Науково-технічна діяльність кафедри

2021

У 2021 році на кафедрі виконувалась НДР: за двома кафедральними темами та угодою про наукове співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике.
Угода про наукову та творчу співпрацю з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике (Німеччина) «Розвиток теорії та дослідження електричних машин з поперечним магнітним потоком» на період з 2020 р. по 2025 р. Наукові керівники проф. Р. Лейдхольд та доц. Маслєнніков А.М.

Кафедральна наукова тема – «Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо поліпшення параметрів та характеристик високовикористованих електричних машин», затверджена засіданні кафедри прот. № 5 від 28.11.2018 р. Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В. І.
Кафедральна наукова тема – «Дослідження та проектування електричних машин спеціального виконання та призначення», затверджена засіданні кафедри прот. № 5 від 28.11.2018 р. Науковий керівник: к.т.н., доц. Маслєнніков А. М.
Міжнародні гранти:
1) подано заявку на участь у міжнародному конкурсі «Українсько-американських науково-дослідних проєктів з альтернативної енергетики» на отримання гранту від CRDF Global та Міністерства освіти і науки України.
Співавтори проєкту: Дунєв О. О., Добжанський О. П.,
Маслєнніков А. М., Єгоров А. В., Шилкова Л. В., Нагорний О. А. (студент), Chandler Medaugh (студент), Hanna Wolf (студентка) – 8 співавторів.
Назва проєкту: «Дослідження ефективних електричних машин вільних від рідкоземельних магнітів для безредукторних вітрових систем», який планується виконувати у тісній співпраці між університетом Пойнт Парк (Піттсбург, США) та Національним технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна).
2) подано заявку на участь у міжнародному конкурсі «Українсько-китайських науково-дослідних проєктів» на отримання гранту від Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і техніки Китайської Народної Республіки.
Співавтори проєкту: Кортунов В. І., Лю Шуан, Маслєнніков А. М.,
Дунєв О. О., Єгоров А. В. – 5 співавторів.
Назва проєкту: «Розробка енергоефективного генератора для гібридної силової установки безпілотних літальних апаратів народногосподарського призначення», який планується виконувати у тісній співпраці між Національним технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна) та Чанчунь Тайхе Zhihui Technology Co., Ltd.

Патенти:
1. Шевченко В.В., Мінко О.М. Патент на корисну модель «Обмежувач коливань тиску» № 146984. Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 31.03.2021 р.
2. Маслєнніков А. М., Дунєв О. О., Єгоров А. В. Подано заявку на патент «Електрична машина з поперечним магнітним полем та подвійним осердям статора». Дата подання 09.04.2021 р. Реєстраційний номер заявки – a 2021 01873.

В 2021 році на кафедрі, через структуру Міжгалузевого інституту післядіпломної освіти (МІПО) НТУ «ХПІ», було проведено підготовку спеціалістів ПрАТ «Маріупольский металургійний комбінат імені Ілліча»:
1. Згідно договору № 230-02/32/549/132 від 31.03.2021 р. було проведено підвищення кваліфікації спеціалістів підприємства за курсом «Сигнатурний аналіз електричних сигналів двигунів змінного струму», термін навчання з 7.05.2021 р. по 17.05.2021 р.
2. Згідно договору №230-02/32-387/1769 від 15.12.2021 р. було проведено підвищення кваліфікації спеціалістів підприємства за курсом «Аналітична обробка даних динамічного тестування електричних машин», термін навчання з 15.12.2021 р. по 31.01.2022 р.

Також виконувалося технічне консультування підприємств науково-педагогічними працівниками кафедри в рамках договорів:
1) ТОВ «УКРТЕХНОЛОГІЯСЕРВІС», договір № 32/191-2018;
2) ТОВ “ФІРМА“ТЕТРА, LTD”, договір № 32/261-2019.

2020

У 2020 р. на кафедрі виконувалась НДР: за двома кафедральними темами та угодою про наукове співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике.

