Громадське обговорення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, РОБОТОДАВЦІ, ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ В ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 054» СОЦІОЛОГІЯ», 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»! ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ!

Кафедра соціології і публічного управління Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії (Ph.D) за спеціальностями:

 

На обговорення:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ЦИФРОВЕ ВРЯДУВАННЯ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 281 –

Публічне управління та адміністрування

 

 

На обговорення:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 281 –

Публічне управління та адміністрування

 

 

На обговорення:

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

третього (доктора філософії) рівня вищої освіти

за спеціальністю 281 – 

Публічне управління та адміністрування

 

 

На обговорення:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ»

Першого рівня вищої освіти

за спеціальністю 054 Соціологія

 

 

ПРОЕКТ НОВОГО ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

054 “СОЦІОЛОГІЯ”   

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ» 

 

 

ПРОЕКТ НОВОГО ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

054 “СОЦІОЛОГІЯ”   

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Соціальні практики бізнес-комунікацій

 

 

ПРОЕКТ НОВОГО ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

281 “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

“СОЦІОЛОГІЯ”

третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 054 “Соціологія”

Зауваження та пропозиції до змісту проектів просимо надсилати на електронну адресу socipol2015@gmail.com або повідомляти за телефоном: +38(057) 707-68-36

 

Comments are closed.