Винахідницька робота

2021

Патенти

1. Шевченко В. В., Мінко О. М. Патент на корисну модель № 146984 «Обмежувач коливань тиску». Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 31.03.2021 р.

2020

Патенти

1. Шевченко В.В., Мінко О.М. Парогазова турбінна установка. Патент на корисну модель №143776 від 10 Сер 2020 (МПК F01K 11/02 (2006.01) C25D 9/06 (2006.01)), виданий Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Власник патенту: НТУ “ХПІ” (Харків, Україна). Бюл. інтелектуальної власності №15. Видавник: ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, м. Київ. 4 стор., з описом 4 стор.  № u 2020 01464, заявл. 02.03.2020

2019

Патенти

1. Пат. на корисну модель  135396 Україна, МПК (2006) F01K 3/18 (2006.01) F02C 3/22 (2006.01)
F01K 13/00. Теплоутилізаційна електрична станція / Мінко О.М., Шевченко В.В.; власник НТУ “ХПІ” (Україна).  – u201901105; заявл. 04.02.2019; опубл. 25.06.2019, бюл. № 12. – ? с. : іл.

2. Пат. на винахід 119100 Україна, МПК (2019.01) B64F 1/06 (2006.01) B64C 39/02 (2006.01) F41B 6/00 F41F 1/00. Електромагнітний пусковий пристрій для безпілотного літального апарата / Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Лучук В.Ф., Щукін І.С. ; власники Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Лучук В.Ф., Щукін І.С.   –  №  a201709105; заявл. 14.09.2017; надрук. 25.04.2019, бюл. № 8. – 14 с. : іл.

3.Пат. на винахід 120143 Україна, МПК B22F3/087, B22F3/02.Пристрій для магнітно-імпульсного пресування керамічних порошкових матеріалів / Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Щукін І.С., Щукіна Л.П. ; власники Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Щукін І.С., Щукіна Л.П.  –  №  а201801863; заявл. 23.02.2018; надрук. 10.10.2019, бюл. № 19. –? с. : іл.

4. Пат. на корисну модель 137699, МПК Н02К 16/04. Електрична машина з поперечним магнітним полем та додатковими осердями та обмотками статора / Маслєнніков А.М., Дунєв О.О., Єгоров А.М., Юхимчук В.Д. власник НТУ “ХПІ” (Україна).  – № u 2019 02317; заявл. 07.03.2019; опубл. 11.11.2019, бюл. № 21. – ? с. : іл.

Позитивні рішення на видачу патенту України

1. Положительное решение от 13.12.2019 по заявці № а 201803355. Пристрій для скидання ожеледних і снігових відкладень з проводу лінії електропередачі / Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Лучук В.Ф., Шукін І.С. – Зареєстровано 30.03.2018 р.

Заявки на винаходи та патенти

1. Заявка № а201901305. Електромеханічний імпульсний пристрій електромагнітно-індукційного типу для ударного пресування керамічних порошкових матеріалів / Болюх В.Ф., Кашанський Ю.В., Щукін І.С., Щукіна Л.П. – Зареєстрована 08.02.2019.

2018

Патенти

1. Пат. на изобретение 2650048 Российская Федерация, МПК G06F 12/14 G11B5/00 G01R33/00. Электромеханическое импульсное устройство электромагнитно-индукционного типа ударно-механического и электромагнитного воздействия / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукин И.С.патентообладатели : Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2016148518; заявл. 09.12.2016; опубл. 06.04.2018. – Бюл. № 10.– 8 с. : ил.

2. Пат.  на изобретение 2654163 Российская Федерация, МПК G11C 13/00, G06F 21/60. Устройство уничтожения информации, размещенной на твердотельном цифровом SSD накопителе / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукин И.С.; патентообладатели : Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2017109042; заявл. 17.03.2017; опубл. 16.05.2018. – Бюл. № 14. – 16 с. : ил.

3. Пат. на винахід 117171 Україна, МПК  G11B5/024 G06F12/14. Електромеханічний імпульсний пристрій електромагнітно-індукційного типу ударно-механічної і електромагнітної дії / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукін І.С.; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – №  a201610051; заявл. 03.10.2016; надрук. 25.06.2018. – Бюл. 12. – 22 с. : іл.

