Конкурси студентських робіт

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2022 року

Кафедра електричних машин НТУ «ХПІ» вже традиційно, починаючи з 2007 року, бере участь у конкурсах студентських наукових робіт, які б не ставали перепони. І цей рік не став винятком!!!

Досягнення у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт 2022 року

Відповідно до наказу МОН України №508 від 31.05.2022 року, у зв’язку з військовим станом, другий етап конкурсу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021/2022 навчальному році було відмінено. Тому МОН України прийняло рішення нагородити дипломами переможців 1 го туру конкурсу.
Як і завжди студенти кафедри «Електричні машини» брали широку участь у цьому конкурсі. Їх наукові роботи було направлено у чотири місця, що визнано базовими для проведення 2-го туру конкурсу: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Одеський національний морський університет, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське) та Криворізький національний університет.
Згідно наказу НТУ «ХПІ» №872 СТ від 22 липня 2022 року переможцями 1-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, яких буде нагороджено дипломами, від кафедри електричних машин визнано 12 робіт 14-ті студентів:
– за напрямом «Електричні машини і апарати»
1) Руслан Муковоз (група Е-М221а) з науковою роботою «Дослідження параметрів магнітного поля в модифікації двигуна постійного струму типу Д812М» під керівництвом доц. Віктора Шайди;
2) Андрій Сербін (група Е-219са) з науковою роботою «Чисельно-польовий аналіз опорів короткозамкненої обмотки ротора в пусковому режимі трифазних асинхронних двигунів» під керівництвом завідувача кафедри проф. Володимира Мілиха;
3) Олександр Нагорний (група Е-218а) з науковою роботою «Розрахунковий аналіз показників надійності авіаційного електродвигуна» під керівництвом доц. Лариси Шилкової.
– за напрямом «Суднобудування та водний транспорт»
1) Родіон Волчков (група Е-М221а) та Юрій Гладков (група Е-219а), які виконали спільну роботу «Дослідження надійності роботи електродвигунів в умовах промислового підприємства» під керівництвом доц. Олени Юр’євої;
2) Станіслав Роговенко та Михайло Гончаров (група Е-219а), які виконали спільну роботу «Особливості проєктування високочастотних синхронних генераторів для автономних енергетичних установок» під керівництвом доц. Олени Юр’євої;
3) Ілля Калашник та Сергій Макуха (група Е-М221а), які виконали спільну роботу «Аналіз способів передачі не співвісного обертання ДРК» під керівництвом доц. Андрія Єгорова;
– за напрямом «Електротехніка та електромеханіка»
1) Андрій Осипов (група Е-Н221а) з науковою роботою «Останні досягнення у вивченні та впровадженні надпровідності в електромеханіку та електроенергетику»;
2) Олександр Нагорний (група Е-218а) з науковою роботою «Використання постійних магнітів і засоби їх стабілізації для електричних машин малої потужності»;
3) Данило Усс (група Е-219а) з науковою роботою «Досягнення та перспективи використання високотемпературної надпровідності у сучасній науці та техніці».
Керівником наукових робіт цих трьох студентів є проф. Валентина Шевченко.
– за напрямом «Гірництво»
1) Олександр Корсаков (група Е-Н220а) з науковою роботою «Програмний комплекс створення і контролю проєктів трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненою обмоткою» під керівництвом завідувача кафедри проф. Володимира Мілиха;
2) Павло Безсонов (група Е-219са) з науковою роботою «Експериментальне дослідження прямого пуску асинхронного двигуна з контактними кільцями» під керівництвом доц. Віктора Шайди;
3) Олег Кошляк (група Е-220са) з науковою роботою «Аналіз нагнітальної системи вентиляції двигуна постійного струму та вибір вентилятора для неї» під керівництвом доц. Андрія Єгорова.

Отже, вітаємо студентів переможців і бажаємо подальших творчих звершень!

Вітаємо переможців 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук!

Інформація, щодо узагальнення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році.
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, проводиться відповідно до затверджених наказів Міністерства освіти і науки України з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах. У 2021/2022 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (далі – Конкурс) проводився з 148 галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) на базі 98 закладів вищої освіти.
Відповідно до наказу МОН України №508 від 31.05.2022 року про внесення змін до наказу №1179 від 25.11.2021 року, щодо порядку проведення Конкурсу та відміною другого етапу, на підставі висновків конкурсної комісії університету визначенні переможці першого туру. На розгляд комісії було надано 250 робіт з 7 навчально-наукових інститутів.
У цьому році, у складних умовах університетською комісією, під керівництвом Голови експертної комісії: МАРЧЕНКО Андрієм Петровичем, визначені 186 переможців першого туру конкурсу студентських наукових робіт та були присуджені призові місця. Видано наказ, щодо результатів Конкурсу №872-СТ від 08.07.2022 р. з Переліком переможців.
У цьому році тематика робіт була представлена в різнопланових напрямах: енергетика, машинобудування, комп’ютерні технології, військові науки, хімічна та харчова промисловість, біомедичні технології, електроніка, аграрні науки та інш. В роботі експертної комісії прийняли участь провідні вчені та професора НТУ «ХПІ», а також експерти сторонніх організацій. Відмітили роботи, які виконані на високому рівні, заслуговують високої оцінки та актуальні при вирішенні складних сучасних науково-технічних задач.
Студентські роботи, які відзначені комісією як переможці, мають нові наукові рішення, патенти, публікації в фахових виданнях і впровадження в виробництво або експериментальне опробування в реальному секторі.
Розподіл призових місць по інститутах:
навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту – 62;
навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки – 45;
навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики – 25;
навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії – 11;
навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу – 26;
навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій – 6;
навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій – 11.

