Конференції


АНОНСИ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ

   

 VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 «РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ»

(17 грудня 2021 р. м. Харків)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний вимір», яка відбудеться 17 грудня 2021 р. у м. Харкові.

Метою проведення конференції є виявлення та аналіз сучасних соціальних та політологічних трендів українського суспільства.

Напрямки роботи конференції:

 1. Сучасні суспільні проблеми: соціологічний вимір
 2. Проблеми молоді студентства та освіти в сучасному українському суспільстві
 3. Суспільство та політика: сучасні тенденції розвитку
 4. Цифрові комунікації у розвитку особистості та суспільства
 5. Інформаційні війни: фейки та алгоритми їх розпізнавання
 6. Механізми публічного управління соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку

Форма участі: очна та дистанційна.

Робочі мови конференції: українська,  англійська та російська (для іноземців).

ПРОВЕДЕНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ

16 травня 2021 р.

ПРОВЕЛИ

VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію

Конференція була присвячена актуальним питанням розвитку сучасного суспільства.

Збірник матеріалів конференції

24 грудня 2020 р.

ПРОВЕЛИ

VІ Міжнародну науково-практичну конференцію

“РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ”

Тези доповідей учасників конференції опубліковано у Збірці матеріалів конференції.

Збірник матеріалів конференції

 

28 квітня 2020 р.

ПРОВЕЛИ

VI Міжнародну науково-практичну конференцію

“МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ НТУ “ХПІ”

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Сучасні проблеми в українському суспільстві та їх соціологічний вимір.
 2. Соціальні відхилення: українськи реалії.
 3. Проблеми молоді, студентства та освіти в сучасному українському суспільстві.
 4. Гендерні аспекти розвитку сучасного суспільства: теоретичний вимір.

Тези доповідей учасників конференції опубліковано у Збірці матеріалів конференції.

Збірник матеріалів конференції

 

      16 грудня 2019 р.

ПРОВЕЛИ

V Міжнародну науково-практичну конференцію

“РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ”

Конференція присвячена 55 річчю кафедри соціології та політології НТУ “ХПІ”.

Тези доповідей учасників конференції опубліковано у Збірці матеріалів конференції.

Збірник матеріалів конференції

 

 

16 травня 2019 р. проведено науково-теоретичну конференцію студентів і аспірантів

 «МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ НТУ «ХПІ»

Докладніше про форум

фото НТУ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Північно-Східний науковий центр НАН України
Центр стратегічного партнерства
кафедра соціології та політології
факультету соціально-гуманітарних технологій

12 – 13 травня 2017 р.

ПРОВЕЛИ

ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію
МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ НТУ «ХПІ»

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

У роботі взяли участь 70 учасників, з яких: 63 дослідники з України (міста Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, Вінниця, Маріуполь) та 7 науковців з інших країн світу – Словаччини, Польщі, Білорусі, Литви та Канади.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей учасників конференції опубліковано у Збірці матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ».
Презентації наукового доробку студентів оцінювала наукова комісія у складі: д.соц.н, доц. Клименко О. Ю., к.соц.н., доц. Ляшенко Н. О., к.політ.н., доц. Долі І. М., що працювала під керівництвом завідуючого кафедри соціології та політології, д.соц.н, проф. Буреги Валерія Васильовича.
За результатами виступів та їх обговорення учасники конференції отримали сертифікати міжнародного зразка за номінація:

 1. Краща наукова доповідь.

 2. Оригінальне та ґрунтовне дослідження.

 3. Творчій підхід до розв’язання наукової проблеми.

Особливої уваги заслуговують результати досліджень відзначені як:
1. КРАЩА НАУКОВА ДОПОВІДЬ

КОВИНЄВА ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА — студентка 3 курсу, групи О 54-А, факультету технології органічних речовин, НТУ «ХПІ» з темою: «Проблеми розвитку цифрового покоління» вразила учасників конференції ґрунтовністю дослідження, глибиною висвітлення проблеми залежності молодого покоління від соціальних мереж та вмінням спілкуватись з аудиторією.

ОРГАНОВА МАРИНА ЄВГЕНІЇВНА— студентка 3 курсу, групи О 54-A, факультету технології органічних речовин, НТУ «ХПІ» провела дослідження:
«Сексизм та гендерна дискримінація в рекламі» в якому висвітлила ключові механізми формування гендернех стереотипів в сучасному суспільстві, найцікавіші з яких наочно продемонструвала в аудиторії.

НАКОСТЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ — студент 3 курсу, групи ІТ 34-Б, факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки, НТУ «ХПІ» вразив учасників конференції доповіддю:
«Проблема суїциду в умовах сьогодення» та змалював портрет середньостатистичного самогубці, відзначивши соціокультурні особливості суіцидальної поведінки й виокремивши залежність стилів позбавлення себе життя в різних країнах світу.