4. Пат.  на винахід 117871 Україна, МПК G11B 5/024 G06F 12/14 G11B 33/12. Пристрій знищення інформації, розміщеної на твердотільному цифровому SSD накопичувачі / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукін І.С.; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – №  а201700360; заявл. 13.01.2017; надрук. 10.10.2018. – Бюл. № 19. – 12 с. : іл.

5. Пат. на корисну модель 124773 Україна, МПК H02P 13/06 (2006.01) H01F 29/04 (2006.01). Автоматизований привід двостулкових воріт / Єгоров А. В., Маслєнніков А. М., Дунєв О. О., Юхимчук В. Д. ; власник НТУ “ХПІ” (Україна). – № u 2017 10202 ; заявл. 23.10.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 4 с. : іл.

6. Пат. на корисну модель  127443 Україна, МПК (2018.01) F23L 15/04 (2006.01) F28D 7/00. Рекуператор / Мінко О.М., Шевченко В.В.; власник НТУ “ХПІ” (Україна).  – № u 2018 03534; заявл. 02.04.2018; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. – 5 с. : іл.

Заявки на винаходи та патенти

1. Заявка на патент України. Електромагнітний пусковий пристрій для безпілотного літального аппарату // Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Лучук В.Ф., Щукін І.С. – а201709105; зареєстрована 14.09.2017; кваліфікаційна експертиза з 18.01.2018.

2. Заявка на патент України. Пристрій для магнітно-імпульсного пресування керамічних порошкових матеріалів / Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Щукін І.С., Щукіна Л.П. – а201801863; зареєстрована 23.02.2018. – Кваліфікаційна експертиза з 29.05.2018.

3. Заявка на патент України. Пристрій для скидання ожеледних і снігових відкладень з проводу лінії електропередачі / Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Лучук В.Ф., Щукін І.С. – а201803355; зареєстрована  30.03.2018; кваліфікаційна експертиза з 05.09.2018.

2017

Патенти

1. Пат. на корисну модель 117756 Україна, МПК H02P 13/06 (2006.01) H01F 29/04 (2006.01). Автоматизований пристрій регулювання напруги трансформатора під навантаженням / Єгоров А. В., Маслєнніков А. М., Дунєв О. О., Хоменко І. В. ; власник НТУ “ХПІ” (Україна). – № u 2017 00052 ; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13. – 4 с. : іл.

2. Пат. на корисну модель 113647 Україна, МПК H02K 5/12 (2006.01) H02K 9/19 (2006.01). Маслоуловлювач потужних електричних машин / Мінко О. М., Гордієнко В. Ю., Грубой О. П., Шевченко В. В. ; власник Державне підприємство “Завод “Електроважмаш” (Україна). – № a 2014 13100 ; заявл. 08.12.2014 ; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 7 с. : іл.

3. Пат. на изобретение 2610253 Российская Федерация, МПК G06F 12/14 (2006.01). Электромеханический ударный преобразователь механического и электромагнитного действий / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. ; патентообладатели : Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2015138689 ; заяв. 10.09.2015 ; опубл. 08.02.2017, Бюл. № 4. – 18 с. : ил.

Заявки на винаходи та патенти

1. Заявка № а201700360 на патент України. Пристрій знищення інформації, розміщеної на твердотільному цифровому SSD накопичувачі // Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукін І.С. -. – Заявл. 13.01.2017.

2. Заявка на патент України № а201709105. Електромагнітний пусковий пристрій для безпілотного літального апарату // Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Лучук В.Ф., Щукін І.С. – Зареєстрована 14.09.2017 р.

3. Заявка № 2017109042 на патент РФ. Устройство уничтожения информации, размещенной на твердотельном цифровом SSD накопителе // Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукин И.С. – Заявл. 17.03.2017.

4. Заявка № u201710202 на патент України. Автоматизований привід двостулкових воріт // Єгоров А.В., Маслєнніков А.М., Дунєв О.О., Юхимчук В.Д. – Заявл. 23.10.2017.