Студенти кафедри електричних машин зробили свій внесок у високий науковий імідж НТУ «ХПІ» – 12–14 травня 2022 р. вони взяли участь у підсумковій конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Конференція відбулася дистанційно, і за підсумками балів, які складалися з оцінки рецензування робіт та оцінювання їх захисту членами журі, троє наших студентів здобули високі місця. Їхні роботи визнані кращими серед 42 поданих на конкурс студентських наукових робіт з 24-х закладів вищої освіти України. Усього журі було розподілено 8 перших, 12 других і 20 третіх місць.

Вітаємо і пишаємося нашими студентами-переможцями та їхніми керівниками, а саме:

І місце – Андрій СЕРБІН – студент 4-го курсу з науковою роботою «Чисельно-польовий аналіз опорів короткозамкненої обмотки ротора в пусковому режимі трифазних асинхронних двигунів» під керівництвом завідувача кафедри професора Володимира МІЛИХ;

І місце – Олександр НАГОРНИЙ – студент 4-го курсу з науковою роботою «Розрахунковий аналіз показників надійності авіаційного електродвигуна» під керівництвом доцента Лариси ШИЛКОВОЇ;

І місце – студенти 5-го курсу Руслан МУКОВОЗ та Сергій МАКУХА зі спільною науковою роботою «Дослідження параметрів магнітного поля в модифікації двигуна постійного струму типу Д812М» під керівництвом доцента Віктора ШАЙДИ.

Дякуємо організаторам конкурсу – співдружній кафедрі електротехніки КрНУ ім. М. Остроградського і її завідувачу В’ячеславу ПРУСУ за організацію і проведення конкурсу на високому рівні!

Окрему подяку висловлюємо доценту Ларисі ШИЛКОВІЙ, яка виконала велику організаційну роботу щодо участі студентів кафедри електричних машин у конкурсі, а також працювала у складі його журі, як представник нашого університету.

Студенти-переможці під час доповідей та їхні презентації надані на світлинах: на зв’язку Андрій СЕРБІН – зі Львова, Олександр НАГОРНИЙ – з Полтави та Сергій МАКУХА – з Харкова.

Андрій СЕРБІН

Андрій СЕРБІН

Олександр НАГОРНИЙ

Олександр НАГОРНИЙ

Сергій МАКУХА

Сергій МАКУХА


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2021 року

Студенти кафедри електричних машин у 2021 році, як і у попередні роки, є лідерами в НТУ «ХПІ» за кількістю перемог у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Вони здобули дванадцять перемог у Кременчуку, Харкові, Одесі, Кам’янському, Кривому Розі та знов у Кременчуку.

Наші студенти брали участь у шості конкурсах, які відбувались дистанційно в режимі відео-конференцій у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Одеському національному морському університеті,  Дніпровському державному технічному університеті (м. Кам’янське) та Криворізькому національному університеті.

Наукові роботи були представлені відповідно у галузях «Електричні машини і апарати», «Автомобільний транспорт» (секція «Автомобільна електроніка»), «Суднобудування та водний транспорт» (секції «Електрообладнання та автоматика суден» та «Електричні установки в галузі суднобудування та водного транспорту»), «Електротехніка та електромеханіка» (секція «Електроенергетичні системи»), «Гірництво» (секція «Гірнича електромеханіка») та за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

За результатами роботи конкурсних комісій найкращі студенти нашої кафедри посіли дванадцять призових місць, а саме: вісім перших та по два других і третіх.

Розподіл призових місць між студентами вийшов таким:

І місце та дипломи першого ступеня отримали:

Михайло Тимін (група Е-Н219а) (двічі) з науковими роботами «Аналіз електромагнітних характеристик індуктора обертового магнітного поля технологічного призначення при постійності струму в режимі навантаження» та «Cтрумовий контроль заповнення феромагнітними елементами робочої камери технологічного індуктора магнітного поля» під керівництвом проф. Володимира Мілих;

Віталій Профатілов (група Е-Н219а) з науковою роботою «Порівняльний аналіз матеріалів осердя статора генератора гібридної силової установки для електрохода» під керівництвом доц. Андрія Маслєннікова;

Владислав Катешко (група Е-217а)  з науковою роботою «Дослідження нестаціонарного нагріву двигуна з поперечним магнітним потоком» під керівництвом доц. Андрія Єгорова;

Олександр Москаленко (група Е-217а) з науковою роботою «Пошук оптимального розміру постійних магнітів для генератора з поперечним магнітним полем з дисковими ротором» під керівництвом доц. Олексія Дунєва;

