281 “Публічне управління та адміністрування” магістр

 

АКТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Управління якістю державних і муніципальних послуг

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів

Регіональний менеджмент і маркетинг

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів

 

 

Завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

 1. Основи державного управління
 2. Основи наукових досліджень
 3. Публічне управління в умовах євроінтеграційних та глобальних викликів
 4. Ризик-менеджмент
 5. Стратегічне управління
 6. Теорія організації
 7. Психологія тимбілдингу

 

 

Comments are closed.