2016

Патенти

1. Пат. на винахід 111052 Україна, МПК G11B 5/024 (2006.01) G06F 12/14 (2006.01) G06F 21/80 (2013.01) G06F 21/86 (2013.01). Електромеханічний ударний перетворювач механічної і електромагнітної дії / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 2015 05126; заявл. 25.05.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5. – 14 с. : іл.

2. Пат. на винахід 111791 Україна, МПК G11B 5/024 (2006.01) G06F 12/14 (2006.01) G06F 21/80 (2013.01). Електромеханічний імпульсний пристрій ударно-механічної і електромагнітної дії / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 2015 00811 ; заявл. 02.02.2015 ; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11. – 12 с. : іл.

3. Пат. на изобретение 2594990 Российская Федерация, МПК G06F 12/14 (2006.01) B06B 1/04 (2006.01) H02K 33/02 (2006.01). Электромеханическое импульсное устройство ударно-механического и электромагнитного воздействия / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. ; патентообладатели : Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2015116225/28 ; заяв. 28.04.2015 ; опубл. 20.08.2016, Бюл. № 23. – 17 с. : ил.

Заявки на винаходи та патенти

1. Заявка на винахід України № а201610051. Електромеханічний імпульсний пристрій електромагнітно-індукційного типу ударно-механічної і електромагнітної дії / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукін І.С. – Дата подачі 03.10.2016.

2015

Патенти

1. Пат. на винахід 107733 Україна, МПК (2015.01) H02K 41/025 (2006.01) H02K 33/00. Ударний електромеханічний перетворювач комбінованого типу / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 201306132 ; заявл. 17.05.2013 ; опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3. – 13 с. : іл.

2. Пат. на изобретение 2 538 094 Российская Федерация, МПК H02K 41/025 (2006.01) H02K 33/02 (2006.01). Ударный электромеханический преобразователь комбинированного типа / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. ; патентообладатели Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2013131248/07, 08.07.2013 ; заявл. 08.07.2013 ; опубл. 10.01.2015, Бюл. № 1. – 17 с. : ил.

Заявки на винаходи та патенти

1. Заявка № а201500811 на винахід України. Електромеханічний імпульсний пристрій ударно-механічної і електромагнітної дії / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукін І.С.– Заявл. 02.02.2015.

2. Заявка № а201505126 на винахід України. Електромеханічний ударний перетворювач механічної і електромагнітної дії / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукін І.С.– Заявл. 25.05.2015.

3. Заявка на изобретение РФ № 2015116225. Электромеханическое импульсное устройство ударно-механического и электромагнитного воздействия / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукин И.С.– Заявл. 28.04.2015.

4. Заявка на изобретение РФ № 2015138689. Электромеханический ударный преобразователь механического и электромагнитного дейст-вий / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукин И.С. – Дата подачи 10.09.2015.

2014

Патенти

1. Пат. на изобретение 2 531 701 Российская Федерация, МПК H02K 33/02 (2006.01) H02K 41/025 (2006.01). Линейный электромеханический преобразователь ударного действия / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. ; патентообладатели Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2013128128/07, 19.06.2013 ; заявл. 19.06.2013 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 30. – 24 с. : ил.

2. Пат. на корисну модель 86743 Україна, МПК (2013.01) H02K 5/00. Вузол еластичного кріплення зовнішніх опорних лап / Мінко О. М., Гордієнко В. Ю., Грубой О. П., Шевченко В. В. ; власник Державне підприємство “Завод “Електроважмаш” (Україна). – № u 2013 08457 ; заявл. 05.07.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. – 6 с. : іл.

3. Пат. на винахід 107403 Україна, МПК (2014.01) H02K 41/025 (2006.01) H02K 33/00. Лінійний електромеханічний перетворювач ударної дії / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 201304841 ; заявл. 16.04.2013 ; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24. – 19 с. : іл.

