Наукова діяльність

На кафедрі «Електричні машини» діє наукова школа під керівництвом д.т.н., проф. Мілих Володимира Івановича, відмінника освіти України, члена Комісії з електротехніки та електромеханіки МОНУ.

Основними партнерами, з якими кафедра співпрацює у сфері науково-дослідних розробок, є провідні електромашинобудівний підприємства Харкова – «Електроважмаш», ХЕЛЗ, «Електромашина», Завод «Потенціал», «Харківське агрегатне конструкторське бюро» та ін.

Співробітники кафедри беруть участь у роботі науково-виробничого підприємства товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Тетра, Ltd». Основна мета – проведення на ініціативної основі науково-дослідних робіт і доведення їх результатів до рівня комерційного використання (виробництва продукції власними силами або продажу інтелектуальної власності). За час свого існування фірма в тісній співпраці з кафедрою розробила і запустила в серійне виробництво цілий ряд приладів діагностики і пристроїв захисту електричних машин, отримала близько 30 патентів України та Росії на винахід і промислові зразки. Продукція компанії користується стійким попитом в Україні та ближньому зарубіжжі. Більше 5000 підприємств України, Росії, Білорусії і Казахстану експлуатують серійну продукцію фірми.

Наразі у фірмі «Тетра, Ltd» ведуться науково-дослідні роботи по створенню нових електродвигунів ударної дії, високомоментних низькообертних електродвигунів. З результатами своїх робіт компанія активно знайомить наукову громадськість і представників промисловості, регулярно беручи участь у науково-технічних конференціях і виставках.

Зараз кафедра працює над багаторівневими математичними моделями електричних машин загального та спеціального призначення, асинхронними частотно-керованими двигунами шахтних акумуляторних електровозів, автотракторної генераторами, генераторами для вітроенергетичних і дизель-генераторних установок автономного постачання, ведуться успішні дослідження високомоментних низькооборотних двигунів для безредукторного електроприводу (двигуни з катящимся ротором), спеціальних електричних машин з постійними магнітами; ведуться роботи над створенням науково-технічного та навчально-методичного забезпечення для розвитку системи проектування електричних машин на основі чисельно-польових методів, створюється віртуальна лабораторія з дослідження електричних машин і трансформаторів, проводяться й інші дослідницькі розробки. За час існування кафедра підготувала понад 2500 інженерів, які працювали і працюють у всіх регіонах України та СНД, а також більше 100 випускників з Європи, Азії, Африки та Південної Америки. Зауважимо, що число студентів-іноземців у двох паралельних групах кафедри іноді досягала десяти чоловік. На кафедру приходять листи подяки від колишніх наших студентів-іноземців.

На базі виконаних науково-дослідних робіт на кафедрі підготовлено понад 100 кандидатів (у тому числі 11 іноземних громадян) та 9 докторів технічних наук. Продовжуючи славні традиції, закладені П.П. Копняевим, кафедра електричних машин залишається одним з провідних центрів з розвитку теорії та практики електромашинобудування України.

Кафедра приділяє велику увагу науково-дослідній роботі студентів. Визнанням цієї роботи є призові місця в конкурсах наукових робіт та Всеукраїнській студентській олімпіаді з електричних машин та апаратів.

Кафедра, як підрозділ НТУ «ХПІ», здійснює функції провідного підприємства з оцінки та рецензування кандітатскіх і докторських дисертацій з наукової спеціальності «Електричні машини та апарати», підготовлених в інших установах України.

Кафедру «Електричних машин» в Україні та за її межами ще знають і відвідують багато фахівців і викладачів, як одного із співорганізаторів щорічного міжнародного симпозіуму «SIEMA». Крім того, кафедра разом зі своїм та іншими факультетами є учасником щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Micro-CAD», яка одночасно проводиться в НТУ «ХПІ» та ряді поріднених зарубіжних університетів.

Завідувач кафедри проф. Мілих В.І. є членом редколегії, а співробітники кафедри активно публікують свої наукові статті у Всеукраїнському періодичному науково-технічному журналі «Електротехніка та електромеханіка», який створений і виходить в НТУ «ХПІ» 6 разів на рік. Також на електромашинобудівний факультеті періодично виходить «Вісник НТУ «ХПІ »за тематикою наукових робіт кафедр факультету, в тому числі і кафедри електричних машин.

Comments are closed.