Міжнародна діяльність

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ: ЗАПРОШЕННЯ ДО ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ЖИТТЄВИХ ШАНСІВ 

Продовжуємо співпрацю з міжнародними партнерами: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна) та Балтійська Міжнародна Академія (Рига, Латвія).

У рамках позагрантового міжнародного проєкту розпочато опитування на тему «Якість освіти та життєві шанси».

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у якості респондентів.

Детальніше на нашому сайті.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКІ ННІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДВІДАЛИ МІЖНАРОДНУ БАЛТІЙСЬКУ АКАДЕМІЮ (РИГА, ЛАТВІЯ) У МЕЖАХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ERASMUS +

Науково-педагогічні працівникі двох провідних кафедр ННІ Соціально-гуманітарних технологій, а саме кафедри соціології і публічного управління та кафедри психології і педагогіки управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, відвідали у межах програми ERASMUS +  Балтійську Міжнародну Академію (м. Рига, Латвійська Республіка).

Під час свого візиту (16.07.2023-22.07.2023) проф. Мороз В.М. (завідувач кафедри соціології і публічного управління), проф. Підбуцька Н.В. (професорка кафедри психології і педагогіки управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна) та проф. Терещенко Д.А. (професорка кафедри соціології і публічного управління) прийняли участь у комунікативних заходах за участю керівництва Балтійської Міжнародної Академії (Голова сенату БМА – проф. Бука С.А.; проректорка з міжнародних зв’язків – Бука І.С.; проректор з наукової роботи – проф. Волков В.В.; директорка напряму «Психологія» – доц. Плотка І.Д. та ін.), а також презентували представникам наукової та студентської спільноти Латвії  результати своїх наукових пошуків.

Під час круглого столу з науковцями БМА проф. Мороз В.М. презентував колективну монографію за участю вчених НТУ «ХПІ» та БМА – «Забезпечення якості вищої освіти: практика оцінювання та напрями вдосконалення державної політики у сфері вищої освіти» та висвітлив механізми розвитку подальшого співробітництва між вченими НТУ «ХПІ» та БМА. Було досягнуто розуміння щодо практичних кроків з організації проведення спільних наукових досліджень, у тому числі й у межах процедур подання заявок на отримання грантів, а також механізмів висвітлення їх результатів у межах наукових публікацій у співавторстві вчених НТУ «ХПІ» та БМА.

Окремим напрямом дискусії з керівництвом БМА стало обговорення перспектив запровадження у дію програми двох дипломів за спеціальністю «Соціологія» та конкретизація кроків щодо її практичної реалізації.

За результатами роботи дискусійної панелі з представниками напряму «Психологія» БМА професорка Підбуцька Н.В. досягла домовленостей щодо перспектив та умов продовження дії програми двох дипломів за спеціальністю «Психологія» на першому рівні вищої освіти. Професорка Терещенко Д.А. актуалізувала перед керівництвом БМА питання щодо можливості започаткування для аспірантів та науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» короткотермінової постійно діючої програми науково-педагогічного стажування «Теорія та практика управління професійним саморозвитком вченого» на базі БМА. Ця пропозиція набула неабиякої підтримки з боку керівництва БМА. Крім того, учасники делегації від НТУ «ХПІ» провели гостьові лекції для слухачів літньої школи БМА, а також здобувачів освіти цього ЗВО.

Одним з вагомих та конкретних результатів візиту НПП НТУ «ХПІ» до БМА стало забезпечення підписання угоди між ЗВО щодо продовження дії програми академічної мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти на наступний термін дії програми  ERASMUS +

 

 

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НТУ «ХПІ» ПРОДОВЖУЄ СПІВПРАЦЮ З КРАКІВСЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

07.02.2022 завідувач кафедри соціології і публічного управління д.держ.упр., професор Мороз В.М. та професор кафедри соціології і публічного управління д.держ.упр., професор Терещенко Д.А. провели онлайн зустріч з представниками Краківського економічного університету (Cracow University of Economics). Під час комунікації були обговорені умови та перспективи підписання рамкової угоди між університетами про співробітництво, а також окреслені основні напрями подальшої спільної роботи з реалізації потенціалів міжнародного співробітництва на кафедральному рівні. Під час обміну думками були досягнуті попередні домовленості щодо:

– можливості організації спільних наукових досліджень (польська сторона погодились організувати опитування студентів Краківського економічного університету за раніше опрацьованими представниками кафедри соціології і публічного управління анкетами: «Оцінка якості вищої освіти» та «Відношення до дистанційної освіти та оцінювання її якості», а також прийняти участь в аналізі отриманої інформації та роботі над текстами спільних з українськими вченими науковових публікацій за результатами проведеного дослідження);

– перспектив організації стажування науково-педагогічних працівників кафедри соціології і публічного управління у Краківському економічному університеті (польська сторона виявила готовність до організації такого стажування у травні / червні 2022 за умови підписання рамкової угоди про співробітництво та сприятливої епідеміологічної ситуації у регіоні);

– участі студентів та аспірантів Краківського економічного університету у щорічній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ», проведення якого заплановано кафедрою соціології і публічного управління на 18 травня 2022 р.

