Аспірант (Соціологія “054”)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

“СОЦІОЛОГІЯ”

 

Освітньо-наукова програма доктора філософії/PhD (2023 р.).

Освітньо-наукова програма доктора філософії/PhD (2021 р.).

Освітньо-наукова програма доктора філософії/PhD (Проект) (2021 р.)

Навчальний план підготовки доктора філософії/PhD (2021 р.)

Освітньо-наукова програма доктора філософії/PhD (2017 р.).

ВІДГУКИ ТА РЕЦЕНЗІЇ НА ОНП 054 «СОЦІОЛОГІЯ» 

 1. Від академічної спільноти
 2. Від роботодавців
 3. Від аспірантів  

ПРОГРАМА ВСТУПУ  

Програма вступних випробувань

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ, ЩО ЗАДІЯНІ НА ОНП «СОЦІОЛОГІЯ» 

 1. Зведена таблиця

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ PHD ПРОГРАМИ

 1. Зведена таблиця
 2. Інформація про наукових керівників

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСПІРАНТІВ, ЩО ЗАДІЯНІ НА ОНП «СОЦІОЛОГІЯ» 

 1. Зведена таблиця

 ОБОВ’ЯЗКОВІ  ДИСЦИПЛІНИ ЗА ОНП 

Особливості педагогічного процесу в соціологічної освіті

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності

 1. Силабус навчальної дисципліниї

Іноземна мова для комунікації у науково-педагогічному середовищі

 1. Силабус навчальної дисципліни

Представлення наукових результатів

 1. Силабус навчальної дисципліни

Методологія планування і організації досліджень в соціології

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Теоретична соціологія

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Теорія інформаційного суспільства

 1. Силабус навчальної програми
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія в системі вищої освіти

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗА ФАХОМ ЗА ОНП 

Гендерна рівність як актуальна проблема сучасності

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Технології соціального проектування

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Сучасні інформаційні війни й конфлікт цивілізацій

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Новітні методи аналізу соціологічної інформації

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Основи підготовки наукових публікацій

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальні комунікації в глобальному суспільстві

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія інтернет-комунікацій

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Навчально – методичний посібник з дисципліни

Методологія організіції наукових досліджень

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Робоча програма педагогічної практики аспірантів (2021 р).

ДОКТОРСЬКІ ІСПИТИ

Загальна програма докторського іспиту за спеціальністю 054 “Соціологія” 

Додаткова програма докторського іспиту О. Кутяніна за спеціальністю 054 “Соціологія” 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

 1. Моніторинг якості організації навчання в аспірантурі НТУ «ХПІ» за освіньо-науковою програмою «Соціологія» (2020 р.)
 2. Моніторинг якості організації навчання в аспірантурі НТУ “ХПІ” за освітньо-науковою програмою «Соціологія» (2021 р.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНСУЛЬТУВАННЯ АСПІРАНТІВ ВИКЛАДАЧАМИ, ЩО ЗАДІЯНІ НА ОНП «СОЦІОЛОГІЯ» В ОСІННЬОМУ СЕМЕСТРІ 

              1.  Зведена таблиця

РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

 1. Відповідність наукової спільноти НТУ «ХПІ» напряму тем дисертацій аспірантів факультету соціально-гуманітарних технологій, кафедри соціології і публічного управління та кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови 

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ, НА ЯКИХ ОБГОВОРЮВАЛИСЬ ПИТАННЯ АСПІРАНТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

                1. Обговорення ОНП та освітніх компонентів

– виступи стейкхолдерів

– виступи представників акедмічної спільноти 

– виступи аспірантів

2. Затвердження тем дисертацій, керівників та звіти аспірантів

– звіти аспірантів щодо виконання індивідуальних планів

 1. Германова Ю.Д.
 2. Даниленко А.
 3. Криворучко М.
 4. Кудрявцева К.О.
 5. Міщенко Г.О.
 6. Розова О.

звіт щодо педагогічної практики

– затвердження тем та наукових керівників аспірантів

-інформація щодо аспірантів та їх наукових керівників

3. Протоколи затвердження ОНП 2021

витяг з протоколу засідання правління Ради молодих вчених

– витяг з протоколу засідання кафедри, на якому була рекомендована нова ОНП 2021

4. Витяги з протоколів щодо затвердження індивідуальних планів аспірантів

 1. Германова Ю.Д.
 2. Даніленко А.Ю.
 3. Криворучко М.Г.
 4. Кудрявцева К.О.
 5. Кутянін О.В.
 6. Мирошниченко А.Ю.
 7. Міщенко Г.О.
 8. Розова О.В.
 9. Шанідзе О.Д.

5. Обговорення проектів ОНП

–  обговорення проекту ОНП “Соціологія” (жовтень)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЛАНИ АСПІРАНТІВ

 1. Германова Ю.Д. інд. план
 2. Даніленко А.Ю. інд. план
 3. Криворучко М.Г. інд. план
 4. Кудрявцева К.О.
 5. Мирошніченко А.Ю.
 6. Розова О.В.
 7. Шанідзе О.Д.

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ АСПІРАНТІВ:

 1. Lesson schedule Education stream AI-0b
 2. Розклад навчальних занять аспірантів 1-го курсу в осіньому семестрі 2021-2022 н.р. (денна)
 3. Розклад навчальних занять аспірантів 1-го курсу в осіньому семестрі 2021-2022 н.р. (заочна, вечірня)
 4. Розклад занять аспірантів на весняний семестр 2021-2022 н.р.

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ АСПІРАНТІВ:

осінній семестр 2021-2022 н.р.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

    Інформація про випускника

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ОНП 

Соціологія соціальних змін

 1. Навчальна програма дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни
 3. Силабус навчальної дисципліни

Новітні форми крос-культурних соціальних комунікацій

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

Вимоги до підготовки наукових публікацій

 1. Робоча програма навчальної дисципліни

Сучасні технології презентації даних соціологічних досліджень

 1. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія соціальної нерівності

 1. Робоча програма навчальної дисципліни

Етика професійної діяльності соціолога

 1. Силабус навчальної дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 

 

Comments are closed.