У січні 2020 році підписано угоду про наукову та творчу співпрацю з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике (Німеччина) «Розвиток теорії та дослідження електричних машин з поперечним магнітним потоком» на період з 2020 р. по 2025 р. Наукові керівниками якого є проф. Р. Лейдхольд та доц. Масленніков А.М.

Кафедральна наукова тема – «Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо поліпшення параметрів та характеристик високовикористованих електричних машин», затверджена засіданні кафедри прот. № 5 від 28.11.2018 р.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В. І.

Кафедральна наукова тема – «Дослідження та проектування електричних машин спеціального виконання та призначення», затверджена засіданні кафедри прот. № 5 від 28.11.2018 р.
Науковий керівник: к.т.н., доц. Маслєнніков А. М.

В 2020 році на кафедрі, через структуру Міжгалузевого інституту післядіпломної освіти (МІПО) НТУ «ХПІ», було проведено підготовку спеціалістів ПрАТ «Маріупольский металургійний комбінат імені Ілліча». Згідно договору № 230-02/32-216 від 01.10.2020 р. у період з 19 жовтня по 06 листопада 2020 року було проведено підвищення кваліфікації спеціалістів підприємства за курсом «Експлуатаційна діагностика і надійність електричних двигунів». Загальний обсяг фінансування 66,355 т. грн, з яких фактично половина це частка кафедри електричних машин, а друга – МІПО.

Також виконувалося технічне консультування підприємств науково-педагогічними працівниками кафедри в рамках договорів:
1) ТОВ «УКРТЕХНОЛОГІЯСЕРВІС», договір № 32/191-2018;
2) ТОВ “ФІРМА“ТЕТРА, LTD”, договір № 32/261-2019.

2019

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного приводу».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Термін виконання 01.01.2019 – 31.12.2019
Обсяг фінансування у 2019 р. – 17,8 тис. грн. (частка кафедри електричних машин)

Договір про співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике «Розробка теорії та експериментальні дослідження електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання».
Наукові керівники: проф. Р. Лейдхольд, доц. Масленніков А. М.
Термін виконання: 2019 р.
Без фінансування.

Ініціативні теми:

К3201 «Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо удосконалення високовикористованих електричних машин і апаратів», номер державної реєстрації №ДР 0116U000877.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.

«Дослідження та проектування електричних машин спеціального виконання та призначення»
Науковий керівник: к.т.н., доц. Маслєнніков А. М.

2018

Г/Д № 32684 «Розробка методичного та програмного забезпечення щодо чисельно-польового аналізу адекватності електромагнітних та енергетичних проектних параметрів машин постійного струму».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В. І.
Термін виконання 01.09.2017 –  15.02.2018
Обсяг фінансування у 2018 р. – 10,0 тис. грн.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного приводу».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Термін виконання 01.01.2018 – 31.12.2018
Обсяг фінансування у 2018 р. – 17,8 тис. грн. (частка кафедри електричних машин)

Договір про співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике «Розробка теорії та експериментальні дослідження електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання».
Наукові керівники: проф. Р. Лейдхольд, доц. Масленніков А. М.
Термін виконання: 2015 – 2018 р.р.
Без фінансування.

Ініціативні теми:

К3201 «Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо удосконалення високовикористованих електричних машин і апаратів», номер державної реєстрації №ДР 0116U000877.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.

К3202 «Розвиток теорії та дослідження високомоментних електродвигунів спеціального призначення», номер державної реєстрації №ДР 0117U004819.
Науковий керівник: к.т.н., доц. Маслєнніков А. М.

2017

Г/Д №32684 «Розробка методичного та програмного забезпечення щодо чисельно-польового аналізу адекватності електромагнітних та енергетичних проектних параметрів машин постійного струму».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В. І.
Термін виконання 01.09.2017 – 15.02.2018
Обсяг фінансування у 2017 р. – 40,0 тис. грн.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного приводу».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Термін виконання 01.01.2017 – 31.12.2017
Обсяг фінансування у 2017 р. – 14,34 тис. грн. (частина кафедри електричних машин)

Договір про співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике «Розробка теорії та експериментальні дослідження електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання».
Наукові керівники: проф. Р. Лейдхольд, доц. Масленніков А.М.
Термін виконання 2015 – 2018
Без фінансування.

