Методичні матеріали для студентів усіх спеціальностей

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для студентів усіх

спеціальностей:

СОЦІОЛОГІЯ

 1. Навчальний контент по соціології 4-1 кредити
 2. Робоча навчальна програма по соціології 4-1 кредити

СОЦІОЛОГІЯ

1. Навчальна програма по соціології 4-2 кредити 

2. Робоча навчальна програма по соціології 4-2 кредити

3. Екзаменаційні питання по соціології 4-2 кредити

4. Завдання для самостійної роботи по соціології 4-2 кредити 

5. Збірник самостійних робіт по соціології 4-2 кредити.

6.Плани семінарських заннять  по соціології 4-2 кредити.

7. Навчальний контент по соціології 4-2 кредити.

8. Словник.

ПОЛІТОЛОГІЯ

1. Навчальна програма по політології 3 кредити 

2. Робоча навчальна програма по політології 3 кредити 

3.Практикум  під ред. Семке Н.М. по політології 3 кредити

4. Підручник Семке Н.М. по політології 3 кредити

5. Конспект лекцій під ред. Семке Н.М. і Долі І.М. по політології 3 кредити

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

 1. RP Sociology
 2. NK Sociology of management
 3. Syllabus Sociology of management
 4. RP Sociology of management
 5. NK Political science 
 6. Syllabus Political science 
 7. RP Political science 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів заочної форми навчання:

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Конспект лекцій з дисципліни
 4. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання
 5. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни
 2. Конспект лекцій з дисципліни
 3. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни 

ОСОБИСТІСТЬ В СУСПІЛЬСТВІ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни 
 2. Конспект лекцій з дисципліни
 3. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни
 2. Конспект лекцій з дисципліни
 3. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Конспект лекцій з дисциплін
 4. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Конспект лекцій з дисципліни
 4. Питання до екзаменів та диференційних заліків
 5. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ ТИМБІЛДИНГУ

 1. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ за

дисциплінами вільного

вибору:

СОЦІОЛОГІЯ ІМІДЖУ

 1. Навчальний контент
 2. Cилабус навчальної дисципліни 3 курс
 3. Cилабус навчальної дисципліни 4 курс
 4. Робоча програма навчальної дисципліни 3 курс
 5. Робоча програма навчальної дисципліни 4 курс

СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ та ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї та МОЛОДІ

 1. Навчальний контент
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ МОВИ

 1. Навчальний контент
 2. Навчальна програма дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ СПОРТУ

 1. Навчальний контент
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

        СОЦІОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ ТА РЕКЛАМИ

 1. Навчальний контент
 2. Силабус навчальної дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Cилабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ ГЕНДЕРУ І КУЛЬТУРИ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Силабус навчальної дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для курсантів Військового інституту

танкових військ НТУ “ХПІ”:

ПОЛІТОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи курсантів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Силабус навчальної дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни
 8. Навчальний посібник з дисципліни “Організація і проведення військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у Збройних силах України”

Comments are closed.