Магістр ОПП ( 1 рік та 4 місяців)

Консультації

Для студентів груп Е-М221а,Е-М221іа,Е-М221за

Назва розділу Консультант Контактні дані
Охорона праці та навколишнього середовища ст. викл. Березка Сергій Костянтинович sergiy.berezka@khpi.edu.ua
Цивільний захист ст. викл. Березка Сергій Костянтинович  sergiy.berezka@khpi.edu.ua
Економічне обґрунтування доц. Проскурня Олена Михайлівна proskurnia.olena@khpi.edu.ua

Обсяг основної частини пояснювальної записки дипломного проєкту магістра не повинен перевищувати:
за спеціальністю – 150 сторінок;
з економічного обґрунтування (за наявності) – 15 сторінок;
з охорони праці та навколишнього середовища – 15 сторінок;
з цивільного захисту – 10 сторінок.
У списку джерел інформації кількість джерел не повинна перевищувати 80.
На усі джерела інформації повинні бути посилання в розідлах пояснювальної записки.
Обсяг графічних конструкторських документів не повинен перевищувати 8 аркушів формату А1.

Теми дипломних проєктів гр. Е-М221а

Теми дипломних проєктів гр. Е-М221іа

Теми дипломних проєктів гр. Е-М221за

Приклад оформлення пояснювальної записки і креслеників можна скачати нижче: (30.10.2022)

1. Титульний лист дипломного проєкту;

2. Відомість документів;

3. Завдання на дипломний проєкт;

4. Титульний лист пояснювальної записки;

5. Реферат;

6. Зміст;

7. Вступ;

8. Основна частина (1 розділ);

9. Приклад технічних умов;

10. Приклад тексту з формулою ;

11. Висновки;

12. Список літератури.

Кресленики:

Позначення кресленників;

Позначення плакатів.

Покрокова інструкція корегування основного напису кресленика у КОМПАС українською

Comments are closed.