Ініціативні теми:
«Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо удосконалення високовикористованих електричних машин і апаратів».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В. І.
«Розвиток теорії та дослідження високомоментних електродвигунів спеціального призначення».
Науковий керівник: к.т.н., доц. Масленніков А.М.

2016

Д/Б М3223 «Розвиток теорії та науково-методичних основ для створення і модернізації турбогенераторів, що задовольняють сучасним вимогам електроенергетичної системи України», номер державної реєстрації № ДР 0115U0005283.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В. І.
Співкерівник НДР: д-р техн. наук, проф. Артюх С. Ф., професор кафедри електричних станцій НТУ «ХПІ».
Термін виконання 01.01.2015 – 31.12.2016 р.р.
Обсяг фінансування у 2016 р. (згідно з запитом / фактичний) 184/ 98 тис. гривень.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Термін виконання 01.01.2016 р. 31.12.2016 р.
Обсяг фінансування у 2016 р. 14,34 тис. грн. (частина кафедри електричних машин)

Г/Д №32601 «Розвиток теорії та дослідження високомоментних електродвигунів спе-ціального призначення».
Науковий керівник: к.т.н., доц. Маслєнніков А.М.
Термін виконання 30.05.2016 – 30.06.2016
Обсяг фінансування у 2016 р. – 3,0 тис. грн.

Договір про співробітництво з Магдебурзьким університетом Отто фон Герике «Розробка теорії та експериментальні дослідження електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання».
Наукові керівники: проф. Р. Лейдхольд, доц. Масленніков А. М.
Термін виконання: 2015 – 2018
Без фінансування.

Ініціативні теми:
«Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо удосконалення високовикористованих електричних машин і апаратів».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В. І.
«Розвиток теорії та дослідження високомоментних електродвигунів спеціального призначення».
Науковий керівник: к.т.н., доц. Масленніков А.М.
В 2016 р. на кафедрі була захищена докторська дисертація:
Плюгін В.Є. – докторська дисертація «Теоретичні основи об’єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів енергії»

2015

Д/Б М3223 «Розробка науково-методичних основ удосконалення турбогенераторів для підвищення їх технічного рівня і надійності в умовах електроенергетичних систем», номер государственной регистрации 0115U000528.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Терміни виконання 01.01.2015 – 31.12.2016
Обсяг фінансування в 2015 р. – 73,562 тис. грн.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Терміни виконанняя 01.01.2015 – 31.12.2015
Обсяг фінансування в 2015 р. – 7,77 тис. грн. (частина кафедри електричних машин).

Д/Б М3222 «Теорія та методи досліджень нових технологічних рішень і процесів у вузлах конструкцій електричних машин і апаратів», номер государственной регистрации 0113U000434.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Павленко Т.П.
Терміни виконання 01.01.2015 – 31.12.2015
Без фінансування

Ініціативні теми:
«Розвиток теорії та науково-методичних основ щодо удосконалення високовикори-стованих електричних машин і апаратів».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
«Розвиток теорії та дослідження високо-моментних електродвигунів спеціального призначення».
Науковий керівник:к.т.н., доц. Масленников А.М.
В 2015 р. на кафедрі защищені 2 кандидатські диссертації:
Єговор А.В. – кандидатська дисертація «Оцінка теплового стану електродвигуна з ротором, що котиться, при наявності внутрівшіх механічних факторів»;
Дунєв А.А. – кандидатська дисертація «Визначення зони стійкої роботи двигуна з ротором, що котиться, на основi об’ємного чисельного моделювання електромагнітних процесів».