Проведення онлайн комунікації з представниками Краківського економічного університету стало можливим внаслідок реалізації кафедрою соціології і публічного управління тих з потенціалів міжнародної співпраці, які були сформовані нею під час роботи над заявкою на участь у конкурсі спільних українсько – польських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022 – 2023 рр.. Нагадаємо, що у жовтні 2021 року вчені кафедри соціології і публічного управління НТУ «ХПІ» у взаємодії з вченими кафедри кафедри торгівлі та ринкових інститутів Краківського економічного університету подали спільну заявку на участь у конкурсі українсько – польських науково-дослідних проєктів «Роль університету як інтегратора та координатора знань між стейкхолдерами».

 

ПРЕДСТАВНИКИ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОВЕЛИ ОНЛАЙН ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИЦТВОМ FACULTY OF PUBLIC GOVERNANCE AND BUSINESS OF MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY

20.12.2021 завідувач кафедри соціології і публічного управління НТУ «ХПІ» проф. Мороз В.М. та заступник завідувача кафедри з наукової роботи проф. Терещенко Д.А. провели онлайн комунікацію з заступникам декана з стратегічного партнерства та інновацій (Vice-Dean for for Strategic Partnerships and Innovation) факультету Публічного управління та бізнесу Університету Міколаса Ремеріса (Литва) доцентом Л. Крауялене (Assoc. prof. dr. Lidija Kraujalienė). Під час спілкування були узгоджені позиції представників названих університетів щодо можливих напрямів розвитку співробітництва, а також обговорені питання інституалізації попередніх домовленостей. Представниця Університету Міколаса Ремеріса висловила зацікавленість керівництва свого Університету в реалізації спільних з НТУ «ХПІ» наукових проектів, а також звернула увагу на неабиякі потенціали міжнародного співробітництва для подальшого розвитку змісту освітніх програм, а також удосконалення практики їх реалізації. Сторони домовилися провести аналіз взаємно наданої інформації та організувати повторну зустріч для конкретизації напрямів можливого співробітництва.

 

НТУ «ХПІ» УСПІШНО ПОДАВ ЗАЯВКУ  З КРАКІВСЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (КРАКІВ, ПОЛЬЩА) ПРО СПІЛЬНУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

З відчуттям вдячності польським партнерам за підтримку та відповідальності за майбутнє проєкту інформуємо про той факт, що на адресу ректора НТУ «ХПІ» професора Сокола Є.І. надійшов лист з Краківського економічного університету (Краків, Польща) про підтримку ініціативи професора Мороза В.М. (кафедра соціології і публічного управління НТУ «ХПІ») та доктора габілітованого Ярослва Пліхти (кафедра торгівлі та ринкових інститутів Краківського економічного університету) щодо подання спільної заявки на конкурс українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки з назвою проєкту «Роль університету як інтегратора та координатора знань між стейкхолдерами». На цей час заявка на участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки від НТУ «ХПІ» та Краківського економічного університету повністю оформлена та відправлена на адресу Відділу міжнародного співробітництва головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН України для розгляду.

 

 

 

 

 

 

 

 

НТУ «ХПІ» ДОМОВИВСЯ З КРАКІВСЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (КРАКІВ, ПОЛЬЩА) ПРО СПІЛЬНУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

Приділяючи неабияку увагу розвитку наукового співробітництва на міжнародному рівні кафедра соціології і публічного управління скористалася можливістю участі в оголошеному Міністерством освіти і науки України та Національною агенцією академічних обмінів Республіки Польща (NAWA) конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки. Партнером кафедри у межах оголошеного конкурсу виступив Краківський економічний університет. У співпраці з кафедрою торгівлі та ринкових інститутів цього університету тимчасовий науковий колектив від кафедри соціології і публічного управління НТУ «ХПІ» (проф. Бірюкова М.В., проф. Калагін Ю.А. та ін.) на чолі з професором Морозом В.М. обговорили можливість реалізації переваг міжнародного співробітництва на міжкафедральному та між університетському рівнях. Ініціативна група вчених з Краківського економічного університету на чолі з доктором габілітованим Ярослвом Пліхтою підтримала думку вчених нашого університету щодо можливості подання спільної заявки на конкурс спільної українсько-польських науково-дослідних проектів та запропонувала обрати у якості предмету майбутнього дослідження проблематику зв’язків університету з стейкхолдерами. Результатом онлайн комунікації (13.10.2021) стало затвердження назви майбутнього проєкту – «Роль університету як інтегратора та координатора знань між стейкхолдерами».