Олена Свєшнікова (група Е-218са) з науковою роботою «Дослідження характеристик асинхронного генератора при автономній роботі» під керівництвом доц. Олени Юр’євої;

Андрій Осипов (група Е-218са) з науковою роботою «Стан і перспективи використання трансформаторів з високотемпературними надпровідниковими обмотками» під керівництвом проф. Валентини Шевченко,

Олександр Нагорний (група Е-218а) з науковою роботою «Аналіз показників надійності тягового електрообладнання» під керівництвом ст. викл. Лариси Шилкової;

ІІ місце та дипломи другого ступеня отримали

Андрій Сербін (група Е-219са) з науковою роботою «Дослідження конструкцій електричних генераторів транспортних засобів для створення гібридної силової установки електрохода» під керівництвом доц. Андрія Маслєннікова.

Владислав Катечко (група Е-217а) з науковою роботою «Аналіз впливу конструктивних особливостей двигуна з поперечним магнітним потоком на його тепловий стан» під керівництвом доц.. Єгорова Андрія,

ІІІ місце та дипломи третього ступеня отримали:

Аліна Ляхова (група Е-218са) з науковою роботою «Дослідження теплового стану електричної машини з поперечним магнітним потоком» під керівництвом доц. Єгорова Андрія,

Павло Безсонов (група Е-219са) з науковою роботою «Аналіз способів передачі не співвісного обертання ДРК» під керівництвом доц. Шайди Віктора.

З усіх конкурсів виділімо Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», який пройшов 5 червня поточного року на базі КрНУ імені Михайла Остроградського. Участь у конкурсі взяли студенти з України, Польщі, Китаю, Ірану, Грузії, Індії, Франції, Словаччини та Латвії. На підсумковій конференції виступило з науковими доповідями у вигляді PowerPoint презентацій 36 студентів з 19 закладів вищої освіти. Саме тут студент Михайло Тимін отримав свій другий диплом І ступеня, причому з сьомі робіт такого рангу його робота за рейтингом посіла друге місце.

Дякуємо й поздоровляємо студентів і викладачів кафедри електричних машин та бажаємо усім і у подальшому творчої наснаги та перемог на благо нашому університету!

Окрему подяку висловлюємо ст. викладачці Ларисі Шилковій, яка виконала велику організаційну роботу щодо участі студентів у зазначених конкурсах.

Події, що пов’язані з КСНР 2021 року, висвітлені на фотографіях.

Студенти–переможці разом з нагородами та їх наукові керівники (не вистачає тільки Олександра Москаленко)

Студенти–переможці разом з нагородами та їх наукові керівники (не вистачає тільки Олександра Москаленко)

Онлайн доповідь Михайла Тиміна (на зв’язку Кривий Ріг)

Онлайн доповідь Михайла Тиміна (на зв’язку Кривий Ріг)

Онлайн доповідь Віталія Профатілова (на зв’язку Одеса)

Онлайн доповідь Віталія Профатілова (на зв’язку Одеса)

Онлайн доповідь Аліни Ляхової (на зв’язку Кривий Ріг)

Онлайн доповідь Аліни Ляхової (на зв’язку Кривий Ріг)

Далі йдуть нагородження студентів-переможців дипломами та грамотами, які надійшли на кафедру електричних машин від організаторів конкурсів. Але, нажаль, на час зібрання студенів з викладачами (03.06.2021 р.) нагороди надійшли ще не всі.

Завідувач кафедри відкриває урочисте зібрання

Завідувач кафедри відкриває урочисте зібрання

Студенти переможці в очікуванні призів

Студенти переможці в очікуванні призів

Нагороди вручають завідувач кафедри Володимир Мілих та керівник студентського наукового гуртка ст.. викладачка Лариса Шилкова.

Віталій Профатілов – за перше місце в ОНМУ (Одеса)

Віталій Профатілов – за перше місце в ОНМУ (Одеса)

Олена Свєшнікова - за перше місце в КрНУ (Кременчук)

Олена Свєшнікова – за перше місце в КрНУ (Кременчук)

Андрій Сербін - за друге місце в ХНАДУ (Харків)

Андрій Сербін – за друге місце в ХНАДУ (Харків)

Владислав Катешко - за перше місце в КрНУ (Кременчук)

Владислав Катешко – за перше місце в КрНУ (Кременчук)

Михайло Тимін - за перше місце в КНУ (Кривий Ріг)

Михайло Тимін – за перше місце в КНУ (Кривий Ріг)

Олександр Нагорний - за перше місце в КрНУ (Кременчук)

Олександр Нагорний – за перше місце в КрНУ (Кременчук)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2020 року

У цьому році студенти кафедри електричних машин взяли участь у чотирьох конкурсах, за які відповідали міста Кременчук, Кривий Ріг, Каменське та Миколаїв. У зв’язку із введенням в країні карантину відбулася відміна масових заходів освітнього та наукового характеру. У Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського (КрНУ) другий етап ІІ туру було проведено в форматі он-лайн конференції з використанням клієнта Zoom. Криворізький національний університет (КНУ) підбив підсумки конкурсу за результатами рецензування робіт, що надішли, саме так, як й Дніпровський державний технічний університет. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова підсумки конкурсу підбивав за результатами рецензування робіт.


