2021

1. Мілих В.І., Тимін М.Г. Порівняльний аналіз параметрів індуктора обертового магнітного поля при використанні концентричної і петльової обмоток // Електротехніка і електромеханіка, 2021, № 4, С. 12-18. DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2021.4.02
2. Duniev O., Yehorov A., Masliennikov A., Stamann M., Dobzhanskyi O. Permanent Magnet Axial Length Optimization for Transverse Magnetic Flux Generator with Disk Rotor. Problemele Energeticii Regionale. 2021, no. 2 (50). pp. 1–9. DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50.01.
3. Dobzhanskyi O., Duniev O., Amiri E., Yehorov A., Gottipati P., Masliennikov A., Mendrela E. Performance Comparison of BLDC Permanent Magnet Machines with Different Topologies, 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 2021, pp. 346-350, DOI: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek53812.2021.9569983.
4. O. Duniev, A. Yehorov, A. Masliennikov, M. Stamann and O. Dobzhanskyi, “Investigation of the Transverse-Flux Disk-Rotor Generator,” 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 2021, pp. 567-571, doi: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek53812.2021.9569972.
5. Shevchenko V.V., Minko A.N., Dimov M. Improvement of Turbogenerators as a Technical Basis for Ensuring the Energy Independence of Ukraine. Electrical Engineering & Electromechanics, 2021, no. 4. рp. 19-30. doi: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2021.4.03.
6. Дослідження впливу вищих гармонік струму в мережі живлення на роботу асинхронних двигунів з використанням приладів діагностики / Е. В. Деменчук, В. П. Шайда, Л.В. Шилкова, О. Ю. Юр’єва // Технічна діагностика та неруйнівний контроль. – 2021. – № 2. – С. 38–45. doi: https://doi.org/10.37434/tdnk2021.02.05.
7. Кортунов В.І. Експериментальне дослідження генераторного режиму роботи безщіткового двигуна постійного струму при підвищеній частоті обертання / В.І. Кортунов, А.М. Маслєнніков, А.В. Єгоров, О.О. Дунєв // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2021.– № 2(6). – C. 25-29. doi: https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.2.05
8. Shevchenko V.V., Shaida V.P., Pototsky D.V. Theoretical and practical directions for the turbogenerators creation, taking into account the electric power industry development// Collection of materials IX International Scientific and Practical Conference “Fundamental and Applied Research in the Modern World”, April 14-16, 2021. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. – Рр. 110-118. doi: doi: 10.5281/zenodo.4818355.

Comments are closed.