Конференції


КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ»

У національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 25 листопада 2022 року відбулася щорічна ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного українського суспільства у соціологічному вимірі».

Захід організовано кафедрою соціології і публічного управління ННІ соціально-гуманітарних технологій за підтримки Варшавської школи економіки, Балтійської Міжнародної Академії, Грузинського технічного університету, Херсонського національного технічного університету, Криворізького національного університету, Інформаційного центру «Майдан моніторинг».

Метою конференції визначено продовження наукового дискурсу з актуальних питань розвитку соціально-гуманітарних наук, узагальнення вітчизняного й світового досвіду управлінської практики, а також вироблення пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності інституцій державної влади та місцевого самоврядування; встановлення контактів між ученими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції, яка проходила в онлайн форматі, взяли участь понад сімдесят учених, аспірантів та студентів провідних закладів вищої освіти із зарубіжжя та  різних регіонів України, зокрема Варшавскої школи економіки (Вища комерційна школа) (м.Варшава, Польща), Поморського університету в Слупську (м.Слупськ, Польща), Медичного коледжу Tongji Хуачжунского університету науки і технології  (м.Ухань, Китай), Чжуннанського університету економіки та права (Китай), Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (м.Київ), Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України (м.Харків), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного університету радіоелектроніки, Хмельницького національного університету.

Відкрив конференцію завідувач кафедри соціології і публічного управління ННІ СГТ НТУ «ХПІ», доктор наук з державного управління, професор Володимир Мороз, подякувавши учасникам за небайдужість та зацікавлення проблематикою, а також побажавши усім успішного проведення заходу. Висловив думку, що наука і освіта – це найкращі інструменти для налагодження тісних міжнародних контактів. «Зокрема, з погляду публікаційної активності найбільш плідною у кафедри соціології і публічного управління є співпраця з польськими і латвійськими колегами», – зазначив Володимир Мороз. Він презентував монографію «Забезпечення якості вищої освіти: практика оцінювання та напрями вдосконалення державної політики у сфері вищої освіти» (рекомендовану до друку Вченими радами НТУ ХПІ і Балтійською Міжнародною академією (Рига, Латвія)); висловив переконання, що міжнародна науково-практична конференція зробить свій внесок у розвиток соціально-гуманітарних наук.

В ході пленарного засідання з вітальним словом до учасників конференції виступили:

 • Аліна Шипулевська-Порчинська, доктор габілітований, професор, завідувач кафедри міжнародної фінансової політики (Варшавська школа економіки (Польща);
 • Ярослав Пліхта – доктор габілітований, завідувачкафедри торгівлі та ринкових інститутів Краківського економічного університету, (м. Краків, Польща);
 • Нілюфер Нарліпроф., доктор філософії, завідувач кафедри соціології Університету Бахчешехір (Туреччина), член комітету «Жінки в дипломатії» глобальної мережі консульських асоціацій FICAC.

Після пленарного засідання учасники конференції продовжили дискусію на секційних засіданнях. Зокрема, працювало чотири секції:

 1. Сучасні суспільні проблеми: соціологічний вимір.
 2. Проблеми молоді, студентства та освіти в сучасному українському суспільстві.
 3. Цифрові комунікації у розвитку особистості і суспільства.
 4. Механізми публічного управління соціально-економічним і суспільно-політичним розвитком.

Про насичену програму конференції та про її важливість свідчать результати – більше 70 учасників, 55 доповідей. Доповіді та презентації учасників були представлені як українською, так і англійською мовами, велася жвава дискусія щодо сьогоднішніх проблем та питань у соціально-гуманітарній сфері й сфері публічного управління та адміністрування. Завдяки творчій атмосфері, створеній організаторами та доповідачами конференції, а також зацікавленою аудиторією, захід став гарним майданчиком для обміну досвідом та інформацією між представниками різних закладів вищої освіти та країн; сприяв налагодженню корисних робочих контактів.

ІХ Міжнародна науково-практична конференція  «Розвиток сучасного українського суспільства у соціологічному вимірі» пройшла успішно, досягнувши цілей, визначених у рамках річного плану кафедри соціології і публічного управління щодо здійснення наукової діяльності на 2022 рік.

Підсумовуючи результати конференції, керівники та модератори підсекцій подякували всім присутнім за цікаві й змістовні  виступи, які спонукали до дискусії, висловили побажання нових здобутків на ниві науково-дослідницької роботи, побажали всім мирного неба, перемоги України у боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність та за світле майбутнє українського народу.

Тези та доповіді учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасного українського суспільства у соціологічному вимірі» планується опублікувати в збірнику матеріалів конференції.

Щиро сподіваємось, що результати роботи конференції стануть імпульсами до подальшого натхнення та вирішення питань успішного формування, запровадження та реалізації планів розвитку країни, регіонів, галузей та підприємств на основі розуміння принципів сучасного соціальноорієнтованого українського суспільства!