У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціалізацією «Електричні машини і апарати», який відбувся 19-20 березня 2020 р. у КрНУ, наші студенти посіли чотири призові місця: I місце – три та II місце – одне.

Цей конкурс в Україні є дуже популярним, тому в цьому році у ньому змагалися студенти 25 провідних технічних вищів. За результатами попереднього рецензування, яке могло дати максимум 120 балів, до участі у конференції було запрошено 60 авторів 49 робіт, у тому числі студенти кафедри електричних машин НТУ «ХПІ»:

  • Михайло Тимін з науковою роботою «Чисельно-польовий аналіз потужності магнітних втрат трифазного асинхронного двигуна», керівник – завідувач кафедри Володимир Мілих;
  • Дмитро Чечин з науковою роботою «Аналіз впливу форми паза ротора авіаційного асинхронного двигуна на підвищення його пускових властивостей»; керівник – ст. викл. Лариса Шилкова;
  • Павло Вакулик з науковою роботою «Аналіз впливу скорочення обмотки статора трифазного індуктора магнітного поля на розподіл магнітного поля в його електромагнітній системі», керівник – ст. викл. Лариса Шилкова;
  • Олександр Першин з науковою роботою «Порівняння методів визначення моменту інерції якоря двигуна постійного струму», керівник – доц. Віктор Шайда.

Рецензенти оцінювали роботи студентів за цілою низкою критеріїв: актуальність проблеми, новизна та оригінальність ідей, використані методи дослідження, теоретичні наукові результати, практична направленість результатів, рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації, ступінь самостійності роботи, якість оформлення, наукові публікації/апробація, ступінь відповідності спеціальності (зазначеному напряму).
Найбільшу кількість балів – по 115, рецензенти дали за роботи нашому Михайлу Тиміну та Назару Місану з НТУУ «КПІ», найнижчий результат склав 83 балів. На цьому фоні добре виглядали і роботи наших Чечина Д. – 105, Вакулика П. – 101 і Першина О. – 97.
Під час конференцій в он-лайн форматі студенти змагались за трьома напрямами:

  • «Використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах»;
  • «Експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів»;
  • «Теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів».

Загалом студенти оцінювалися за трьома позиціями: якість доповіді, повнота відповідей на запитання та активність у обговоренні заслуханих доповідей. Кожна з позицій могла бути оцінена членами журі максимум у 20 балів.
За все це найбільшу кількість балів – 50 заробив Ланчинський Вадим (Сумський державний університет), нижчий бал склав 15, але наші Михайло, Дмитро, Павло і Олександр не пасли задніх і отримали 35, 34, 31 і 26 балів, відповідно.
Підсумковий результат складався з двох зазначених частин, і місця розподілилися таким чином: 10 робіт (163 – 129 балів) зайняли I місце, 14 робіт (128 – 116 балів) – II місце та 20 робіт (115 – 105 балів) – III місце, а ще 6 робіт за технічними причинами не були представлені на он-лайн конференції.
В результаті наші студенти за розподілом балів посіли наступні призові місця:
Михайло Тимін, 150 балів – I місце; Павло Вакулик, 132 бали – I місце; Дмитро Чечин, 139 балів – I місце; Олександр Першин, 123 бали – II місце.
Додамо, що загалом це кращий командний результат серед усіх учасників конкурсу у наших студентів.
З володарів дипломів першого ступеня трійка «кращих з кращих» виглядає таким чином: 1. Ланчинський Вадим (СДУ): 113+50 = 163 балів; 2. Тимін Михайло (НТУ «ХПІ): 115 + 35 = 150 балів; 3. Місан Назар (НТУУ «КПІ»): 115 + 32 = 147 балів. А ось мінімальний сумарний бал склав 105 з 180 можливих.

Переможці Тимін Михайло, Павло Вакулик, Дмитро Чечин і Олександр Першин

Переможці Тимін Михайло, Павло Вакулик, Дмитро Чечин і Олександр Першин

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напрямку «Гірництво», якій відбувся 25-27 березня 2020 р., проводив Криворізький національний університет, де наші студенти змагалися в секції «Гірнича електротехніка та електромеханіка» і посіли три призові місця:     I місце – одне і II місце – два.