НТУ «ХПІ» УСПІШНО ПОДАВ ЗАЯВКУ  З ГДАНСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (ГДАНСЬК, ПОЛЬЩА)ПРО СПІЛЬНУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

З відчуттям вдячності польським партнерам за підтримку та відповідальності за майбутнє проєкту інформуємо про той факт, що на адресу ректора НТУ «ХПІ» професора Сокола Є.І. надійшов лист з Гданського Університету (Гданськ, Польща) про підтримку ініціативи професора Мороза В.М. (кафедра соціології і публічного управління НТУ «ХПІ») та доктора Гаєвської Магдалени Аніти (Інституту соціології Гданського університету) щодо подання спільної заявки на конкурс українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки з назвою проєкту «Відповідальність і вплив університетів та викладачів за здоров’я, добробут і якість освіти студентів у період пандемії». На цей час заявка на участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки від НТУ «ХПІ» та Гданського Університету повністю оформлена та відправлена на адресу Відділу міжнародного співробітництва головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН України для розгляду.

НТУ «ХПІ» ДОМОВИВСЯ З ГДАНСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (ГДАНСЬК, ПОЛЬЩА) ПРО СПІЛЬНУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

Використовуючи потенціали міжнародного співробітництва науково-педагогічні працівники кафедри соціології і публічного управління у взаємодії з представниками кафедри ділової іноземної мови та перекладу НТУ «ХПІ» взяли участь в обговоренні з представниками Гданського університету (Польща) можливості подання спільної заявки на участь у Конкурсі українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки. Під час спілкування (12.10.2021) ініціативна група вчених з НТУ «ХПІ» (проф. Калагін Ю.А., доц. Агаларова К.А., доц. Акоп’янц та ін.) на чолі з професором Морозом В.М. та професором Бадан А.А. досягла згоди з представниками кафедри соціальних наук Інституту соціології Гданського університету про можливість спільної роботи над проектом «Відповідальність і вплив університетів та викладачів за здоров’я, добробут і якість освіти студентів у період пандемії» та опрацюванні відповідної заявки на конкурс. Польські колеги, на чолі з доктором Бартошом Мікою (заступник директора Інституту соціології Гданського університету) звернули увагу на свою зацікавленість у співпраці з вченими НТУ «ХПІ» у тому числі й за межами окремого проєкту.

НТУ «ХПІ» УСПІШНО ПОДАВ ЗАЯВКУ  З ІНСТИТУТОМ СОЦІОЛОГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ МАРІЇ КЮРІ-СКЛОДОВСЬКОЇ (ЛЮБЛІН, ПОЛЬЩА) ПРО СПІЛЬНУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

З радістю та відчуттям неабиякої відповідальності за майбутню реалізацію наукового проєкту інформуємо про той факт, що на адресу ректора НТУ «ХПІ» професора Сокола Є.І. надійшов лист з Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) про підтримку ініціативи професора Рущенко І.П. (кафедра соціології і публічного управління НТУ «ХПІ») та доктора Каміля Філіпека (Інститут соціології Університету Марії Кюрі-Склодовської) щодо подання спільної заявки на конкурс українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки з назвою проєкту «Розробка методів боротьби з російськими фейковими новинами в соціальних мережах Польщі та України». На цей час заявка на участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки від НТУ «ХПІ» та Університету Марії Кюрі-Склодовської повністю оформлена та відправлена на адресу Відділу міжнародного співробітництва головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН України для розгляду.

НТУ «ХПІ» ДОМОВИВСЯ З ІНСТИТУТОМ  СОЦІОЛОГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ МАРІЇ КЮРІ-СКЛОДОВСЬКОЇ (ЛЮБЛІН, ПОЛЬЩА) ПРО СПІЛЬНУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

Постійно розширюючи коло професійної уваги щодо участі науково-педагогічних працівників кафедри соціології і публічного управління у міжнародних наукових проектах, представники кафедри прийняли активну участь в обговоренні перспектив участі у Конкурсі українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки. Тимчасовий науковий колектив українських вчених (проф. Мороз В.М., доц. Ляшенко Н.О. та ін.) під керівництвом професора Рущенка І.П. у взаємодії з групою вчених з інститутом соціології Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), на чолі з доктором Камілем Філіпеком, обговорили перспективи спільної роботи над проектом заявки на конкурс. Результатом взаємодії стало затвердження назви майбутнього проєкту – «Розробка методів боротьби з російськими фейковими новинами в соціальних мережах Польщі та України». Під час онлайн комунікації були досягнути домовленості щодо плану спільних дій вчених з України та Польщі над змістом майбутньої заявки та строків її подання.