2014

Д/Б М3221 «Розробка науково-методичних основ удосконалення турбогенераторів для підвищення їх технічного рівня і надійності в умовах електроенергетичних систем», номер государственной регистрации 0113U000433.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Терміни виконання 01.01.2013 – 31.12.2014
Обсяг фінансування в 2014 р. – 70,9 тис. грн.

Д/Б М3222 «Теорія та методи досліджень нових технологічних рішень і процесів у вузлах конструкцій електричних машин і апаратів», номер государственной регистрации 0113U000434.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Павленко Т.П.
Терміни виконання 01.01.2013 – 31.12.2014
Без фінансування

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Терміни виконання 01.01.2014 – 31.12.2014
Объем финансирования в 2014 р. – 7,77 тыс. грн. (частина кафедри електричних машин).

Договір Німецько-Українського співробітництва (DUPro). «Розробка та використання електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання з використанням нових матеріалів».
Науковий керівники: проф. Паліс Ф., доц. Наній В.В.
Терміни виконання 2012 – 2014
Без фінансування

Договор про сотрудничество  с ПАТ «Електромашина» № 32/113 від 03.02.2014 р.«Усовершенствование магнитных систем электрических аппаратов путем применения аморфных сплавов».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Павленко Т.П.
Терміни виконання 03.02.2014 – 01.10.2014
Без фінансування

Ініціативні теми:
«Дослідження електромагнітних та теплових процесів високовикористованих електричних машин і апаратів».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
«Дослідження двигунів з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода пристроїв автоматики та розробка електричних машин з використанням нових матеріалів в тому числі матеріалів, виготовлених за нанотехнологіями».
Науковий керівник: к.т.н., доцент Наній В.В.
В 2014 р. на кафедрі була захищена докторська дисертація:
Наній В.В. – докторська дисертація «Розвиток теорії та створення ефективних конструктивних виконань електродвигунів з ротором, що котиться».

2013

Д/Б М3221 «Розробка науково-методичних основ удосконалення турбогенераторів для підвищення їх технічного рівня і надійності в умовах електроенергетичних систем», номер государственной регистрации 0113U000433.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Терміни виконання 01.01.2013 – 31.12.2014
Обсяг фінансування в 2013 р. – 46,4 тис. грн.

Д/Б М3222 «Теорія та методи досліджень нових технологічних рішень і процесів у вузлах конструкцій електричних машин і апаратів» номер государственной регистрации 0113U000434.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Павленко Т.П.
Терміни виконання 01.01.2013 – 31.12.2014
Без фінансування

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Терміни виконанняя 01.01.2013 – 31.12.2013
Обсяг фінансування в 2013 р. – 7,77 тис. грн. (частина кафедри електричних машин).

Г/Д №32393 «Розробка конструкцій двигунів з ротором, що котиться, з обертовими моментами 1-250 Нм».
Науковий керівник: к.т.н., доц. Наній В.В.
Терміни виконання 01.07.2013 – 31.12.2013
Обсяг фінансування в 2013 р. – 5,0 тис. грн.

Договір Німецько-Українського співробітництва (DUPro). «Розробка та використання електричних машин з великим обертовим моментом і низькою частотою обертання з використанням нових матеріалів».
Науковий керівник: проф. Паліс Ф., доц. Наній В.В.
Терміни виконання 2012 – 2014
Без фінансування

Ініціативні теми:
«Дослідження електромагнітних та теплових процесів високовикористованих електричних машин і апаратів».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
«Дослідження двигунів з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода пристроїв автоматики та розробка електричних машин з використанням нових матеріалів в тому числі матеріалів, виготовлених за нанотехнологіями».
Науковий керівник: к.т.н., доцент Наній В.В.
В 2013 р. на кафедрі була захищена кандидатська дисертація:
Маслєнніков А.М. – кандидатська дисертація «Способи підвищення питомого обертального моменту двигуна з ротором, що котиться, з дискретним імпульсним живленням».