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 78 студентських наукових робіт 123 студентів-авторів, що надійшли з 28 закладів вищої освіти. За підсумками оцінок галузевої комісії 6 робіт (100 – 66 балів) зайняли I місце, 8 робіт (65 – 53,5 балів) – II місце та 9 робіт (52,5– 50 балів) – III місце (максимальна оцінка складала 100 балів).
В результаті наші студенти за розподілом балів посіли наступні призові місця:
I місце – студент Дмитро Мушенко (гр. Е-217са) з науковою роботою «Принципи створення скрипту Lua для автоматизації розрахунку асинхронних двигунів за програмою FEMM», 79 балів; керівник – завідувач кафедри Володимир Мілих;
II місце – студент Олександр Вишняк (гр. Е-217са) з науковою роботою «Вибір кількості зубців статора і ротора вентильно-індукторного двигуна для транспорту», 56 балів; керівник – доц. Лідія Галайко;
II місце – студент Олександр Москаленко (гр. Е-217а) з науковою роботою «Нові конструктивні виконання електричної машини із поперечним магнітним полем та їх електромагнітний аналіз у середовищі Ansys Maxwell», 55 балів; керівник – доц. Олексій Дунєв.

Переможці Мушенко, Вишняк, Москаленко і Профатілов

Переможці Мушенко, Вишняк, Москаленко і Профатілов

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціалізацією «Електротехніка та електромеханіка», який 13-15 квітня 2020  р. проводив Дніпровський державний технічний університет, наш студент посів третє призове місце.

За результатами рецензування, яке оцінювалось у максимум 240 балів (по 120 балів від двох рецензентів), з 235 робіт, які надійшли до Оргкомітету з різних ЗВО країни, призові місця розподілили серед 68 робіт. За підсумками оцінок: 11 робіт (240 – 180 балів) зайняли I місце, 20 робіт (179 – 170 балів) – II місце та 37 робіт (169 – 160 балів) – III місце.
В результаті наш студент Віталій Профатілов (гр. Е-Н219а), набравши 169 балів посів 3-тє призове місце за роботу «Особливості роботи та призначення асинхронізованих турбогенераторів», керівник – проф. Валентина Шевченко.
Наші переможці представлені на світлинах.


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Суднобудування та водний транспорт» проходив 16–17 квітня у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв), наш студент посів третє призове місце.

Тут підсумки конкурсу підбили за результатами рецензування робіт. Усього за 14 різними секціями було розглянуто 72 роботи, але вони і, відповідно, призові місця розподілилися вельми нерівномірно: від 1 до 15.
Робота нашого студента Олександра Корсакова (Е-217са) «Аналіз магнітної системи генератора з поперечним потоком та її вдосконалення» проходила за секцією «Електрообладнання та автоматика суден» і посіла 3 місце. Керівник призера — доцент Андрій Єгоров. Взагалі на секції було присуджено 1 диплом I ступеня, 3 — II ступеня та 5 — III ступеня.

КСНР-2020

Корсаков

Таким чином, студенти кафедри електричних машин навесні цього року принесли в копилку університету 9 призових місць у особистому заліку: 4 – перших, 2 – других в 3 – третіх.
У загальному рахунку, який ведеться кафедрою з 2008 року, наші студенти зайняли у студентських наукових конкурсах 81 призових місць у особистому заліку: 35 – перших, 28 – других в 18 – третіх.

Нові перемоги кафедри «Електричні машини»
у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт
у 2019 році

У КСНР за напрямом «Гірництво» (ДВНЗ «Криворізький національний університет») наші студенти змагались в секції «Гірнича електротехніка та електромеханіка», і теж досягли високих результатів: Морозов Євген, Е-15 (ЕМБ) – І місце; Бредун Руслан, 2.Е106п.8 – ІІ місце; Першин Олександр, Е-15 (ЕМБ) – ІІІ місце.
Команда переможців разом з керівником делегації доц. Єгоровим  Андрієм Володимировичем представлена на наступному знімку.
КСНР 2019 КСНР 2019
У КСНР за спеціальністю «Електричні машини і апарати» у Кременчуцькому національному університеті було представлено 5 наших робіт, автори яких посіли високі місця:
Руслан Бредун (2.Е106п.8) – І місце; Михайло Тимін (Е-15 (ЕМБ) – І місце; Вакулик Павло (Е-15 (ЕМБ) – ІІ місце; Близнюк Євгеній (Е-15 (ЕМБ) – ІІ місце; Кропінов Віталій (2.Е106п.8) – ІІІ місце.
Дружне фото команди переможців зроблено разом з керівником делегації ст. викладачем Шилкової Ларисою Василівною та з організаторами конкурсу – представниками КрНУ.
КСНР 2019 КСНР 2019
І все це відбулося протягом тижня з 18 по 23 березня цього року.
А протягом тижня з 16 по 18 квітня студенти кафедри електричних машин відзначилися перемогами ще в двох містах України.
У КСНР за напрямом «Електротехніка та електромеханіка / Електроенергетичні системи» (Базовий ВНЗ – Дніпровський державний технічний університет, м. Каменське) прийняли участь двоє наших студентів і теж дуже вдало: Сергієнко Ілля – І місце; Бредун Олександр – ІІ місце (обидва з групи 2.Е106п.8).
Уся наша делегація з її керівником проф. Шевченко Валентиною Володимирівною, яка одночасно є і науковим керівником студентських робіт, представлена на наступному знімку, а далі показано дипломи переможців.
КСНР 2019 КСНР 2019
У КСНР за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» у секції  «Електрообладнання та автоматика суден / Електротехніка та електромеханіка» у Одеському національному морському університеті було представлено 2 наші роботи, автори яких посіли достойні місця: Корсаков Олександр, Е-16 (ЕМБ) – ІІ місце; Мушенко Дмитро, Е-17У (ЕМБ) – ІІІ місце. Їх науковими керівниками були доц. Єгоров Андрій Володимирович та проф. Мілих Володимир Іванович.
Переможці представлені на фотографії разом з керівником делегації зав. кафедри електричних машин Мілих В.І. та проректором з наукової роботи ОНМУ Немчуком О. О. А ділі показано дипломи переможців.
КСНР 2019
Усі студенти переможці (за виключенням одного) разом з керівниками делегацій, які одночасно були членами конкурсних комісій на КСНР, представлені на спільної фотографії в стенах рідної кафедри. Нашими героями змагань стали Михайло Тимін та Руслан Бредун, які вибороли по два дипломи переможців.
КСНР 2019
Отже, знову поздоровляємо студентів-переможців та їх керівників, та бажаємо нашим та іншим студентам університету удачі та нових перемог!

