Дослідження


ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ПОЛІТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИПУСКНИКА

деловая игра15 квітня стартувало соціологічне дослідження «Політологія та політична компетентність майбутнього випускника», присвячене підвищенню якості викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Взяти участь в опитуванні можуть студенти НТУ «ХПІ» та інших вузів, що пройшли курс політології. Вибірка випадкова. Збір інформації проводиться методом анкетування.

Для заповнення анкети натисніть на посилання: http://goo.gl/forms/sx4C9x4UuO


ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

Волонтеры21 березня стартувало соціологічне дослідження, метою якого є виявлення рівня волонтерської активності харків’ян, основних форм та напрямів цієї діяльності . Дослідження проводиться в рамках дипломного проекту. Обсяг вибіркової сукупності 150 харків’ян. Вибірка цілеспрямована. Збір інформації проводиться методом анкетування.

Взяти участь в опитуванні можуть харків’яни віком 18+. Для заповнення анкети натисніть тут: http://goo.gl/forms/KF2hp5FvGh

З результатами дослідження можна буде ознайомитися тут в червні 2016 року.


ІМІДЖ МЕРЕЖ СУПЕРМАРКЕТІВ М. ХАРКОВА У СВІДОМОСТІ ЇХ ПОКУПЦІВ

супермаркеты28 березня стартувало маркетингове дослідження, присвячене виявленню основних характеристик іміджу мереж супермаркетів м. Харкова. Обсяг вибірки 140 осіб, віком від 18 років. Вибірка цілеспрямована. Збір інформації проводиться методом анкетування.

Взяти участь в опитуванні можуть харків’яни у віці від 18 років. Для заповнення анкети натисніть на http://www.survio.com/survey/d/T4D0D4A7H9A6U3G9L?preview=1


СПОЖИВЧІ ВПОДОБАННЯ У СФЕРІ ПОСЛУГ НІЧНИХ КЛУБІВ м. ХАРКОВА 

ночной клуб28 березня стартувало маркетингове дослідження, присвячене виявленню споживчих вподобань у сфері нічних клубів міста Харкова. Дослідження проводиться в рамках курсового проекту. Обсяг вибірки 140 осіб, віком від 18 до 35 років. Вибірка цілеспрямована. Збір інформації проводиться методом анкетування.

Взяти участь в опитуванні можуть харків’яни у віці 18-35 років. Для заповнення анкети натисніть на лінк:

https://docs.google.com/forms/d/1GpfCSHIItz7F7eAEmJxhjeNbRb9sEnq3XPsSFrwzTig/viewform


Результати соціологічного дослідження

«Абітурієнт НТУ “ХПІ”»

Вибір майбутньої професії завжди індивідуальний, оскільки він являє собою частину особистісного самовизначення, пошук майбутнім фахівцем свого покликання. Критерієм його ефективності є задоволеність своєю справою і становищем у суспільстві, а також місцем, що займається в професійному світі. Вибір випускниками шкіл вищого навчального закладу є завданням з багатьма невідомими, від успішного вирішення якого залежить його майбутнє. Кожен школяр розуміє, що освіта є в даний час невід’ємною складовою всього його життя. Тому на даний момент попит на освітні послуги досить великий.

Для складання портрета абітурієнта НТУ «ХПІ» крім визначення мотивів професійного вибору, самооцінки особистих здібностей, цілей навчання в НТУ «ХПІ», необхідно з’ясувати специфіку вибору ВНЗ і спеціальності, а також відповідність уявлення про навчання у вищому навчальному закладі реаліям університетського життя.

Детальніше…


Результати соціологічного дослідження «Фактори зниження показників успішності студентів НТУ« ХПІ »

Проблеми вищої освіти в значній мірі відображають економічні і соціальні проблеми суспільства, а тому їх рішення тісно пов’язане з реформуванням різних областей нашого життя. Реформа системи вищої школи передбачає активний пошук шляхів подолання різних негативних явищ. Однією з умов вирішення суперечностей вищої школи є наукове дослідження проблеми академічної успішності.

Дана проблема є актуальною, так як від її рішення в значній мірі залежить якість навчання в системі підготовки висококваліфікованих фахівців, що відповідають сучасним вимогам розвитку суспільства, науки і техніки.

Детальніше…


СПОЖИВЧА  ЛОЯЛЬНІСТЬ ДО ТОРГОВИХ МАРОК КОВБАСНИХ ВИРОБІВ

Колбаса28 березня стартувало маркетингове дослідження, присвячене виявленню споживчої лояльності харків’ян до українських торгових марок ковбасних виробів. Дослідження проводиться в рамках курсового проекту. Обсяг вибіркової сукупності 240 харків’ян. Вибірка цілеспрямована. Збір інформації проводиться методом анкетування.

Взяти участь в опитуванні можуть харків’яни віком 18+. Для заповнення анкети натисніть тут:http://goo.gl/forms/GbBAwFu2GO

 

СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТАМИ РЕКЛАМИ ТМ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ

Энергетические напитки28 березня стартувало маркетингове дослідження, присвячене виявленню особливостей сприйняття студентами реклами ТМ енергетичних напоїв. Дослідження проводиться в рамках курсового проекту. Обсяг вибіркової сукупності 180 студентів НТУ «ХПІ». Вибірка цілеспрямована. Збір інформації проводиться методом анкетування.

Взяти участь в опитуванні можуть студенти НТУ «ХПІ». Для заповнення анкети натисніть тут: http://goo.gl/forms/HMtuZj5C4v

 

ІНТЕРНЕТ ЯК СФЕРА ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Телефоны7 березня стартувало соціологічне дослідження, метою якого є виявлення особливостей дозвіллєвої діяльності молоді в мережі Інтернет. Дослідження проводиться в рамках дипломного проекту. Обсяг вибіркової сукупності 180 студентів НТУ «ХПІ». Вибірка цілеспрямована. Збір інформації проводиться методом анкетування.

Взяти участь в опитуванні можуть студенти НТУ «ХПІ». Для заповнення анкети натисніть тут: http://goo.gl/forms/MzcRrGat02

Comments are closed.