Позитивні рішення на видачу патенту України

1. Положительное решение от 29.09.2014 по заявке РФ № 2013131248/07(046733) от 08.07.2013 «Ударный электромеханический преобразователь комбинированного типа» авторы Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукин И.С.

2. Позитивне рішення від 04.11.2014 по з. № а201304841 від 16.04.2013 Лінійний електромеханічний перетворювач ударної дії / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукін І.С.

2013

Патенти

1. Пат. на корисну модель 76970 Україна, МПК F01D 25/34 (2006.01). Валоповоротний пристрій турбіни / Юхимчук В. Д., Наній В. В., Мірошниченко А. Г., Маслєнніков А. М., Дунєв О. О., Єгоров А. В. ; власник НТУ “ХПІ” (Україна). – № u 2012 07723 ; заявл. 25.06.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. – 4 с. : іл.

2. Пат. на корисну модель 76969 Україна, МПК (2013.01) F16C 3/00. Пристрій для передачі обертового моменту між ексцентрично розташованим ротором та валом / Юхимчук В. Д., Наній В. В., Мірошниченко А. Г., Маслєнніков А. М., Дунєв О. О., Єгоров А. В. ; власник НТУ “ХПІ” (Україна). – № u 2012 07721 ; заявл. 25.06.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. – 4 с. : іл.

3. Пат. на винахід 103936 Україна, МПК G11B 5/024 (2006.01) G06F 12/14 (2006.01). Електромеханічний пристрій захисту інформації, що розміщена на цифровому USB флеш-накопичувачі, від несанкціонованого доступу / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 201201861 ; заявл. 20.02.2012 ; опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23. – 14 с. : іл.

4. Пат. на изобретение 2 486 583 Российская Федерация, МПК G06F 12/14 (2006.01) G11C 11/48 (2006.01). Электромеханическое устройство защиты информации, размещенной на цифровом USB флеш-накопителе, от несанкционированного доступа / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. ; патентообладатели Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2012115370/08, 17.04.2012 ; заявл. 17.04.2012 ; опубл. 27.06.2013, Бюл. № 18. – 19 с. : ил.

Заявки на винаходи та патенти

1. Заявка на винахід України „Лінійний електромеханічний перетворювач ударної дії”/ Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукін І.С. – № а201304841. – Заявл. 16.04.2013.

2. Заявка на винахід України „Ударний електромеханічний перетворювач комбінованого типу”/ Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукін І.С. – № а201306132. – Заявл. 17.05.2013.

3. Заявка № 2013128128 на изобретение РФ. Линейный электромеханический преобразователь ударного действия / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукин И.С. – Заявл. 19.06.2013.

4. Заявка № 2013131248 на изобретение РФ. Ударный электромеханический преобразователь комбинированного типа / Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукин И.С. – Заявл. 08.07.2013.

5. Заявка на винахід України “Узел эластичного крепления внешних опорных лап”/ Минко А.Н., Гордиенко В.Ю., Грубой А.П., Шевченко В.В. – №73/3 – 2013 – Заявл. 06.06.2013.

2012

Патенти

1. Пат. на винахід 97561 Україна, МПК G06F 12/14 (2006.01) G06F 21/06 (2006.01) G11B 5/024 (2006.01). Електромеханічний пристрій захисту інформації, розміщеної на цифровому накопичувачі, від несанкціонованого доступу / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 201007239 ; заявл. 11.06.2010 ; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4. – 11 с. : іл.

2. Пат. на изобретение 2 446 890 Российская Федерация, МПК B02C 19/00 (2006.01). Устройство защиты информации, размещенной на цифровом носителе записи, от несанкционированного доступа и способ его осуществления / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. ; патентообладатели Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2010115772/28, 20.04.2010 ; заявл. 20.04.2010 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 10. – 18 с. : ил.

3. Пат. на изобретение 2 448 360 Российская Федерация, МПК G06F 12/16 (2006.01) G11C 11/48 (2006.01). Электромеханическое устройство защиты информации, размещенной на цифровом накопителе, от несанкционированного доступа / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. ; патентообладатели Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2010133027/08, 05.08.2010 ; заявл. 05.08.2010 ; опубл. 20.04.2012, Бюл. № 11. – 17 с. : ил.