Підсумки
участі студентів кафедри електричних машин
на всеукраїнських і міжнародних конкурсах
студентських наукових робіт в 2018 році

Студенти кафедри «Електричні машини» в 2018 році традиційно активно приймали участь в другому турі Всеукраїнських студентських змагань і у підсумку вибороли значну кількість нагород у п’ятьох конкурсах наукових робіт. Але у цьому році ними були перевершені сумарні показники у порівнянні з усіма попередніми роками.
Усі студенти-переможці (за виключенням одного) подані на першому знімку разом з завідувачем кафедри електричних машин у її Великому лабораторному залі.

Студенти-переможці на кафедрі електричних машин: перший ряд – М. Арефьєва, С. Ревуженко; другий ряд – В. Пушкарьов, І. Манукалов, Р. Бредун, І. Сергієнко, М. Дзюба, Д. Семенютін; третій ряд – О. Бредун, Є. Коврига, Д. Мариноха, М. Тимін, М.Чорний.

Студенти-переможці на кафедрі електричних машин: перший ряд – М. Арефьєва, С. Ревуженко; другий ряд – В. Пушкарьов, І. Манукалов, Р. Бредун, І. Сергієнко, М. Дзюба, Д. Семенютін; третій ряд – О. Бредун, Є. Коврига, Д. Мариноха, М. Тимін, М.Чорний.

У КСНР за напрямом «Електричні машини і апарати» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (КрНУ) було представлено 3 роботи, автори яких посіли високі місця:
Руслан Бредун та Євген Коврига (Е-14б (ЕМБ) за спільну роботу отримали І місце;
Марія Арефьєва (Е-13ам (ЕМБ) – І місце;
Михайло Тимін (Е-15а (ЕМБ) – ІІ місце.
Керівник делегації – ст. викладач Л. В. Шилкова.

Марія Арефьєва під час доповіді

Марія Арефьєва під час доповіді

Руслан Бредун та Євген Коврига під час спільної доповіді

Руслан Бредун та Євген Коврига під час спільної доповіді

Доповідає Михайло Тимін

Доповідає Михайло Тимін

Команда кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» у барельєфа Михайла Остроградського

Команда кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» у барельєфа Михайла Остроградського

Дружне фото студентів-переможців разом з їх керівниками та організаторами конкурсу – представниками КрНУ

Дружне фото студентів-переможців разом з їх керівниками та організаторами конкурсу – представниками КрНУ

У КСНР за напрямом «Гірництво» (ДВНЗ «Криворізький національний університет», КНУ) наші студенти змагались у секції «Гірнича електромеханіка» і теж досягли високих результатів:
Бредун Олександр, Е-14 Б (ЕМБ) – І місце;
Чорний Микола, Е-13 БМ (ЕМБ) – ІІ місце;
Мариноха Дмитро, Е-13 БМ (ЕМБ) – ІІІ місце.
Керівник делегації – доцент А. В. Єгоров

У залі засідань КНУ, де відбувалися доповіді секції «Гірнича електромеханіка»

У залі засідань КНУ, де відбувалися доповіді секції «Гірнича електромеханіка»

Бредун Олександр: доповідь та нагорода

Бредун Олександр: доповідь та нагорода

Чорний Микола: доповідь та нагорода

Чорний Микола: доповідь та нагорода

Мариноха Дмитро: доповідь та нагорода

Мариноха Дмитро: доповідь та нагорода

Команда кафедри електричних машин НТУ «ХПІ»: кому диплом, а кому – подяка

Команда кафедри електричних машин НТУ «ХПІ»: кому диплом, а кому – подяка

У КСНР за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» (Одеський національний морський університет, ОНМУ) за секцією «Суднові електротехніка та системи керування» маємо такі результати:
Манукалов Іван, Е-13 БМ (ЕМБ) – І місце;
Пушкарьов Владислав, Е-13 БМ (ЕМБ) – ІІІ місце.
Скляренко Павло, Е-13 БМ (ЕМБ) – заохочувальний диплом.
Керівник делегації – проф. В.І. Мілих

Команда кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» разом з керівником делегації у входу в ОНМУ: Скляренко П., Манукалов І., Пушкарьов В.

