Наука

ВИПУСК НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Повідомляємо, що з 2023 року наша кафедра активно навчає іноземних студентів. З радістю повідомляємо про виходження навчального посібника, присвяченого проблематиці ризик-менеджменту, призначеного спеціально для них. Цей посібник був підготовлений англійською мовою, щоб зробити навчання більш доступним для наших іноземних студентів. Залучення нашого колеги з Латвії до авторського колективу не лише розширило горизонти, але й збагатило нашу роботу цінними перспективами та досвідом.

КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ»

У національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 15 грудня 2023 року відбулася ювілейна Х Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного українського суспільства у соціологічному вимірі».

Захід було організовано кафедрою соціології і публічного управління ННІ соціально-гуманітарних технологій. Метою конференції визначено продовження наукового дискурсу з актуальних питань розвитку соціально-гуманітарних наук, узагальнення вітчизняного й світового досвіду управлінської практики, зокрема збільшення ролі державно-приватного партнерства у забезпеченні сталого розвитку, а також вироблення пропозицій щодо підвищення ефективності якості надання освітніх послуг ЗВО, діяльності інституцій державної влади та місцевого самоврядування; встановлення контактів між ученими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції, яка проходила в онлайн форматі, взяли участь 74 учених, аспірантів та студентів провідних закладів вищої освіти із зарубіжжя та різних регіонів України. Зокрема Варшавської школи економіки (Польща), Клайпедського університету (Литва), Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного університету радіоелектроніки та інших.

Відкрив конференцію завідувач кафедри соціології і публічного управління ННІ СГТ НТУ «ХПІ», доктор наук з державного управління, професор Володимир Мороз, подякувавши учасникам за небайдужість та зацікавлення проблематикою, а також побажавши усім успішного проведення заходу. Також із вітальним словом виступили директор ННІ соціально-гуманітарних технологій, доктор технічних наук, професор Кипенський Андрій Володимирович, професор, доктор державного управління, завідувач кафедри державного управління та політичних наук Ярослав Дворак (Клайпедський університет, Литва) та кандидат економічних наук, доцент Галина Мішеніна, (Клайпедський університет, Литва).

Після пленарного засідання учасники конференції продовжили дискусію на секційних засіданнях за наступними напрямками:

  1. Сучасні суспільні проблеми: соціологічний вимір.
  2. Проблеми молоді, студентства та освіти в сучасному українському суспільстві.
  3. Цифрові комунікації у розвитку особистості і суспільства.
  4. Механізми публічного управління соціально-економічним і суспільно-політичним розвитком.

Доповіді та презентації учасників були представлені як українською, так і англійською мовами, викликали жваву дискусію щодо сьогоднішніх проблем та питань у соціально-гуманітарній сфері й сфері публічного управління та адміністрування та їх соціологічного супровіду. Завдяки творчій атмосфері, створеній організаторами та доповідачами конференції, а також зацікавленою аудиторією, захід став гарним майданчиком для обміну досвідом та інформацією між представниками різних закладів вищої освіти та країн; сприяв налагодженню корисних робочих контактів. Кафедра вкотре підтвердила статус отриманого нещодавно почесного звання «Лідер інновацій в освіті».

Підсумовуючи результати конференції, керівники та модератори секцій подякували учасникам за цікаві й змістовні виступи, які спонукали до дискусії та обговорення. В резолютивній частині конференції було зазначено щодо необхідності організації семінарських занять для посадових осіб органів публічної влади за напрямами соціології; педагогіки та публічного управління, створення громадської організації «Академія соціальних трансформацій та інноваційного управління»; відновлення роботи соціологічної лабораторії; залучення міжнародних партнерів для спільної роботи над питаннями обміну досвідом та реалізації спільних проектів; удосконалення системи якості освіти на основі ініціатив для молоді, громадянської активності, соціальної компетентності та інноваційних рішень у сфері соціального розвитку.

Щиро сподіваємось, що результати роботи конференції стануть імпульсами до подальшого натхнення та вирішення питань успішного формування, запровадження та реалізації планів розвитку країни, регіонів, галузей та підприємств на основі розуміння принципів сучасного соціально-орієнтованого українського суспільства!

Програма Конференції 15.12.23

Збірник тез_ грудень 2023_каф.СіПУ

 

ВИЙШЛА ДРУКОМ КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ «БІЖЕНЦІ Й ВПО НА ШЛЯХАХ ВІЙНИ: КРОКИ НЕЗЛАМНОСТІ»

Після року кропіткої та напруженої роботи колективу науково-педагогічних працівників кафедри соціології і публічного управління було підготовлено та видано монографію «Біженці й ВПО на шляхах війни: кроки незламності» (загальна редакція М.В. Бірюкової).

