїв, механізмів, транспортних засобів, побутової та офісної техніки, іграшок тощо: металообробних та інших верстатів, підйомних кранів, ліфтів, насосів, вентиляторів, кораблів, електровозів, тролейбусів і трамваїв, холодильників, пральних машин, комп’ютерів, принтерів, аудіо- та відеотехніки, ручного електроінструменту тощо. Є машини, кілька штук яких можна розмістити в наперстку, а є машини, діаметр яких перевищує 20 метрів.

Про різноманіття трансформаторів і електричних машин, а також про те, що за зовнішніми строгістю і досконалістю електричних машин ховається складна внутрішня конструкція, свідчить наступна серія малюнків. Тут представлений широкий діапазон машин і трансформаторів: від невеликих машинок – мікромашин, до машин граничної потужності – турбогенераторів та гідрогенераторів.

Представлений набір об’єктів – це предмет турботи інженерів за фахом «Електричні машини», і цей набір далеко не повний, тобто в галузі електромашинобудування і в галузях, що використовують електричні машини і трансформатори, відкритий широкий простір практичної та наукової діяльності

Очевидно, що творцями електричних машин повинні бути фахівці високої кваліфікації, особливо, якщо нагадати, що це не просто конструкції, а конструкції з вельми швидкісними елементами – від одиниць до десяток тисяч обертів на хвилину.

Немає жодної галузі промисловості, де б не застосувались електричні машини і трансформатори самих різних розмірів і потужності. Їх використовують також в сільському господарстві, в енергетиці, в нафтогазовому комплексі, на транспорті, в будівництві, в авіації і космосі, в морському і річковому флоті, в медицині, в побутовій техніці. Тобто не знайти підприємства, лабораторії або іншого закладу, навіть квартири, де б їх не було.

Взагалі, електричні машини і трансформатори настільки різноманітні, що чи не знайдеться людини, яка б знав їх усі. Є електричні машини і трансформатори, які невелике підприємство щодня випускає тисячами, а є такі унікальні зразки, які проектуються і виготовляються роками. Перші можуть коштувати лічені гривні, другий – мільйони євро або доларів. Всі неможливо підрахувати, але сміливо можна говорити, що електричних машин і трансформаторів на Земній кулі більше, ніж людей. Вони широко випускаються вже більше століття і будуть випускатися завжди. Якщо уявити, що всі вони раптом зникнуть, то на Землі майже всі, за винятком живих істот, паровозів і вітряних млинів замре, все зануриться в середньовічну темряву і тишу. Для сучасної цивілізованої людини це рівнозначно непереборної катастрофи. І щоб цього не сталося, ми кличемо Вас освоїти спеціалізацію “Електричні машини”, а потім і працювати за нею. Саме підготовкою фахівців з електричних машин і трансформаторів займається кафедра електричних машин.

ФОТОАЛЬБОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І ТРАНСФОРМАТОРІВ

ХОЧЕТЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ВІКТОРИНІ?

Тоді вам сюди!
Вікторина

Comments are closed.