4. Пат. на изобретение 2 459 237 Российская Федерация, МПК G06F 12/14 (2006.01) G11C 11/48 (2006.01). Устройство защиты информации, размещенной на цифровом USB флеш-накопителе, от несанкционированного доступа / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. ; патентообладатели Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2010133026/08, 05.08.2010 ; заявл. 05.08.2010 ; опубл. 20.08.2012, Бюл. № 23. – 20 с. : ил.

5. Пат. на винахід 100088 Україна, МПК (2012.01) A63B 69/00 A63F 9/24 (2006.01). Пристрій визначення ефективності ударної дії / Болюх В. Ф., Щукін І. С., Трубніков А. А. ; власник ТОВ “АІРС ПЛЮС” (Україна). – № a 2011 09576 ; заявл. 01.08.2011 ; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21. – 14 с. : іл.

6. Пат. на изобретение 2 467 455 Российская Федерация, МПК H02K 33/04 (2006.01) H02K 41/035 (2006.01) H02K 9/19 (2006.01). Индукционно-динамический электродвигатель циклического действия / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. ; патентообладатели Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2011107038/07, 24.02.2011 ; заявл. 24.02.2011 ; опубл. 20.11.2012, Бюл. № 32. – 16 с. : ил.

7. Пат. на корисну модель 73346 Україна, МПК (2012.01) H02K 9/00. Теплообмінник потужних електричних машин / Мінко О. М., Кобзар К. О., Гордієнко В. Ю., Кузьмін В. В., Шевченко В. В. ; власник Державне підприємство “Завод “Електроважмаш” (Україна). – № u 2012 01391 ; заявл. 09.02.2012 ; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18. – 9 с. : іл.

8. Кузьмін В.В., Мінко О.М., Шевченко В.В., Гордієнко В.Ю. Комп’ютерна програма «Fahrenheit v.0.1». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39709 від 16.08.2011.

9. Пат. на корисну модель 69117 Україна, МПК H02K 17/42 (2006.01). Асинхронний генератор з ротором з постійними магнітами / Шевченко В. В., Мезеря А. Ю., Занихайло Є. О., Підківка С. В. ; власник УІПА (Україна). – № u 2011 10113 ; заявл. 16.08.2011 ; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.

10. Пат. на корисну модель 69194 Україна, МПК H02K 17/42 (2006.01). Асинхронний генератор зі статором з постійними магнітами / Шевченко В. В., Мезеря А. Ю., Занихайло Є. О., Підківка С. В. ; власник УІПА (Україна). – № u 2011 10972 ; заявл. 13.09.2011 ; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8. – 6 с. : іл.

Позитивні рішення на видачу патенту України

1. «Валоповоротное устройство турбины», № положительного решения 24896/3У/12, от 21.11.2012 р., регистрационный номер заявки U 2012 07723, МПК F01D 25/34 (2006/01), дата подачи 25.06.12. Владелец – НТУ «ХПИ». Авторы: Юхимчук В.Д., Наний В.В., Мирошниченко А.Г., Масленников А.М., Дунев А.А., Егоров А.В.

2. «Устройство для передачи вращающего момента между эксцентрично расположенным ротором и валом», № положительного решения 24893/3У/12, от 21.11.2012 р., регистрационный номер заявки U 2012 07721, МПК F16С 3/00 (2012.01), дата подачи 25.06.12. Владелец – НТУ «ХПИ». Авторы: Юхимчук В.Д., Наний В.В., Мирошниченко А.Г., Масленников А.М., Дунев А.А., Егоров А.В.

2011

Патенти

1. Пат. на винахід 95550 Україна, МПК (2011.01) G11B 5/024 (2006.01) G11B 33/00. Спосіб та пристрій захисту інформації від несанкціонованого доступу, що розміщена на цифровому носії запису / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 201002242 ; заявл. 01.03.2010 ; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 10 с. : іл.

2. Пат. на винахід 95588 Україна, МПК (2011.01) H02K 41/025 (2006.01) H02K 33/00. Індукційно-динамічний електродвигун циклічної дії / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 201015259 ; заявл. 17.12.2010 ; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 7 с. : іл. 