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІХ науково-практичної конференції  «Розвиток сучасного українського суспільства в соціологічному вимірі», яка відбудеться 25 листопада 2022 р. в онлайн форматі на платформі Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZTFhYzc3MTItMDI2OC00ZjMwLWIxYjEtODg5MWUxYWU1MmM1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%222611abf3-4765-483b-8358-29d44f20cc60%22%2C%22Oid%22%3A%2246307611-3b6e-4f50-8256-b9dd169421e1%22%7D

Інформаційне повідомлення «Розвиток сучасного українського суспільства в соціологічному вимірі»

 

ЗБІРНИК ТЕЗ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКА ВІДБУЛАСЬ 17 грудня 2021р.

Збірник тез

 

АНОНСИ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ

   

 VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 «РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ»

(17 грудня 2021 р. м. Харків)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний вимір», яка відбудеться 17 грудня 2021 р. у м. Харкові.

Метою проведення конференції є виявлення та аналіз сучасних соціальних та політологічних трендів українського суспільства.

Напрямки роботи конференції:

 1. Сучасні суспільні проблеми: соціологічний вимір
 2. Проблеми молоді студентства та освіти в сучасному українському суспільстві
 3. Суспільство та політика: сучасні тенденції розвитку
 4. Цифрові комунікації у розвитку особистості та суспільства
 5. Інформаційні війни: фейки та алгоритми їх розпізнавання
 6. Механізми публічного управління соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку

Форма участі: очна та дистанційна.

Робочі мови конференції: українська,  англійська та російська (для іноземців).

ПРОВЕДЕНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ

16 травня 2021 р.

ПРОВЕЛИ

VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію

Конференція була присвячена актуальним питанням розвитку сучасного суспільства.

Збірник матеріалів конференції

24 грудня 2020 р.

ПРОВЕЛИ

VІ Міжнародну науково-практичну конференцію

“РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ”

Тези доповідей учасників конференції опубліковано у Збірці матеріалів конференції.

Збірник матеріалів конференції

 

28 квітня 2020 р.

ПРОВЕЛИ

VI Міжнародну науково-практичну конференцію

“МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ НТУ “ХПІ”

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Сучасні проблеми в українському суспільстві та їх соціологічний вимір.
 2. Соціальні відхилення: українськи реалії.
 3. Проблеми молоді, студентства та освіти в сучасному українському суспільстві.
 4. Гендерні аспекти розвитку сучасного суспільства: теоретичний вимір.

Тези доповідей учасників конференції опубліковано у Збірці матеріалів конференції.

Збірник матеріалів конференції

 

      16 грудня 2019 р.

ПРОВЕЛИ

V Міжнародну науково-практичну конференцію

“РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ”

Конференція присвячена 55 річчю кафедри соціології та політології НТУ “ХПІ”.

Тези доповідей учасників конференції опубліковано у Збірці матеріалів конференції.

Збірник матеріалів конференції

 

 

16 травня 2019 р. проведено науково-теоретичну конференцію студентів і аспірантів

 «МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ НТУ «ХПІ»

Докладніше про форум

фото НТУ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Північно-Східний науковий центр НАН України
Центр стратегічного партнерства
кафедра соціології та політології
факультету соціально-гуманітарних технологій

12 – 13 травня 2017 р.

ПРОВЕЛИ

ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію
МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ НТУ «ХПІ»

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

У роботі взяли участь 70 учасників, з яких: 63 дослідники з України (міста Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, Вінниця, Маріуполь) та 7 науковців з інших країн світу – Словаччини, Польщі, Білорусі, Литви та Канади.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей учасників конференції опубліковано у Збірці матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ».
Презентації наукового доробку студентів оцінювала наукова комісія у складі: д.соц.н, доц. Клименко О. Ю., к.соц.н., доц. Ляшенко Н. О., к.політ.н., доц. Долі І. М., що працювала під керівництвом завідуючого кафедри соціології та політології, д.соц.н, проф. Буреги Валерія Васильовича.
За результатами виступів та їх обговорення учасники конференції отримали сертифікати міжнародного зразка за номінація:

 1. Краща наукова доповідь.

 2. Оригінальне та ґрунтовне дослідження.

 3. Творчій підхід до розв’язання наукової проблеми.

Особливої уваги заслуговують результати досліджень відзначені як:
1. КРАЩА НАУКОВА ДОПОВІДЬ

КОВИНЄВА ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА — студентка 3 курсу, групи О 54-А, факультету технології органічних речовин, НТУ «ХПІ» з темою: «Проблеми розвитку цифрового покоління» вразила учасників конференції ґрунтовністю дослідження, глибиною висвітлення проблеми залежності молодого покоління від соціальних мереж та вмінням спілкуватись з аудиторією.

ОРГАНОВА МАРИНА ЄВГЕНІЇВНА— студентка 3 курсу, групи О 54-A, факультету технології органічних речовин, НТУ «ХПІ» провела дослідження:
«Сексизм та гендерна дискримінація в рекламі» в якому висвітлила ключові механізми формування гендернех стереотипів в сучасному суспільстві, найцікавіші з яких наочно продемонструвала в аудиторії.

НАКОСТЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ — студент 3 курсу, групи ІТ 34-Б, факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки, НТУ «ХПІ» вразив учасників конференції доповіддю:
«Проблема суїциду в умовах сьогодення» та змалював портрет середньостатистичного самогубці, відзначивши соціокультурні особливості суіцидальної поведінки й виокремивши залежність стилів позбавлення себе життя в різних країнах світу.

