Дипломне проєктування

Переддипломна практика

ЗРАЗОК титульного аркуша звіту про проходження практики

Підготовка дипломного проєкту (роботи) до захисту

1. Остаточний вигляд дипломного проєкту (роботи), підписаний консультантами (з економічного обґрунтування, охорони праці та навколишнього середовища та цивільної оборони) і нормоконтролером, студент подає керівнику.
2. Керівник оцінює готовність ДП (ДР) до захисту, підписує ДП (ДР) і складає письмовий відгук, в якому дає загальну характеристику роботи студента.
3. На підставі відгука керівника завідувач кафедри або уповноважена особа приймає рішення про допуск ДП (ДР) до захисту і ставить підпис на титульному аркуші ДП або ДР. У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту ДП (ДР), кафедра готує відповідне подання на затвердження ректору.
4. Допущений до захисту ДП (ДР) направляється на рецензію. У своїх висновках рецензент відзначає актуальність теми, новизну, ступінь обґрунтованості наведених наукових, практичних та організаційних рішень.
5. За один тиждень до захисту необхідно здати у “Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти” НТУ “ХПІ” свій ДП (ДР) у форматі PDF (інструкція).
6. ДП (ДР) разом з відгуком та рецензією направляється до екзаменаційної комісії для захисту.

Відразу після захисту ДП (ДР) передається для зберігання в архів. Графічні документи, виконані на аркушах формату А1-А2, складаються для зберігання за правилом, наведеним у СТВУЗ-ХПІ-3.04.

Оформлення дипломного проєкту (роботи)

Оформлення ДП/ДР здійснюється

за стандартом СТЗВО-ХПI-2.01-2021 (скачати)

за стандартом СТЗВО-ХПI-3.01-2021 (скачати)

Освітньо-кваліфікаційний рівень Обсяг пояснювальної записки ДП (ДР) макс. / мін., сторінок Кількість джерел інформації
за спеціальністю з економічного обґрунтування з охорони праці та навколишнього середовища з цивільної оборони
бакалавр 100 / 60 10 10 50 / 15
магістр 150 / 80 15 15 10 80 / 30

Після захисту дипломного проєкту (роботи)

Для отримання диплома і документів, переданих в НТУ «ХПІ» при зарахуванні, випускник повинен виконати наступні дії:
1. Здати методички на кафедру;
2. Заповнити “картку працевлаштування випускника”;
3. Оформити і здати у Відділ кадрів студентів “Обхідний лист”.

Обхідний лист

1. Бібліотека (віза і довідка);
2. Кафедра електричних машин;
3. Комендант гуртожитку (для студентів з іногородньої реєстрацією);
4. Профком студентів (АХК, 2-й поверх, при собі мати профбілет);
5. 1-й відділ (АК, 3-й поверх, каб. 15а);
6. Військовий стіл (для призовників та військовозобов’язаних) (АК, 2-й поверх);

Повністю оформлений обхідний лист ЗДАЄТЬСЯ в Відділ кадрів студентів (АК, 3-й поверх). При собі необхідно мати паспорт, студентський квиток, довідку з бібліотеки. Студенти, які змінили прізвище за час навчання, повинні надати свідоцтво про шлюб або інший підтверджуючий документ.

Увага!

1. Трудова книжка в університеті не оформляється. Випускники, які мали трудову книжку до надходження в НТУ «ХПІ», можуть у Відділі кадрів внести в неї запис “Навчання в університеті”;
2. При втраті студентського квитка необхідно написати заяву на ім’я проректора і завізувати його у декана (приклад – в деканаті);

Comments are closed.