НТУ «ХПІ» УСПІШНО ПОДАВ ЗАЯВКУ З ІНСТИТУТОМ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ВАРШАВСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ (ПОЛЬЩА) ПРО СПІЛЬНУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

З відчуттям великого задоволення та неабиякої відповідальності інформуємо про той факт, що на адресу ректора НТУ «ХПІ» професора Сокола Є.І. надійшов лист з Варшавської школи економіки про підтримку ініціативи професора Мороза В.М. (кафедра соціології і публічного управління НТУ «ХПІ») та доктора хабілітованого Шипулевська-Порчинської А. (кафедра міжнародної фінансової політики Варшавської школи економіки) щодо подання спільної заявки на конкурс українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки з назвою проєкту «Потенціал цифрових технологій для підвищення якості вищої освіти в контексті відповідальних інновацій». На цей час заявка на участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки від НТУ «ХПІ» та Варшавської школи економіки повністю оформлена та відправлена на адресу Відділу міжнародного співробітництва головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН України для розгляду.

НТУ «ХПІ» ДОМОВИВСЯ З ІНСТИТУТОМ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ВАРШАВСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ (ПОЛЬЩА) ПРО СПІЛЬНУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

Науково-педагогічні працівники кафедри соціології і публічного управління (проф. Калагін Ю.А., доц. Агаларова К.А. та ін.) за ініціативи завідувача кафедри професора Мороза В.М. прийняли активну участь в обговоренні перспектив участі в оголошеному Міністерством освіти і науки України та Національною агенцією академічних обмінів Республіки Польща (NAWA) конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки. Ініціативу кафедри соціології і публічного управління щодо участі у конкурсі підтримала кафедра міжнародної фінансової політики Інституту міжнародної економічної політики Варшавської школи економіки. Під час онлайн перемовин польські колеги на чолі з доктором габілітованим Аліною Шипулевська-Порчинською запропонували зосередитись на опрацюванні проблематики впливу цифрових технологій та відповідальних інновацій на якість вищої освіти. Результатом обговорення українських та польських вчених (06.10.2021) стало затвердження теми «Потенціал цифрових технологій для підвищення якості вищої освіти в контексті відповідальних інновацій» та графіку роботи над спільною заявкою.

НТУ «ХПІ» У ВЗАЄМОДІЇ З KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  (ЛИТВА) УСПІШНО ПОДАВ ЗАЯВКУ ПРО СПІЛЬНУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

За результатами взаємодії з представниками наукової та науково-педагогічної спільноти Kaunas University of Technology було досягнуто домовленість про подання спільної заявки на участь у конкурсі українсько-литовських науково-дослідних проектів. Під час декількох онлайн комунікацій з литовськими колегами було досягнуто домовленості не лише щодо змісту майбутньої конкурсної заявки, а у тому числі й домовленості про подальший розвиток співробітництва між університетами. 

 

НТУ «ХПІ» ДОМОВИВСЯ З VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY (ЛИТВА) ПРО СПІЛЬНУ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

Реалізуючи потенціали міжнародного співробітництва кафедра соціології та політології НТУ «ХПІ» у взаємодії з Vytautas Magnus University (Литва) закінчує підготовку над опрацюванням спільної Проектної пропозиції на участь у конкурсі спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2022 – 2023 рр.

Під час відеоконференції з литовськими партнерами, за модеруванням професора Мороза В.М., науково-педагогічні працівники кафедри соціології та політології НТУ «ХПІ» (проф. Калагін Ю.А., проф. Бірюкова М.В., доц. Агаларова К.А.) узгодили з професором Йургою Буcаіте-Вілке (Vytautas Magnus University) та її колегами назву проекту: «Соціологічний вимір впливу COVID-19 на якість вищої освіти та соціально-економічний добробут особистості», а також затвердили план роботи над конкурсною заявкою. Передбачається, що до реалізації проекту як з боку НТУ «ХПІ» так й з боку Vytautas Magnus University поряд з досвідченими дослідниками будуть залучені у тому числі й молоді вчені.

На цей час, кафедра соціології та політології НТУ «ХПІ» вже отримала підписану ректором Vytautas Magnus University конкурсну пропозицію та найближчим часом надасть її для затвердження ректору НТУ «ХПІ» Є. Соколу.

Comments are closed.