Вісник

Звернення до Авторів

З 2014 року кафедра електричних машин НТУ «ХПІ» курирує підготовку та забезпечує видання наступного Тематичного випуску

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ».

Відповідальний редактор тематичної редколегії – завідувач кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» проф. Мілих Володимир Іванович.

Вісник НТУ «ХПІ» включено до Списку наукових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (від 14.02.2014 № 153).

Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії», індексується в наукометричних базах:

загальнодержавна реферативна база даних “Україніка наукова” та видання УРЖ “Джерело”, Российский Индекс Научного Цитирования – РИНЦ, Google Scholar;

журнал внесено у довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA) та до електронного архіву наукових періодичних видань України у бібліотеці імені В.І. Вернадського.

Видання Тематичного випуску планується 1 раз на рік, але по мірі надходження статей до публікації, кількість може бути збільшена.

З усіх питань звертатися до відповідального секретаря тематичного випуску доц. Юр’євої Олені Юріївні за адресою: Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ», кафедра «Електричні машини»; e-mail: elmaepe.visn.khpi@gmail.com,  за тел. (057)7076844 та 0668636474 або до головного редактора проф. Мілих Володимиру Івановичу за тел. (057)7076514 та 0507515265; e-mail: mvikemkpi@gmail.com

Сайт журнала

Журнал в бібліотеці НТУ “ХПІ”

Завантажити правила оформлення та приклад можна за посиланням нижче

Правила оформлення та приклад

Скачати вісники в pdf форматі (натисніть на обкладинку журналу):

1 випуск №38(1081) 2014 2 випуск №5(1114) 2015 3 випуск №11(1183) 2016
vestnik_2014 vestnik_2015 vestnik_2016
4 випуск №1(1223) 2017 5 випуск №5(1281) 2018 6 випуск №4(1329) 2019
vestnik_2017 vestnik_2018 vestnik_2019
7 випуск №20(1345) 2019 8 випуск №3(1357) 2020
vestnik_2014

Comments are closed.