3. Пат. на винахід 96198 Україна, МПК (2011.01) G11B 5/024 (2006.01) G06F 12/14 (2006.01) G11B 23/00. Спосіб захисту інформації на накопичувачі на жорстких магнітних дисках і пристрій для його здійснення / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 200913738 ; заявл. 28.12.2009 ; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19. – 8 с. : іл.

4. Пат. на винахід 96517 Україна, МПК G11B 5/024 (2006.01) G06F 12/14 (2006.01). Пристрій захисту інформації, розміщеної на цифровому USB флеш-накопичувачі, від несанкціонованого доступу / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 201006254 ; заявл. 25.05.2010 ; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21. – 11 с. : іл.

5. Пат. на изобретение 2 427 933 Российская Федерация, МПК G11C 7/24 (2006.01) G06F 12/14 (2006.01). Способ защиты информации на накопителе на жестких магнитных дисках и устройство для его осуществления / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. ; патентообладатели Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукин И. С. (Украина). – № 2010107939/08, 03.03.2010 ; заявл. 03.03.2010 ; опубл. 27.08.2011, Бюл. № 24. – 16 с. : ил.

6. Пат. на корисну модель 57154 Україна, МПК (2011.01) F16C 3/00. Пристрій для передачі обертового моменту між ексцентрично розташованим ротором та валом / Юхимчук В. Д., Наній В. В., Маслєнніков А. М. ; власник НТУ “ХПІ” (Україна). – № u 201009548 ; заявл. 30.07.2010 ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3. – 2 с. : іл.

7. Пат. на корисну модель 57152 Україна, МПК (2011.01) G01L 3/00. Пристрій для вимірювання обертового моменту електродвигуна / Юхимчук В. Д., Наній В. В., Мірошниченко А. Г., Маслєнніков А. М., Дунєв О. О., Єгоров А. В. ; власник НТУ “ХПІ” (Україна). – № u 201009539 ; заявл. 30.07.2010 ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3 – 2 с. : іл.

2010

Патенти

1. Пат. на корисну модель 55265 Україна, МПК (2009) F16C 3/02. Пристрій для передачі обертового моменту між ексцентрично розташованим ротором та валом / Маслєнніков А. М ; власник НТУ “ХПІ” (Україна). – № u 201006499 ; заявл. 28.05.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23. – 2 с. : іл.

Заявки на винаходи та патенти

1. Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Щукін І.С. Індукціонно-динамічний електродвигун циклічної дії.Заявка № 201015259 від 17.12.2010 р.

2. Маслєнніков А.М. Пристрій для передачі обертового моменту між ексцентрично розташованим ротором та валом. Заявка № 201006499

3. Юхимчук В.Д., Наній В.В., Мірошниченко А.Г., Маслєнніков А.М., Дунєв О.О., Єгоров А.В. Пристрій для вимірювання обертового моменту електродвигуна. Заявка № 201009539 від 30.07.2010. Позитивне рішення від 16.12.2010 р.

4. Юхимчук В.Д., Наній В.В., Мірошниченко А.Г., Маслєнніков А.М. Пристрій для передачі обертового моменту між ексцентрично розташованим ротором та валом. Заявка № 201009548 від 30.07.2010. Позитивне рішення від 16.12.2010.

2009

Патенти

1. Пат. на корисну модель 40627 Україна, МПК (2009) H02K 17/02. Однофазний асинхронний двигун з самозапуском / Рабешко О.С.; власник НТУ “ХПІ” (Україна). – № u 200809366 ; заявл. 17.07.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. – 4 с. : іл.

2. Пат. на корисну модель 45761 Україна, МПК (2009) H02P 13/00, H01F 19/00. Моторний привід пристрою регулювання під навантаженням силового трансформатора/ Наній В.В., Хоменко І.В,.; власник НТУ “ХПІ” (Україна). – № u 200905848 ; заявл. 09.06.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22. – 2 с. : іл.

 

Comments are closed.