 

ЗАРАТУЙКО АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА,
ХАКІМОВА НАДІЯ ГЕННАДІЇВНА — студентки 3 курсу, групи О 44-А, факультету технології органічних речовин, НТУ «ХПІ» презентували дослідження:
«Плюси та мінуси зрівняння прав чоловіків та жінок» актуалізувавши питання гендерної рівності та гендерної відповідальності в умовах глобалізації, коли боротьба за рівність прав чоловіків і жінок є складовою боротьби за права людини.

 

 

 

 

 

 

ПАНТЮШКОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА — студентка 1 курсу, групи БФ 16-А, факультету бізнес і фінанси,     НТУ «ХПІ» зацікавила аудиторію проблемою:
«Сучасні технології соціально-педагогічної роботи з допризовною молоддю», вивчаючи яку провела серйозне емпіричне дослідження щодо технологій формування національної свідомості та патріотизму в молодого покоління в рамках педагогічного процесу загальноосвітніх шкіл, оприлюднені результати викликали жваву дискусію та обговорення.

2. ОРИГІНАЛЬНЕ ТА ҐРУНТОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛИСЕНКО НІНА ІВАНІВНА — студентка 3 курсу, групи ІТ 34-А, факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки, НТУ «ХПІ» презентувала результати особистого дослідження:
«Профілактика етнічних конфліктів у сучасному молодіжному середовищі» вивчивши рівень етнічної толерантності в молодіжному середовищі школярів та студентства м. Харкова та визначивши фактори, що сприяють профілактиці міжетнічних конфліктів в реаліях сьогодення.

СИТНИКОВ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ — студент 3 курсу, групи МТ 64, механіко технологічного факультету, НТУ «ХПІ» зацікавив учасників конференції проблемою:
«Роль молодіжних організацій харківського регіону у вихованні національно-патріотичних почуттів сучасної молоді» в рамках якої провів історичний екскурс щодо проявів патріотизму в представників української молоді на різних етапах становлення нації та окреслив можливий внесок руху пластунів у розвиток патріотичного виховання

АКИМЧЕНКО ВІКТОРІЯ ЕДУАРДІВНА та
ГОЛЬЧЕНКО ЮЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА — студентки 3 курсу, групи О 44-Б, факультету технології органічних речовин, НТУ «ХПІ» ознайомили аудиторію з темою:
«Фактори, що сприяють виникненню та попередженню ейджизму» в якій розкрили сутність вікової дискримінації, визначили основні фактори її виникнення в умовах сьогодення й відзначили важливість подолання зазначеної проблеми в цивілізованому суспільстві.

БАРИНОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА й
КЛІМОВА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА — студентки 3 курсу, групи Н 34, факультету технології неорганічних речовин, НТУ «ХПІ» дослідили питання:
«Роль партійної агітації та пропаганди під час виборів» та зацікавили аудиторію необхідністю вирішення проблеми політичної пасивності молоді, організувавши жваву дискусію щодо механізмів впливу на молоде покоління з метою підвищення його політичної активності.

3. ТВОРЧІЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ

ВАЩЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ — студент 3 курсу, групи ІТ 34-Б, факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки, НТУ «ХПІ» виступив з доповіддю:
«Проблеми соціальної мобільності в сучасному суспільстві», в якій звернув увагу на можливості вдалого використання молоддю такого соціального ліфту як армія в умовах ведення збройного конфлікту в Україні чим викликав жваве обговорення нагальних проблем вітчизняних збройних сил.

РУБАН ЕВЕЛІНА РОМАНІВНА — студентка 4 курсу, групи СГТ 53, факультету соціально-гуманітарних технологій, НТУ «ХПІ» презентувала проблему:
«Лідерські практики студентів», звернувши увагу на необхідність підвищення соціальної активності молоді, формування свідомої активної позиції наступних поколінь, розкрила особливості лідерських практик у студентів НТУ «ХПІ».

КОСТЕНКО ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА — студентка 3 курсу, групи СГТ 14-В, факультету соціально-гуманітарних технологій, НТУ «ХПІ» звернула увагу на питання;
«Проституція як соціальна проблема сучасного суспільства», що сприяло розв’язанню наукової дискусії та жвавого обговорення проблеми й можливих шляхів її вирішення в Україні

Засідання ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ НТУ «ХПІ» відбулося в дружній атмосфері яка сприяла конструктивному обговоренню актуальних проблем сучасного суспільства та презентації наукового доробку молодих вчених.

 

 

2016-noyabr

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

В роботі взяли участь 32 учасники, з яких: 24 дослідники з України (міста Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, Одеса, Ужгород, Маріуполь) та 7 науковців з інших країн світу – Великої Британії, Німеччини, Швеції, Сполучених Штатів Америки та Азербайджану. Серед авторів – 7 докторів наук, 13 кандидатів наук, 4 наукових співробітника 4 аспіранти.

maj-2016

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

2015-noyabr-ukr

 

 

серо-голубая оббивка

Comments are closed.