Команда кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» разом з керівником делегації у входу в ОНМУ: Скляренко П., Манукалов І., Пушкарьов В.

У залі засідань ОНМУ перед нагородженням студентів-переможців

У залі засідань ОНМУ перед нагородженням студентів-переможців

Один з моментів процедури нагородження

Один з моментів процедури нагородження

Вітання студентам-переможцям та подяка організаторам КСНР від делегації НТУ «ХПІ»

Вітання студентам-переможцям та подяка організаторам КСНР від делегації НТУ «ХПІ»

Команда кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» з нагородами – до побачення і до нових перемог!

Команда кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» з нагородами – до побачення і до нових перемог!

У КСНР за напрямом «Електротехніка та електромеханіка» (Дніпровський державний технічний університет, ДДТУ, м. Кам’янське) прийняли участь двоє представників кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» та здобули:
Ревуженко Світлана, Е-12 БМ (ЕМБ) – І місце;
Семенютін Денис, Е-12 БМ (ЕМБ) – ІІІ місце.

Дружне фото студентів-переможців разом з їх керівниками та організаторами КСНР – представниками ДДТУ (усі наші теж тут – спробуйте знайти!)

Дружне фото студентів-переможців разом з їх керівниками та організаторами КСНР – представниками ДДТУ (усі наші теж тут – спробуйте знайти!)

У Міжнародному дистанційному КСНР «Black Sea Science 2018» за напрямом «Відновлювані джерела енергії та охорона навколишнього середовища», якій проводила Одеська національна академія харчових технологій, єдиний наш представник Сергієнко Ілля, гр. Е-14 А (ЕМБ) посів І місце під керівництвом проф. Шевченко В. В.

У Міжнародному дистанційному КСНР «Black Sea Science 2018» за напрямом «Відновлювані джерела енергії та охорона навколишнього середовища», якій проводила Одеська національна академія харчових технологій, єдиний наш представник Сергієнко Ілля, гр. Е-14 А (ЕМБ) посів І місце під керівництвом проф. Шевченко В. В.

У Міжнародному дистанційному КСНР «Black Sea Science 2018» за напрямом «Відновлювані джерела енергії та охорона навколишнього середовища», якій проводила Одеська національна академія харчових технологій, єдиний наш представник Сергієнко Ілля, гр. Е-14 А (ЕМБ) посів І місце під керівництвом проф. Шевченко В. В.

І ось останнім в цьому навчальному році для наших студентів став Міжнародний конкурс студентських наукових робіт, базовим ЗВО якого є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, а до оргкомітету входить низка університетів інших країн. Змагання відбулися 19 травня.
В цьому конкурсі профілюють вісім спеціальностей, а для наших студентів ми обрали, природно, свою, а саме – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Перше місце посіла Ревуженко Світлана, Е-12 БМ (ЕМБ) під керівництвом проф. Мілих В. І.,
друге місце – Кропінов Віталій, Е-14 А (ЕМБ), керівник доц. Єгоров А. В.;
трете місце – Дзюба Микола, Е-14 Б (ЕМБ), керівник проф. Шевченко В. В.
На фотографіях представлено робочі моменти дистанційного конкурсу з участю наших переможців.

Доповідає Ревуженко Світлана

Доповідає Ревуженко Світлана

Доповідає Кропінов Віталій

Доповідає Кропінов Віталій

Доповідає Дзюба Микола

Доповідає Дзюба Микола

Студенти-переможці разом зі своїми керівниками

Студенти-переможці разом зі своїми керівниками

Цей звіт за КСНР 2018 року почався зі спільного знімку. І ось тут студенти переможці сфотографовані у ректорському корпусі разом с відповідальною за організацію СНР кафедри електричних машин ст. викл. Л.В. Шилковою.

Студенти-переможці у ректорському корпусі НТУ «ХПІ» після нагородження на вченої раді університету.

Студенти-переможці у ректорському корпусі НТУ «ХПІ» після нагородження на вченої раді університету.

А тепер питання: розберіться, будь ласка, хто тут де? І ще питання, хто зі студентів не попав на спільні знімки?

Навчальний 2017/18 рік позаду. І вже можна підвести остаточний підсумок участі студентів кафедри електричних машин у всіх цьогорічних КСНР. І він є рекордним!

А саме, чотирнадцять студентів від третього до шостого курсів з 14 роботами отримали 15 дипломів переможців, у тому числі, І ступеня – 8, ІІ ступеня – 3 і ІІІ ступеня – 4 (зазначимо, що одна робота була спільною двох студентів, а Ревуженко Світлана перемогла у двох різних конкурсах).

Широта охвату різних конкурсів та їх тематичні напрями свідчать про те, що електричні машини потрібні й цікаві усюди! І це підтверджує наш девіз «Електричні машини – генератори та двигуни – це серця та мускули техносфери»!