В монографії представлено результати ініціативного дослідження колективу авторів щодо аналізу соціальної групи, яка виникла в наслідок повномасштабного вторгнення з боку сторони агресора. В монографії розглянуто причини та соціальні наслідки війни, а також висвітлено структуру соціального капіталу, що дав змогу українцям вистояти й консолідуватися. Наукова праця містить структурований емпіричний матеріал онлайн-опитування, результати вторинного аналізу даних та самостійних досліджень авторів.

Монографія буде цікава науковцям та науково-педагогічним працівникам, докторантам, здобувачам вищої освіти з соціології, публічного управління, психології, представникам органів влади та громадських організацій, журналістам й пересічним громадянам, які бажають отримати інформацію про перше півріччя війни й ресурси українців в їх незламності.

Монографія розміщена в електронному репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та доступна для ознайомлення за посиланням https://repository.kpi.kharkov.ua/items/5f4e4449-788c-4ed6-98a4-1858fb1656a3

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ», яка відбудеться 18 травня 2022 р.

Інформаційне повідомлення «Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ»

 

Колектив кафедри активно нарощує та реалізує свій науковий потенціал. Регулярно видаються монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, фахові статті з актуальних проблем соціології й політології. Дослідницька діяльність кафедри органічно пов’язана із проблемами соціології державного управління, ефективності управлінських впливів на соціально-економічні процеси в суспільстві, соціологічного супроводу маркетингової діяльності та реклами в організаціях, формування громадянського суспільства в Україні, вивчення питань розвитку університетського середовища, соціально-політичного, громадського та професійного самовизначення студентів тощо. Протягом останніх десяти років співробітники кафедри беруть участь у соціологічному супроводі виборчих кампаній.

 

серо-голубая оббивка

Кафедра соціології та політології здійснює науково-дослідну роботу за темою:

«Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри»;

номер державної реєстрації: 0115U00604;
термін дії: з 25.02.2015. по 31.12.2020;
науковий керівник: Бурега В. В. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології

серо-голубая оббивка

У 2016 р. кафедрою соціології та політології відновлено випуск фахового  наукового видання з соціології

izobrazhenie

СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
У ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

 
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ISSN 2078-8207

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 14758-3729 ПР

присвячений аналізу проблем розвитку сучасного соціуму. Він містить загальні концептуальні підходи до вивчення особливостей становлення українського суспільства, методологічну та інструментальну складові соціологічних та політологічних досліджень. Наші автори висвітлюють та аналізують проблеми соціології управління, соціальних комунікацій, соціальних та політичних технологій, організаційної культури й соціології конфлікту, етносоціології, обговорюють нагальні освітянські та інші актуальні соціальні питання.

Постановою президії ВАК України внесено до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з соціології

(Протокол № 1-05/2 від 27.05.2009 р.)

Вимоги до публікацій

vimogi-do-publikatsij-ukr

Макет Збірника №3 2016 рік

Макет Збірника № 4 2017 рік

Макет Збірника № 5 2017 рік

серо-голубая оббивка

На кафедрі діє аспірантура. Гарантом її відповідності вимогам якості виступає наявність докторів соціологічних наук, професорів, засновників наукових шкіл:

  1. Бурега Валерій Васильович розробник засад загальної теорії терору та засновник першої в Україні й країнах СНД наукової школи соціології державного управління. У психологічній професіографії він автор розробки теоретичних засад та методики створення базової професіограми фахівця в галузі управління. Автор 9 монографій (5 – одноосібних) та понад 200 наукових робіт. Під його науковим керівництвом захищено 2 докторські та 13 кандидатських дисертацій з соціології та державного управління.
  2. Рущенко Ігор Петрович  провідний фахівець в галузях історії та теорії соціології, девіантології, соціології злочинності, соціології національної безпеки, військової соціології. Має понад 150 друковану працю, з них – 2 підручники з грифом МОН. Підготував 6 кандидатів наук. Розробник загальних засад теорії протидії гібридним війнам, спеціаліст з питань соціології права та девіантної поведінки.

За останні 3 роки на кафедрі були захищені 1 докторська та 2 кандидатські дисертації

Щорічно силами кафедри проводиться міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічні й політологічні виміри».

Конференції

До науково-дослідної роботи кафедра соціології та політології активно залучає студентів, щорічно організовуючи науково-теоретичну конференцію студентів і аспірантів «Молодіжний соціологічний форум», в якій активну учать сприймають молоді дослідники з вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів.

серо-голубая оббивка

У 2015 році кафедра виступила ініціатором і організатором проведення в НТУ «ХПІ» гендерного аудиту у межах всеукраїнського проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», який було підтримано на щорічному конкурсі проектів Фонду локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні.

Comments are closed.