 

ЗАРАТУЙКО АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА,
ХАКІМОВА НАДІЯ ГЕННАДІЇВНА — студентки 3 курсу, групи О 44-А, факультету технології органічних речовин, НТУ «ХПІ» презентували дослідження:
«Плюси та мінуси зрівняння прав чоловіків та жінок» актуалізувавши питання гендерної рівності та гендерної відповідальності в умовах глобалізації, коли боротьба за рівність прав чоловіків і жінок є складовою боротьби за права людини.

 

 

 

 

 

 

ПАНТЮШКОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА — студентка 1 курсу, групи БФ 16-А, факультету бізнес і фінанси,     НТУ «ХПІ» зацікавила аудиторію проблемою:
«Сучасні технології соціально-педагогічної роботи з допризовною молоддю», вивчаючи яку провела серйозне емпіричне дослідження щодо технологій формування національної свідомості та патріотизму в молодого покоління в рамках педагогічного процесу загальноосвітніх шкіл, оприлюднені результати викликали жваву дискусію та обговорення.

2. ОРИГІНАЛЬНЕ ТА ҐРУНТОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛИСЕНКО НІНА ІВАНІВНА — студентка 3 курсу, групи ІТ 34-А, факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки, НТУ «ХПІ» презентувала результати особистого дослідження:
«Профілактика етнічних конфліктів у сучасному молодіжному середовищі» вивчивши рівень етнічної толерантності в молодіжному середовищі школярів та студентства м. Харкова та визначивши фактори, що сприяють профілактиці міжетнічних конфліктів в реаліях сьогодення.

СИТНИКОВ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ — студент 3 курсу, групи МТ 64, механіко технологічного факультету, НТУ «ХПІ» зацікавив учасників конференції проблемою:
«Роль молодіжних організацій харківського регіону у вихованні національно-патріотичних почуттів сучасної молоді» в рамках якої провів історичний екскурс щодо проявів патріотизму в представників української молоді на різних етапах становлення нації та окреслив можливий внесок руху пластунів у розвиток патріотичного виховання

АКИМЧЕНКО ВІКТОРІЯ ЕДУАРДІВНА та
ГОЛЬЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА — студентки 3 курсу, групи О 44-Б, факультету технології органічних речовин, НТУ «ХПІ» ознайомили аудиторію з темою:
«Фактори, що сприяють виникненню та попередженню ейджизму» в якій розкрили сутність вікової дискримінації, визначили основні фактори її виникнення в умовах сьогодення й відзначили важливість подолання зазначеної проблеми в цивілізованому суспільстві.

БАРИНОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА й
КЛІМОВА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА — студентки 3 курсу, групи Н 34, факультету технології неорганічних речовин, НТУ «ХПІ» дослідили питання:
«Роль партійної агітації та пропаганди під час виборів» та зацікавили аудиторію необхідністю вирішення проблеми політичної пасивності молоді, організувавши жваву дискусію щодо механізмів впливу на молоде покоління з метою підвищення його політичної активності.

3. ТВОРЧІЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ

ВАЩЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ — студент 3 курсу, групи ІТ 34-Б, факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки, НТУ «ХПІ» виступив з доповіддю:
«Проблеми соціальної мобільності в сучасному суспільстві», в якій звернув увагу на можливості вдалого використання молоддю такого соціального ліфту як армія в умовах ведення збройного конфлікту в Україні чим викликав жваве обговорення нагальних проблем вітчизняних збройних сил.

РУБАН ЕВЕЛІНА РОМАНІВНА — студентка 4 курсу, групи СГТ 53, факультету соціально-гуманітарних технологій, НТУ «ХПІ» презентувала проблему:
«Лідерські практики студентів», звернувши увагу на необхідність підвищення соціальної активності молоді, формування свідомої активної позиції наступних поколінь, розкрила особливості лідерських практик у студентів НТУ «ХПІ».

КОСТЕНКО ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА — студентка 3 курсу, групи СГТ 14-В, факультету соціально-гуманітарних технологій, НТУ «ХПІ» звернула увагу на питання;
«Проституція як соціальна проблема сучасного суспільства», що сприяло розв’язанню наукової дискусії та жвавого обговорення проблеми й можливих шляхів її вирішення в Україні

Засідання ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ НТУ «ХПІ» відбулося в дружній атмосфері яка сприяла конструктивному обговоренню актуальних проблем сучасного суспільства та презентації наукового доробку молодих вчених.

 

 

2016-noyabr

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

В роботі взяли участь 32 учасники, з яких: 24 дослідники з України (міста Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, Одеса, Ужгород, Маріуполь) та 7 науковців з інших країн світу – Великої Британії, Німеччини, Швеції, Сполучених Штатів Америки та Азербайджану. Серед авторів – 7 докторів наук, 13 кандидатів наук, 4 наукових співробітника 4 аспіранти.

maj-2016

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

2015-noyabr-ukr

 

 

серо-голубая оббивка

Comments are closed.