Співробітники кафедри ПІІТУ увійшли до вченої ради з присудження ступеня доктора наук з інформаційних технологій!

Міністерством освіти і науки України затверджено спеціалізовану вчену раду НТУ “ХПІ” з присудження наукового ступеня доктора наук Д 64.050.20 за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”!

До складу докторської ради увійшли провідні вчені, які мають достатній досвід роботи в спецрадах, на високому рівні проводять кваліфіковану експертизу дисертацій і представляють наукові школи, як НТУ «ХПІ», так і інших університетів України, які здійснюють науково-дослідницьку роботу в галузі інформаційних технологій: д.т.н., доц. Чередніченко О.Ю. (голова ради) – НТУ «ХПІ», професор кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління ім. А.В. Дабагяна; д.т.н., проф. Годлевський М.Д. (заступник голови ради) – НТУ «ХПІ», директор навчально-наукового інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій; д.т.н., проф. Шаронова Н.В. (заступник голови ради) – НТУ «ХПІ», завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем; д.ф-м.н., проф. Галуза О.А. – НТУ «ХПІ», кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних, професор; д.т.н., доц. Євланов М.В. – Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри інформаційних управляючих систем; д.т.н., проф. Кононенко І.В. – НТУ «ХПІ», МОН України, професор кафедри стратегічного управління; д.т.н., проф. Кучук Г.А. – НТУ «ХПІ», професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування; д.т.н., доц. Москаленко В.В. – НТУ «ХПІ», професор кафедри інформаційних систем та технологій; д.т.н., доц. Нікуліна О.М. – НТУ «ХПІ», завідувач кафедри інформаційних систем та технологій; д.т.н., проф. Паржин Ю.В. – НТУ «ХПІ», завідувач кафедри інформатики та інтелектуальної власності; д.т.н., Прохоров О.В. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій, професор; д.т.н., проф. Удовенко С.Г. – Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки; д.т.н. Федорович О.Є. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій; д.т.н., проф. Хайрова Н.Ф. – НТУ «ХПІ», професор кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем; д.т.н., проф. Шевченко І.В. – Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, професор кафедри автоматизації та інформаційних систем; д.філ. Копп А.М. (вчений секретар ради) – НТУ «ХПІ», доцент кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління.

Наказ на сайті МОН України