Наукове керівництво студентів Р. Бредуна, Є. Ковриги, І. Манукалова та С. Ревуженко вів професор В. І. Мілих; студентів О. Бредуна, Д. Семенютіна, І. Сергієнко та М. Дзюби – професор В. В. Шевченко; В. Пушкарьова та В. Кропинова – доцент А. В. Єгоров; М. Арефьєвої – доцент В. П. Шайда; М. Чорного – доцент О. Ю. Юр’єва; М. Тиміна – ст. викладач Л. В. Шилкова; Д. Маринохи – доцент Л. П. Галайко.

Підсумки
участі студентів кафедри електричних машин
у другому турі конкурсів студентських наукових робіт у 2017 році

Підсумкова науково-практична конференція другого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 15-18 березня 2017 р.

Проректор відкриває (справа), ректор нагороджує та закриває (зліва), студенти та викладачі засідають (у центрі), а доцент Прус В.В. усюди спостерігає

Проректор відкриває (справа), ректор нагороджує та закриває (зліва), студенти та викладачі засідають (у центрі), а доцент Прус В.В. усюди спостерігає

Команда магістрантів кафедри електричних машин НТУ «ХПІ»: Богдан Ревякін, Світлана Ревуженко та Богдан Мірошниченко з науковим керівником – завідувачем кафедри

Команда магістрантів кафедри електричних машин НТУ «ХПІ»: Богдан Ревякін, Світлана Ревуженко та Богдан Мірошниченко з науковим керівником – завідувачем кафедри

З доповідями виступали Богдан Мірошниченко, Світлана Ревуженко та Богдан Ревякін та заробили дипломи другого, першого та ще першого ступеню, відповідно

З доповідями виступали Богдан Мірошниченко, Світлана Ревуженко та Богдан Ревякін та заробили дипломи другого, першого та ще першого ступеню, відповідно

Дипломи та срібну і золоті медалі для усіх наших студентів отримує від ректора КрНУ імені Михайла Остроградського керівник делегації

Дипломи та срібну і золоті медалі для усіх наших студентів отримує від ректора КрНУ імені Михайла Остроградського керівник делегації

Пам’ятна фотографія студентів та викладачів ¬– членів галузевої конкурсної комісії, які приїхали у Кременчук з багатьох місць України

Пам’ятна фотографія студентів та викладачів – членів галузевої конкурсної комісії, які приїхали у Кременчук з багатьох місць України

Дипломи переможців

Дипломи переможців

Підсумки участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет». Учасниками конкурсу стали Богдан Мірошниченко, Ревуженко Світлана, Дмитро Гринь (на фото зліва на право). Підготовкою конкурсантів займалися проф., Д.т.н. Милих В.І., доц., К.т.н. Шайда В.П. На конкурсі було представлено 18 робіт з різних університетів України, серед яких Ревуженко С.А. зайняла 1 місце, а Мірошниченко Б.А. і Гринь Д.А. – 2 місце.

КСНР 2017 КСНР 2017 КСНР 2017 КСНР 2017

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в області «Електротехніка та електромеханіка» в Дніпродзержинському державному технічному університеті (Кам’янське) призерами стали студенти Зубань Євген (2 місце) та Пушкарьов Владислав (3 місце)

КСНР 2017

Дипломи переможців

КСНР 2017 КСНР 2017 КСНР 2017

Підсумки
участі студентів кафедри електричних машин
у другому турі конкурсів студентських наукових робіт у 2016 році

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати» у Кременчуцькому національному уні-верситеті стали переможцями роботи трьох студентів:
Єлагін Роман, Кошовий Олег, Матвєєнко Павло – усі посіли перші місця.

КСНР_укр_2016_1 КСНР_укр_2016_2

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Гірництво» за спеціальністю «Гірнича електротехніка та електромеханіка» у Криворізькому національному університеті другі місця посіли Кошовий Олег та Ревякін Богдан.

КСНР_укр_2016_3 КСНР_укр_2016_4

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робот у галузі «Електротехніка і електромеханіка» в Дніпродзержинському державному технічному університеті переможцями стали студенти Зубань Євген та Ревуженко Світлана, роботи яких посіли другі місця.

КСНР_укр_2016_5 КСНР_укр_2016_6

Підсумки
участі студентів кафедри електричних машин
у другому турі конкурсів студентських наукових робіт у 2015 роціКСНР_укр_2015_1 КСНР_укр_2015_2 КСНР_укр_2015_3 КСНР_укр_2015_4 КСНР_укр_2015_5 КСНР_укр_2015_6 КСНР_укр_2015_7 КСНР_укр_2015_8 КСНР_укр_2015_9

Підсумки
участі студентів кафедри електричних машин
у другому турі конкурсів студентських наукових робіт у 2014 році

КСНР_укр_2014_1

КСНР_укр_2014_2

КСНР_укр_2014_3

2014 – Перше, третє (на олімпіаді), три перших і других місця

КСНР_укр_2013_1

2013 – Третє, перше і друге місця

КСНР_укр_2012_1

2012 – Перше, друге і ще перше і друге місця

КСНР_укр_2011_1

2011 – Перше, третє і ще перше місця

КСНР_укр_2010_1

2010 – Третє, друге і перше місця

 

Comments are closed.