2012

Д/Б М3220 «Розвиток теорії та методів проектування на основі чисельно-польових методів для вдосконалення наявних і створення нових електричних машин».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Терміни виконання 2011 – 2012
Обсяг фінансування в  2012 р. – 60,2 тис. грн.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Терміни виконання 01.01.2012 – 31.12.2012
Обсяг фінансування в 2012 р. – 6,5 тис. грн. (частина кафедри електричних машин)

Ініціативні теми:
«Дослідження електромагнітних та теплових процесів високовикористованих електричних машин і апаратів».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
«Дослідження двигунів з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода пристроїв автоматики та розробка електричних машин з використанням нових матеріалів в тому числі матеріалів, виготовлених за нанотехнологіями».
Науковий керівник: к.т.н., доцент Наній В.В.
В 2012 р. на кафедрі була захищена докторська і кандидатська дисертації:
Павленко Т.П. – докторська дисертація «Розвиток теорії електричних контактів підвищеної дугостійкості для комутаційних електричних апаратів»;
Петренко О.М. – кандидатська дисертація «Прогнозування теплового стану частотно-керованих асинхронних двигунів при різних законах регулювання і джерелах живлення».

2011

Д/Б М3220 «Розвиток теорії та методів проектування на основі чисельно-польових методів для вдосконалення наявних і створення нових електричних машин».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Терміни виконання – 2012
Обсяг фінансування в 2011 р. – 34,0 тис. грн.

Г/Д №15812 «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Терміни виконання 01.01.2011 – 31.12.2011
Обсяг фінансування в 2011 р. – 12,4 тис. грн. (частина кафедри електричних машин)

Ініціативні теми:
«Дослідження електромагнітних та теплових процесів високовикористованих електричних машин і апаратів».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
«Дослідження двигунів з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода пристроїв автоматики та розробка електричних машин з використанням нових матеріалів в тому числі матеріалів, виготовлених за нанотехнологіями».
Науковий керівник: к.т.н., доцент Наній В.В.

2010

Д/Б М3218 – «Розробка науково-технічних основ для розвитку на базі новітніх комп’ютерних технологій об’єднаної системи проектування, математичного моделювання і дослідження електричних машин».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Терміни виконання 2009 – 2010
Обсяг фінансування в 2010 р. – 22,0 тис. грн.

Д/Б М3219 – «Розробка експериментального двигуна з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода»
Науковий керівник: к.т.н., доц. Наній В.В.
Терміни виконання 2009 – 2010
Обсяг фінансування в 2010 р. – 11,6 тис. грн.

Г/Д 15812 – «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Терміни виконання 01.01.2010  – 31.12.2010
Обсяг фінансування в 2010 р. – 8,1 тис. грн. (частина кафедри електричних машин).

2009

Д/Б М3218 – «Розробка науково-технічних основ для розвитку на базі новітніх комп’ютерних технологій об’єднаної системи проектування, математичного моделювання і дослідження електричних машин».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Терміни виконання 2009 – 2010
Обсяг фінансування в 2009 р. – 26,164 тис. грн.

Д/Б М3219 – «Розробка експериментального двигуна з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода»
Науковий керівник: к.т.н., доц. Наній В.В.
Терміни виконання 2009  –  2010
Обсяг фінансування в  2009 р. – 9,37 тис. грн.

Г/Д 32876 – «Розрахунково-теоретичне дослідження магнітних полів, вихрових струмів і втрат потужності в кінцевих зонах статора турбогенератора типу ТГВ-325-2АУ(М) в різних експлуатаційних режимах роботи».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих В.І.
Терміни виконання 01.09.2008  – 15.09.2009
Обсяг фінансування в 2009 р. – 90,25 тис. грн.

Г/Д 15812 – «Розробка та дослідження високошвидкісного електродинамічного привода».
Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх В.Ф.
Терміни виконання 01.01.2009 – 31.12.2009
Обсяг фінансуванн в 2009 р. – 16,85 тис. грн. (частина кафедри електричних машин)

Comments are closed.