Наука

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ», яка відбудеться 18 травня 2022 р.

Інформаційне повідомлення «Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ»

 

Колектив кафедри активно нарощує та реалізує свій науковий потенціал. Регулярно видаються монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, фахові статті з актуальних проблем соціології й політології. Дослідницька діяльність кафедри органічно пов’язана із проблемами соціології державного управління, ефективності управлінських впливів на соціально-економічні процеси в суспільстві, соціологічного супроводу маркетингової діяльності та реклами в організаціях, формування громадянського суспільства в Україні, вивчення питань розвитку університетського середовища, соціально-політичного, громадського та професійного самовизначення студентів тощо. Протягом останніх десяти років співробітники кафедри беруть участь у соціологічному супроводі виборчих кампаній.

 

серо-голубая оббивка

Кафедра соціології та політології здійснює науково-дослідну роботу за темою:

«Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри»;

номер державної реєстрації: 0115U00604;
термін дії: з 25.02.2015. по 31.12.2020;
науковий керівник: Бурега В. В. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології

серо-голубая оббивка

У 2016 р. кафедрою соціології та політології відновлено випуск фахового  наукового видання з соціології

izobrazhenie

СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
У ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

 
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ISSN 2078-8207

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 14758-3729 ПР

присвячений аналізу проблем розвитку сучасного соціуму. Він містить загальні концептуальні підходи до вивчення особливостей становлення українського суспільства, методологічну та інструментальну складові соціологічних та політологічних досліджень. Наші автори висвітлюють та аналізують проблеми соціології управління, соціальних комунікацій, соціальних та політичних технологій, організаційної культури й соціології конфлікту, етносоціології, обговорюють нагальні освітянські та інші актуальні соціальні питання.

Постановою президії ВАК України внесено до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з соціології

(Протокол № 1-05/2 від 27.05.2009 р.)

Вимоги до публікацій

vimogi-do-publikatsij-ukr

Макет Збірника №3 2016 рік

Макет Збірника № 4 2017 рік

Макет Збірника № 5 2017 рік

серо-голубая оббивка

На кафедрі діє аспірантура. Гарантом її відповідності вимогам якості виступає наявність докторів соціологічних наук, професорів, засновників наукових шкіл:

  1. Бурега Валерій Васильович розробник засад загальної теорії терору та засновник першої в Україні й країнах СНД наукової школи соціології державного управління. У психологічній професіографії він автор розробки теоретичних засад та методики створення базової професіограми фахівця в галузі управління. Автор 9 монографій (5 – одноосібних) та понад 200 наукових робіт. Під його науковим керівництвом захищено 2 докторські та 13 кандидатських дисертацій з соціології та державного управління.
  2. Рущенко Ігор Петрович  провідний фахівець в галузях історії та теорії соціології, девіантології, соціології злочинності, соціології національної безпеки, військової соціології. Має понад 150 друковану працю, з них – 2 підручники з грифом МОН. Підготував 6 кандидатів наук. Розробник загальних засад теорії протидії гібридним війнам, спеціаліст з питань соціології права та девіантної поведінки.

За останні 3 роки на кафедрі були захищені 1 докторська та 2 кандидатські дисертації

Щорічно силами кафедри проводиться міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічні й політологічні виміри».

Конференції

До науково-дослідної роботи кафедра соціології та політології активно залучає студентів, щорічно організовуючи науково-теоретичну конференцію студентів і аспірантів «Молодіжний соціологічний форум», в якій активну учать сприймають молоді дослідники з вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів.

серо-голубая оббивка

У 2015 році кафедра виступила ініціатором і організатором проведення в НТУ «ХПІ» гендерного аудиту у межах всеукраїнського проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», який було підтримано на щорічному конкурсі проектів Фонду локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні.

Comments are closed.